Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng với Canada Post

Bạn có thể kết nối tài khoản Canada Post với trang quản trị Shopify, sau đó hiển thị phí vận chuyển do Canada Post tính trong trang thanh toán. Bạn có thể sử dụng phí vận chuyển đã chiết khấu mà bạn thương lượng trực tiếp với Canada Post.

Yêu cầu đối với việc kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có tài khoản Solutions for Small Business riêng của Canada Post.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Plus. Nếu đang dùng gói Shopify thì bạn có thể trả phí hàng tháng để thêm tính năng này hoặc chuyển từ thanh toán hàng tháng sang thanh toán hàng năm. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
 • Cửa hàng của bạn cần có địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Canada.

Bước 1: Kết nối tài khoản Canada Post

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post, bạn cần kết nối tài khoản Canada Post với trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang web Developer Program của Canada Post bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Solutions for Small Business của Canada Post. Nếu bạn đã có tài khoản, chọn số tài khoản trong menu thả xuống. Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấp vào Tham gia ngay.
 2. Trên trang Welcome (Chào mừng), sao chép tên người dùng và mật khẩu hiển thị trong mục Production (Sản xuất) trong bảng Khóa API. Tên người dùng có trong Mã số khóa. Mã số khóa bao gồm hai phần được ngăn cách bằng dấu :. Phần đầu tiên là username (tên người dùng) và phần thứ hai là password (mật khẩu). Bạn hãy nhớ đừng thêm ký tự : khi sao chép tên người dùng và mật khẩu.
 3. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
 4. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, thêm Canada Post làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển nào, nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
 5. Trong hộp thoại Kết nối Canada Post, nhập thông tin tài khoản (bao gồm tên người dùng và mật khẩu sao chép từ tài khoản Developer Program của Canada Post):

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu cửa hàng xử lý một lượng lớn đơn hàng, bạn cần yêu cầu Canada Post tăng giới hạn phí API. Theo mặc định, API của Canada Post sẽ báo giá cho tối đa 20 phí giao hàng mỗi phút. Nếu Canada Post phê duyệt yêu cầu tăng giới hạn phí API, tài khoản của bạn có thể truy xuất tối đa 400 phí vận chuyển mỗi phút.

Bước 2: Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi kết nối hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify, bạn có thể thử nghiệm tích hợp tài khoản và xem trước phí giao hàng thực tính đối với các loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Phí vận chuyển hiển thị trong quá trình thử nghiệm là phí mẫu và có thể khác với phí vận chuyển hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Bước 3: Thiết lập phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển do Canada Post tính để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Hủy kích hoạt tính năng tính phí giao hàng của Canada Post

Nếu không muốn sử dụng tính năng tính phí giao hàng của Canada Post nữa, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản hãng vận chuyển khỏi trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí