เปิดใช้งานการจัดส่งด้วย Canada Post

หากคุณได้เจรจาเพื่อรับส่วนลดสำหรับอัตราค่าจัดส่งผ่านบัญชีของคุณใน Canada Post คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในหน้าการชำระเงิน หากต้องการแสดงอัตราตามที่ตกลง คุณจำเป็นต้องมีฟีเจอร์การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณให้โดยบุคคลภายนอก

ใช้บัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณเอง

หากคุณได้ตกลงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดกับ Canada Post คุณสามารถแสดงอัตราตามที่ตกลงไว้ของคุณได้ที่หน้าการชำระเงินโดยเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post เข้ากับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

หลังเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว อัตราค่าจัดส่งที่ตกลงกันไว้ของคุณจะถูกเสนอไปยังลูกค้าของคุณที่หน้าการชำระเงิน อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้จะไม่ไปแทนที่อัตราค่าจัดส่งในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่คุณสั่งซื้อใน Shopify admin โดยใช้Shopify Shipping

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาของ Canada Post โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post ของคุณ หากคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว ให้เลือกหมายเลขบัญชีผู้ใช้จากรายการดรอปดาวน์ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเข้าร่วมตอนนี้แทน

 2. ในหน้าต้อนรับ ให้คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ปรากฏในส่วนการผลิตของตารางคีย์ API ซึ่งจะรวมอยู่ในหมายเลขคีย์

โดยหมายเลขคีย์จะมีสองส่วนซึ่งแยกโดย : ส่วนแรกคือชื่อผู้ใช้ของคุณ และส่วนที่สองคือรหัสผ่านของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่ตัวอักษร : ตอนที่คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

 1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการขนส่ง ให้คลิก “จัดการผสานการทำงาน"
 2. เพิ่ม Canada Post เป็นผู้ให้บริการขนส่ง:

  • หากคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งใดๆ เลย ให้คลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
  • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งไว้แล้ว ให้คลิกที่ “จัดการผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
 3. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อ Canada Post ให้ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ (อันได้แก่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณคัดลอกจากบัญชีผู้ใช้โปรแกรมผู้พัฒนาของ Canada Post ของคุณ)

 4. หากต้องการเพิ่มอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในเขตการจัดส่งที่มีอยู่ ให้ตรวจดูที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่งไปยังเขตการจัดส่งที่มีอยู่ ซึ่งจะแทนที่อัตราค่าจัดส่งปัจจุบันของ Canada Post และเพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังเขตการจัดส่งทั้งหมด รวมถึงเขตที่คุณไม่ได้ใช้อัตราค่าจัดส่งของ Canada Post อยู่ด้วย

 5. คลิกที่บันทึก

หากคุณไม่ได้เพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ Canada Post ไปยังเขตการจัดส่งของคุณในระหว่างที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้สร้างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ Canada Post ในหน้าการชำระเงิน

หากร้านค้าของคุณประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API จาก Canada Post ตามค่าเริ่มต้นแล้ว API ของ Canada Post จะส่งข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสูงสุดได้เพียง 20 รายการต่อนาทีเท่านั้น หาก Canada Post อนุมัติคำขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราค่าจัดส่งได้สูงสุดถึง 400 รายการต่อนาที

ปิดใช้งาน Canada Post

หากคุณไม่ต้องการใช้บริการ Canada Post อีกต่อไป (เช่นในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณที่เชื่อมกับอีกฝ่ายหมดอายุลง) ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เสนอบริการดังกล่าวให้กับลูกค้าในหน้าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน
 2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการขนส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการขนส่ง
 3. ถัดจาก Canada Post ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ เพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี