Kích hoạt vận chuyển bằng Fedex

Nếu bạn đã thương lượng mức phí vận chuyển được chiết khấu qua tài khoản riêng với FedEx, bạn có thể hiển thị phí vận chuyển được chiết khấu cho khách hàng khi thanh toán. Để hiển thị giá thương lượng, bạn cần có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.

Phí vận chuyển FedEx được hỗ trợ

Sau khi bạn kết nối tài khoản FedEx, bạn có thể cung cấp các mức phí vận chuyển sau đây cho khách hàng:

 • FedEx 2 Day
 • FedEx Express Saver
 • FedEx First Overnight
 • FedEx Ground
 • FedEx Priority Overnight
 • FedEx Standard Overnight

Đăng ký tài khoản FedEx

Truy cập trang web của FedEx và tạo tài khoản FedEx.

Trong quá trình thiết lập FedEx, lưu lại số tài khoản bạn được cấp và đảm bảo địa chỉ thanh toán của bạn chính xác.

Bạn cần nhập lại thông tin này, sau đó và thông tin chi tiết phải khớp hoàn toàn.

Nhận thông tin xác thực FedEx

Trước khi nhận thông tin xác thực, đảm bảo rằng bạn có tài khoản FedEx.

Đăng nhập vào tài khoản FedEx và làm theo hướng dẫn trên Dịch vụ web Fedex để nhận khóa sản xuất của bạn.

Ghi lại Khóa xác thực, Số tài khoản và Số đo sản xuất khi kết thúc quá trình đăng ký, vì bạn sẽ cần những mã số này để kích hoạt FedEx trong trang quản trị Shopify.

Kiểm tra email từ FedEx bao gồm Production Password (Mật khẩu sản xuất), Account Number (Số tài khoản) và Production Meter Number (Số công-tơ-mét sản xuất).

Kích hoạt tính phí giao hàng đối với FedEx

 1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý tích hợp.
 2. Thêm FedEx làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển, hãy nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh FedEx.
  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh FedEx.
 3. Trong hộp thoại Kết nối FedEx, nhập thông tin xác thực FedEx.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn đã bật phí FedEx SmartPost bằng FedEx, hãy nhập ID SmartPost Hub để hiển thị giá thương lượng trên trang thanh toán.

 5. Chọn xem có thêm phí FedEx cho khu vực vận chuyển hiện có hay không.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không thêm phí FedEx vào khu vực vận chuyển trong quá trình thiết lập tài khoản, hãy tạo phí thực tính theo hãng vận chuyển để thêm phí FedEx vào trang thanh toán.

Hủy kích hoạt FedEx

Nếu không muốn sử dụng FedEx nữa (ví dụ trong trường hợp tài khoản của bạn đã hết hạn), bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển.
 3. Bên cạnh FedEx, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí