เปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย USPS

คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินของคุณที่คำนวณโดย UPS ได้

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชี USPS ของคุณแล้ว อัตราค่าจัดส่งของ USPS จะปรากฏขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินตามค่าเริ่มต้น อัตราค่าจัดส่งของ USPS มีราคาถูกกว่าอัตราค่าจัดส่ง และคุณจะต้องซื้อใบจ่าหน้าทางออนไลน์ แต่หากคุณต้องการแสดงอัตราค่าจัดส่งที่มีราคาแพงกว่า คุณก็สามารถเปิดใช้อัตราค่าจัดส่งสำหรับการขายปลีกได้เมื่อคุณเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดย USPS

ข้อกำหนดของแผนสำหรับการจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก

หากต้องการใช้การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก คุณต้องอยู่ในแผน Shopify Advanced หรือ Shopify Plus หากคุณใช้งานแผน Shopify อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกใช้ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้หรือเปลี่ยนไปเป็นการเรียกเก็บเงินรายปีได้ การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอกไม่มีให้บริการในแผน Basic Shopify หรือ Shopify Starte

ข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย USPS

หากต้องการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย USPS คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Advanced Shopify หรือ Plus แต่หากคุณกำลังใช้แผน Shopify คุณก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือเปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
  • ร้านค้าของคุณต้องมีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อบัญชี USPS

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกกับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว คุณจะสามารถทดสอบการผสานการทำงานบัญชีและดูตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ ขนาด และปลายทางแบบเฉพาะได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

อัตราค่าจัดส่งที่แสดงในระหว่างการทดสอบคืออัตราตัวอย่าง และอาจแตกต่างจากอัตราค่าจัดส่งที่แสดงแก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณที่คำนวณโดย USPS เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณด้วย USPS

หากคุณไม่ต้องการใช้ค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดย USPS อีกต่อไป คุณสามารถเลิกเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี