การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณเข้ากับส่วน Shopify admin ได้ หลังจากเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณที่คํานวณโดย Canada Post และซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Canada Post ใน Shopify admin โดยตรงได้ คุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งหลังการลดราคาที่คุณเจรจากับ Canada Post ได้โดยตรง

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณกับ Canada Post คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณเอง
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus หากคุณใช้แผน Shopify คุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
 • ร้านค้าของคุณต้องมีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในแคนาดา

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณ

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post คุณจะต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Canada Post เข้ากับส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Canada Post โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ Canada Post ของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ “ลงทะเบียนเลย
 2. ในหน้าต้อนรับ ให้คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ปรากฏในส่วนการผลิตของตารางคีย์ API ซึ่งจะรวมอยู่ในหมายเลขคีย์ โดยหมายเลขคีย์จะมีสองส่วนซึ่งแยกโดย : ส่วนแรกคือชื่อผู้ใช้ของคุณ และส่วนที่สองคือรหัสผ่านของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใส่ตัวอักษร : ตอนที่คัดลอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 3. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 4. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง ให้เพิ่ม Canada Post เป็นผู้ให้บริการขนส่ง

  • หากคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งใดๆ เลย ให้คลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
  • หากคุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งไว้แล้ว ให้คลิกที่ “จัดการผู้ให้บริการขนส่ง” จากนั้นคลิกที่ “เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้” ซึ่งอยู่ถัดจาก Canada Post
 5. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อ Canada Post ให้ป้อนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ (ได้แก่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คัดลอกมาจากบัญชีผู้ใช้ Canada Post

 6. คลิกที่ “บันทึก

หากร้านค้าของคุณประมวลผลคำสั่งซื้อจำนวนมาก คุณจะต้องขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API จาก Canada Post โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว API ของ Canada Post จะส่งข้อมูลอัตราค่าจัดส่งสูงสุดได้เพียง 20 รายการต่อนาทีเท่านั้น หาก Canada Post อนุมัติคำขอเพิ่มขีดจำกัดอัตรา API ของคุณ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราค่าจัดส่งได้สูงสุดถึง 400 รายการต่อนาที

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ใน Shopify admin

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย Canada Post เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

รายการจัดส่งของ Canada Post

หากคุณมีบัญชีแบบสัญญากับ Canada Post และเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้และใบจ่าหน้าการซื้อของคุณโดยใช้บัญชีตามสัญญาของคุณ คุณจะต้องส่งรายการจัดส่งไปยัง Canada Post

การสร้างรายการจัดส่งหมายความว่าเมื่อคุณส่งสินค้าของคุณแล้ว Canada Post สามารถสแกนบาร์โค้ดดังกล่าวในรายการของคุณเพื่อยอมรับการจัดส่งของคุณแทนที่จะสแกนการจัดส่งแต่ละรายการ

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการในบัญชีรายการสินค้าจะต้องมีที่อยู่ต้นทางของการจัดส่งเดียวกันและมีวันที่จัดส่งเดียวกัน

สร้างบัญชีรายการสินค้า

คุณสามารถสร้างรายการจัดส่งได้โดยตรงจากหน้าคำสั่งซื้อ หรือใช้แอป Shipping Manifests

เมื่อคุณสร้างบัญชีรายการสินค้า ใบจ่าหน้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกเพิ่ม:

 • การติดตามจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้า
 • วันที่จัดส่งเป็นวันเดียวกับวันที่คุณสร้างบัญชีรายการสินค้า
 • ไม่ได้เพิ่มใบจ่าหน้าไปยังรายการอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการมีหลายรายการ จะเป็นการดีที่สุดหากคุณสร้างรายการของคุณเมื่อสิ้นสุดวันก่อนที่คุณจะไปที่ Canada Post

ขั้นตอน:

 1. สร้างรายการจัดส่งใหม่โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • จากแอป รายการจัดส่ง :
   1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
   2. คลิก “สร้างรายการ

- จากหน้าคำสั่งซื้อ: 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ 2. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > สร้างรายการ

 1. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีรายการสินค้า
 2. คลิก “สร้างรายการ
 3. คลิก “พิมพ์รายการ

พิมพ์ซ้ำรายการ

คุณสามารถพิมพ์ซ้ำรายการได้สูงสุด 6 เดือนหลังจากที่คุณได้สร้างรายการนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
 2. คลิกรายการที่คุณต้องการพิมพ์อีกครั้ง
 3. คลิก “พิมพ์รายการ

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย Canada Post อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณจากส่วน Shopify admin ของคุณ

การขอรับความช่วยเหลือ

หากคุณประสบปัญหาในการสร้างบัญชีผู้ใช้ Canada Post คุณสามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือของ Canada Post เพื่อติดต่อ Canada Post ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี