การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post เข้ากับส่วน Shopify admin ของคุณ จากนั้นแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คํานวณโดย Canada Post ในขั้นตอนการชำระเงินได้ คุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งแบบลดแล้วที่คุณเจรจากับ Canada Post โดยตรงได้

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณกับ Canada Post คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Canada Post Solutions for Small Business ของคุณเองก่อน
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus หากคุณใช้แผน Shopify หรือต่ำกว่านั้น คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
 • ร้านค้าของคุณต้องมีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในแคนาดา

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณ

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post เข้ากับส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โปรแกรมสำหรับผู้พัฒนาของ Canada Post โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Canada Post ของคุณ หากคุณมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว ให้เลือกหมายเลขบัญชีจากเมนูดรอปดาวน์ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเข้าร่วมตอนนี้แทน
 2. ในหน้าต้อนรับ ให้คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ปรากฏในส่วนการผลิตของตารางคีย์ API ซึ่งจะรวมอยู่ในหมายเลขคีย์ โดยหมายเลขคีย์จะมีสองส่วนซึ่งแยกโดย : ส่วนแรกคือชื่อผู้ใช้ของคุณ และส่วนที่สองคือรหัสผ่านของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่ตัวอักษร : ตอนที่คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 3. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 4. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้เพิ่ม Canada Post เป็นผู้ให้บริการขนส่ง

  • หากคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งใดๆ เลย ให้คลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
  • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งไว้แล้ว ให้คลิกที่ “จัดการผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
 5. ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อ Canada Post ให้ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ (อันได้แก่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณคัดลอกจากบัญชีผู้ใช้โปรแกรมผู้พัฒนาของ Canada Post ของคุณ)

 6. คลิกที่ “บันทึก

หากร้านค้าของคุณประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API จาก Canada Post โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว API ของ Canada Post จะส่งข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสูงสุดได้เพียง 20 รายการต่อนาทีเท่านั้น หาก Canada Post อนุมัติคำขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราค่าจัดส่งได้สูงสุดถึง 400 รายการต่อนาที

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ใน Shopify admin

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย Canada Post เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณจากส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี