Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng với Canada Post

Bạn có thể kết nối tài khoản Canada Post với trang quản trị Shopify. Sau khi kết nối tài khoản, bạn sẽ có thể hiển thị phí vận chuyển do Canada Post tính trên trang thanh toán và mua nhãn vận chuyển Canada Post ngay trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng phí vận chuyển đã chiết khấu mà bạn thương lượng trực tiếp với Canada Post.

Yêu cầu của gói khi tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Để sử dụng tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba, bạn phải sử dụng gói Shopify Advanced hoặc Shopify Plus. Nếu đang sử dụng gói Shopify thì bạn có thể chọn phí hàng tháng để thêm tính năng này, hoặc chuyển sang thanh toán hằng năm. Tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba không có trong gói Basic Shopify hoặc Shopify Starter.

Yêu cầu đối với việc kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn cần có tài khoản Canada Post của riêng mình.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Advanced Shopify hoặc Plus. Nếu đang dùng gói Shopify thì bạn có thể trả phí hằng tháng để thêm tính năng này hoặc chuyển từ thanh toán hằng tháng sang thanh toán hằng năm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
 • Cửa hàng của bạn cần có địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Canada.

Bước 1: Kết nối tài khoản Canada Post

Để kích hoạt tính năng tính phí giao hàng bằng Canada Post, bạn cần kết nối tài khoản Canada Post với trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang web Canada Post bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Canada Post của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấp vào Đăng ký ngay.
 2. Trên trang Chào mừng, sao chép tên người dùng và mật khẩu hiển thị trong mục Sản xuất trong bảng Khóa API. Tên người dùng và mật khẩu có trong Mã số khóa. Mã số khóa bao gồm hai phần được ngăn cách bằng dấu :. Phần đầu tiên là tên người dùng và phần thứ hai là mật khẩu. Đảm bảo bạn không thêm ký tự : khi sao chép tên người dùng và mật khẩu.
 3. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 4. Trong mục Tài khoản hãng vận chuyển, thêm Canada Post làm hãng vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển nào, nhấp vào Kết nối tài khoản hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Quản lý hãng vận chuyển, rồi nhấp vào Kết nối tài khoản bên cạnh Canada Post.
 5. Trong hộp thoại Kết nối Canada Post, nhập thông tin tài khoản (bao gồm tên người dùng và mật khẩu sao chép từ tài khoản Canada Post):

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu cửa hàng xử lý một lượng lớn đơn hàng, bạn cần yêu cầu Canada Post tăng giới hạn tốc độ API. Theo mặc định, API của Canada Post sẽ báo giá cho tối đa 20 phí giao hàng mỗi phút. Nếu Canada Post phê duyệt yêu cầu tăng giới hạn tốc độ API, tài khoản của bạn có thể truy xuất tối đa 400 phí vận chuyển mỗi phút.

Bước 2: Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi kết nối hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify, bạn có thể thử nghiệm tích hợp tài khoản và xem trước phí giao hàng thực tính đối với các loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận cụ thể trong trang quản trị Shopify.

Phí vận chuyển hiển thị trong quá trình thử nghiệm là phí mẫu và có thể khác với phí vận chuyển hiển thị cho khách hàng khi thanh toán.

Bước 3: Thiết lập phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển do Canada Post tính để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Bảng kê khai vận chuyển của Canada Post

Nếu bạn có tài khoản theo hợp đồng với Canada Post thì khi kết nối tài khoản và mua nhãn bằng tài khoản theo hợp đồng của riêng mình, bạn phải cung cấp bảng kê khai cho Canada Post.

Tạo bảng kê khai hàng hóa có nghĩa là khi bạn mang các lô hàng đến điểm tập kết, Canada Post sẽ có thể quét một mã vạch duy nhất trên bảng kê khai để chấp nhận các lô hàng chứ không cần quét từng lô hàng.

Mỗi nhãn vận chuyển trong bảng kê khai hàng hóa phải có cùng địa chỉ nơi gửi hàng và Ngày gửi hàng.

Nếu bạn không thể thêm nhãn vận chuyển có ngày vận chuyển đã qua, bạn cần hủy giá trị nhãn vận chuyển đó và mua nhãn mới có ngày vận chuyển chính xác.

Tạo bảng kê khai hàng hóa

Bạn có thể lập bảng kê khai hàng hóa trực tiếp từ trang Đơn hàng hoặc sử dụng ứng dụng Bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.

Khi bạn tạo bảng kê khai hàng hóa, nhãn đáp ứng những điều kiện sau sẽ được thêm vào:

 • đã thêm thông tin theo dõi vào nhãn
 • Ngày gửi hàng là ngày bạn tạo bảng kê khai hàng hóa
 • nhãn chưa được thêm vào bảng kê khai hàng hóa khác

Để tránh gặp vấn đề với nhiều bảng kê khai, bạn nên tạo bảng kê khai vào cuối ngày trước khi tới Canada Post.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bảng kê khai hàng hóa mới bằng một trong các tùy chọn sau:
  • Trong ứng dụng Shipping Manifests:
   1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
   2. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.

- Từ trang Đơn hàng: 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng. 2. Nhấp vào Thao tác khác > Tạo bảng kê khai hàng hóa.

 1. Chọn địa điểm thực hiện đơn hàng. Tất cả nhãn vận chuyển có sẵn tại địa điểm thực hiện đơn hàng sẽ được thêm vào bảng kê khai hàng hóa.
 2. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
 3. Nhấp vào In bảng kê khai hàng hóa.

In lại bảng kê khai hàng hóa

Bạn có thể in lại bảng kê khai hàng hóa sau tối đa 6 tháng kể từ thời điểm tạo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
 2. Nhấp vào bảng kê khai bạn muốn in lại.
 3. Nhấp vào In bảng kê khai hàng hóa.

Hủy kích hoạt tính năng tính phí giao hàng của Canada Post

Nếu không muốn sử dụng tính năng tính phí giao hàng của Canada Post nữa, bạn có thể ngắt kết nối tài khoản hãng vận chuyển khỏi trang quản trị Shopify.

Nhận hỗ trợ

Nếu gặp vấn đề với việc thiết lập tài khoản Canada Post, bạn có thể truy cập trang hỗ trợ của Canada Post để liên hệ với Canada Post.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí