Kích hoạt vận chuyển bằng Bưu chính Canada

Nếu bạn đã thỏa thuận phí vận chuyển chiết khấu qua tài khoản cá nhân với Bưu chính Canada, bạn có thể hiển thị phí vận chuyển chiết khấu cho khách hàng trong mục thanh toán. Để hiển thị mức phí thỏa thuận, bạn cần có tính năng tự động tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trên tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá giao hàng thực tính của hãng vận chuyển bên thứ ba.

Sử dụng tài khoản Bưu chính Canada của bạn

Nếu bạn đã thương lượng phí vận chuyển chiết khấu với Bưu chính Canada, bạn có thể hiển thị giá thương lượng tại trang thanh toán bằng cách kết nối tài khoản Solutions for Small Business (Giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ) của Bưu chính Canada với tài khoản Shopify.

Sau khi kết nối tài khoản, giá thương lượng của bạn sẽ hiển thị với khách hàng khi thanh toán. Mức phí này không thay thế phí của nhãn vận chuyển bạn có thể mua trong trang quản trị Shopify bằng Shopify Shipping.

Chú ý: Nếu cửa hàng xử lý một lượng lớn đơn hàng, bạn cần yêu cầu Bưu chính Canada tăng giới hạn tốc độ API. Theo mặc định, API của Bưu chính Canada báo giá cho tối đa 20 phí vận chuyển mỗi phút. Nếu Bưu chính Canada phê duyệt yêu cầu tăng giới hạn tốc độ API, tài khoản của bạn có thể truy xuất tối đa 400 phí vận chuyển mỗi phút.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào trang web Developer Program (Chương trình nhà phát triển ứng dụng) của Bưu chính Canada bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Solutions for Small Business (Giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ) của Bưu chính Canada. Nếu bạn đã có tài khoản, chọn số tài khoản trong danh sách thả xuống. Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấp vào Join now (Tham gia ngay).

 2. Trên trang Welcome (Chào mừng), sao chép tên người dùng và mật khẩu hiển thị trong mục Production (Sản xuất) trong bảng Khóa API. Tên người dùng có trong Mã số khóa.

Mã số khóa bao gồm hai phần được ngăn cách bằng dấu :. Phần đầu tiên là username (tên người dùng) và phần thứ hai là password (mật khẩu). Bạn hãy nhớ đừng thêm ký tự : khi sao chép tên người dùng và mật khẩu.

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Thêm Bưu chính Canada làm hãng vận chuyển: - Nếu bạn chưa thêm tài khoản hãng vận chuyển nào, nhấp vào Connect carrier account (Kết nối tài khoản hãng vận chuyển), rồi nhấp vào Connect account (Kết nối tài khoản) bên cạnh Bưu chính Canada.

  • Nếu bạn đã thêm tài khoản hãng vận chuyển, nhấp vào Manage carriers (Quản lý hãng vận chuyển), rồi nhấp vào Connect account (Kết nối tài khoản) bên cạnh Bưu chính Canada.
 3. Trong hộp thoại Connect Canada Post (Kết nối Bưu chính Canada), nhập thông tin tài khoản (bao gồm tên người dùng và mật khẩu sao chép từ tài khoản Developer Program (Chương trình nhà phát triển ứng dụng) của Bưu chính Canada).

Sử dụng tài khoản Bưu chính Canada của bạn
Trường Mô tả
Mã số khách hàng Mã số khách hàng của tài khoản Solutions for Small Business (Giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ) của Bưu chính Canada.
Mật khẩu sản xuất Mật khẩu có trong Key Number (Mã số khóa). Bạn có thể tìm mật khẩu trong bảng Khóa API trong tài khoản Developer Program (Chương trình nhà phát triển ứng dụng) của Bưu chính Canada.
Tên người dùng sản xuất Tên người dùng có trong Key Number (Mã số khóa). Bạn có thể tìm mật khẩu trong bảng Khóa API trong tài khoản Developer Program (Chương trình nhà phát triển ứng dụng) của Bưu chính Canada.
Số hợp đồng (không bắt buộc) Số dành cho tài khoản vận chuyển theo hợp đồng (không bắt buộc).
 1. Nếu bạn muốn thêm giá thương lượng cho khu vực vận chuyển hiện có, hãy chọn Add rates to existing shipping zones (Thêm phí cho khu vực vận chuyển hiện có). Thao tác này thay thế mức phí hiện tại của Bưu chính Canada và thêm phí cho tất cả khu vực vận chuyển, kể cả những khu vực bạn hiện không sử dụng mức phí của Bưu chính Canada.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không thêm phí Bưu chính Canada vào khu vực vận chuyển trong quá trình thiết lập tài khoản, hãy tạo phí thực tính theo hãng vận chuyển để thêm phí Bưu chính Canada vào phần thanh toán.

Nếu cửa hàng xử lý một lượng lớn đơn hàng, bạn cần yêu cầu Bưu chính Canada tăng giới hạn tốc độ API. Theo mặc định, API của Bưu chính Canada chỉ báo giá cho tối đa 20 phí vận chuyển mỗi phút. Nếu Bưu chính Canada phê duyệt yêu cầu tăng giới hạn tốc độ API, tài khoản của bạn có thể truy xuất tối đa 400 phí vận chuyển mỗi phút.

Hủy kích hoạt Bưu chính Canada

Nếu không muốn sử dụng Bưu chính Canada nữa (ví dụ trong trường hợp tài khoản của bạn đã hết hạn), bạn cần đảm bảo không hiển thị dịch vụ này với khách hàng ở trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
 2. Trong mục Carrier accounts(Tài khoản hãng vận chuyển), nhấp vào Manage carriers (Quản lý hãng vận chuyển).
 3. Bên cạnh Bưu chính Canada, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản).
 4. Trong hộp thoại, nhấp vào Disconnect account (Ngắt kết nối tài khoản) để xác nhận hủy kích hoạt.

Lưu ý: Nếu tài khoản kết nối với hãng vận chuyển ở trạng thái tốt, bạn có thể kích hoạt lại hãng vận chuyển vào bất kỳ thời điểm nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí