Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng với FedEx

Bạn có thể hiển thị phí vận chuyển do FedEx tính trong trang thanh toán. Bạn cần thiết lập tài khoản FedEx rồi kết nối tài khoản này với trang quản trị Shopify.

Yêu cầu đối với việc kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng FedEx

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng FedEx, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có tài khoản FedEx riêng.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Plus. Nếu đang dùng gói Shopify thì bạn có thể trả phí hằng tháng để thêm tính năng này hoặc chuyển từ thanh toán hằng tháng sang thanh toán hằng năm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bước 1: Tạo tài khoản FedEx

 1. Truy cập trang web FedEx và tạo tài khoản FedEx. Lưu lại số tài khoản bạn được cấp và đảm bảo địa chỉ thanh toán của bạn chính xác.
 2. Đăng nhập vào tài khoản FedEx và làm theo hướng dẫn trên Dịch vụ web Fedex để nhận khóa sản xuất của bạn.
 3. Ghi lại những thông tin sau khi kết thúc quá trình đăng ký vì bạn sẽ cần thông tin này để kích hoạt FedEx trên trang quản trị Shopify:
  • Khóa xác thực
  • Số tài khoản
  • Số công-tơ-mét sản xuất

Bước 2: Kết nối tài khoản FedEx

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng FedEx, bạn cần kết nối tài khoản FedEx với trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Bước 3: Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi kết nối hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify, bạn có thể thử nghiệm tích hợp tài khoản và xem trước phí giao hàng thực tính đối với các loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Phí vận chuyển hiển thị trong quá trình thử nghiệm là phí mẫu và có thể khác với phí vận chuyển hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Bước 4: Thiết lập phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển do FedEx tính để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Hủy kích hoạt tính năng tính phí giao hàng của FedEx

Nếu không muốn sử dụng tính năng tính phí giao hàng của FedEx nữa, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản hãng vận chuyển khỏi trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí