Kích hoạt vận chuyển bằng Canada Post

Nếu bạn đã thỏa thuận phí giao hàng chiết khấu qua tài khoản cá nhân với Canada Post, bạn có thể hiển thị phí giao hàng chiết khấu cho khách hàng trên trang thanh toán. Để hiển thị mức phí thỏa thuận, bạn cần có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển bên thứ ba.

Sử dụng tài khoản Canada Post của bạn

Nếu bạn đã thương lượng phí giao hàng chiết khấu với Canada Post, bạn có thể hiển thị giá thương lượng tại trang thanh toán bằng cách kết nối tài khoản Solutions for Small Business của Canada Post với tài khoản Shopify.

Sau khi kết nối tài khoản, giá thương lượng của bạn sẽ hiển thị với khách hàng khi thanh toán. Mức phí này không thay thế phí của nhãn vận chuyển bạn có thể mua trong trang quản trị Shopify bằng Shopify Shipping.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang web Developer Program của Canada Post bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Solutions for Small Business của Canada Post. Nếu bạn đã có tài khoản, chọn số tài khoản trong danh sách thả xuống. Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấp vào Join now (Tham gia ngay).

 2. Trên trang Welcome (Chào mừng), sao chép tên người dùng và mật khẩu hiển thị trong mục Production (Sản xuất) trong bảng Khóa API. Tên người dùng có trong Mã số khóa.

Mã số khóa bao gồm hai phần được ngăn cách bằng dấu :. Phần đầu tiên là username (tên người dùng) và phần thứ hai là password (mật khẩu). Bạn hãy nhớ đừng thêm ký tự : khi sao chép tên người dùng và mật khẩu.

 1. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý tích hợp.
 2. Thêm Canada Post làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển nào, nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
 3. Trong hộp thoại Kết nối Canada Post, nhập thông tin tài khoản (bao gồm tên người dùng và mật khẩu sao chép từ tài khoản Developer Program của Canada Post).

 4. Nếu bạn muốn thêm giá thương lượng cho khu vực vận chuyển hiện có, hãy chọn Add rates to existing shipping zones (Thêm phí cho khu vực vận chuyển hiện có). Thao tác này thay thế mức phí hiện tại của Canada Post và thêm phí cho tất cả khu vực vận chuyển, kể cả những khu vực bạn hiện không sử dụng mức phí của Canada Post.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không thêm phí Canada Post vào khu vực vận chuyển trong quá trình thiết lập tài khoản, hãy tạo phí thực tính theo hãng vận chuyển để thêm phí Canada Post vào trang thanh toán.

Nếu cửa hàng xử lý một lượng lớn đơn hàng, bạn cần yêu cầu Canada Post tăng giới hạn phí API. Theo mặc định, API của Canada Post chỉ báo giá cho tối đa 20 phí giao hàng mỗi phút. Nếu Canada Post phê duyệt yêu cầu tăng giới hạn phí API, tài khoản của bạn có thể truy xuất tối đa 400 phí vận chuyển mỗi phút.

Hủy kích hoạt Canada Post

Nếu không muốn sử dụng Canada Post nữa (ví dụ trong trường hợp tài khoản của bạn đã hết hạn), bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển.
 3. Bên cạnh Canada Post, nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản.
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí