เปิดใช้งานการจัดส่งด้วย UPS

หากคุณใช้งาน Shopify Shipping เพื่อจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ระบบจะเปิดใช้งานอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วของ USPS เป็นค่าเริ่มต้นในส่วน Shopify admin คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ID ผู้ใช้ USPS แยกต่างหาก และสามารถเริ่มต้นใช้งานโดยซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อถัดไปได้เลย

หากคุณได้เจรจาตกลงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดกับ USPS และมีฟีเจอร์ค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการจัดส่งในแผน Shopify ของคุณแล้ว คุณก็สามารถป้อน ID ผู้ใช้ของคุณได้เมื่อคุณเปิดใช้งานบริการ USPS ใน Shopify admin เพื่อแสดงอัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดให้ลูกค้าของคุณเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ลงทะเบียนเพื่อรับ ID ผู้ใช้ของ USPS

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้บังคับร้านค้าของคุณอยู่ในแผน Advanced Shopify และอยู่ในแผน Shopify Plus หรือมีการอัปเกรดแผนค่าจัดส่งหลังการคำนวณ

ลงทะเบียนเพื่อรับ ID ผู้ใช้ของ USPS Web Tools โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนของ USPS Web Tools

เมื่อคุณดำเนินการสมัครใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว USPS จะส่งอีเมลที่มี ID ผู้ใช้ของคุณมาให้ โปรดบันทึก ID ดังกล่าวไว้ให้ดีเนื่องจากคุณจะต้องใช้ ID ผู้ใช้ USPS นี้เพื่อดำเนินการเปิดใช้งานใน Shopify ให้เสร็จสิ้น

ID ผู้ใช้ของ USPS Web Tools จะมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน เช่น 123ABCDE1234 ซึ่ง USPS เป็นผู้สร้างให้อัตโนมัติ

ID ผู้ใช้จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงการติดตามพัสดุ อัตราจัดส่ง และ API มาตรฐานบริการจัดส่งใน USPS ได้เมื่อคุณลงทะเบียน

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว อัตราค่าจัดส่งของ USPS จะปรากฏขึ้นในขั้นตอนการชำระเงินตามค่าเริ่มต้น อัตราค่าจัดส่งของ USPS มีราคาถูกกว่าอัตราค่าจัดส่ง และคุณจะต้องซื้อใบจ่าหน้าทางออนไลน์ แต่หากคุณต้องการแสดงอัตราค่าจัดส่งที่มีราคาแพงกว่า คุณก็สามารถเปิดใช้อัตราค่าจัดส่งสำหรับการขายปลีกได้เมื่อคุณเพิ่มอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดย USPS

หมายเหตุ: หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่า USPS ของคุณ โปรดติดต่อ USPS โดยตรง Shopify ไม่สามารถรับข้อมูลประจำตัว USPS ของคุณได้ และไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ USPS ของคุณ

เปิดใช้งานการจัดส่งหลังการคำนวณสำหรับ USPS

  1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน
  2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
  3. ให้คลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ซึ่งอยู่ถัดจาก USPS
  4. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อ USPS ให้ใส่ข้อมูลประจำตัว USPS ของคุณ
  5. เลือกว่าจะเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ USPS ไปยังเขตการจัดส่งที่มีอยู่ของคุณหรือไม่ การทำเช่นนี้จะเป็นการแทนที่อัตรา USPS ปัจจุบันของคุณและเพิ่มอัตราดังกล่าวไปยังเขตการจัดส่งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเขตที่คุณไม่ได้ใช้อัตรา USPS ด้วย
  6. คลิกที่บันทึก

หมายเหตุ: หากเมื่อใดก็ตามบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณถูกระงับ ผู้ให้บริการจัดส่งของคุณก็อาจถูกปิดใช้งานด้วย ตรวจสอบการตั้งค่าการจัดส่งทันทีที่ได้กู้คืนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณไม่ได้เลือกที่จะเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ USPS ไปยังเขตการจัดส่งของคุณในระหว่างที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้สร้างอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการจัดส่งเพื่อเพิ่มอัตรา USPS ไปยังขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

ปิดใช้งาน USPS

หากคุณไม่ต้องการใช้บริการ USPS อีกต่อไป (เช่นในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของคุณที่เชื่อมกับอีกฝ่ายหมดอายุลง) ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เสนอบริการดังกล่าวให้กับลูกค้าในหน้าการชำระเงิน

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน
  2. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง ให้คลิก จัดการผู้ให้บริการจัดส่ง
  3. ให้คลิกที่เลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ ซึ่งอยู่ถัดจาก USPS
  4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกเลิกเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ เพื่อยืนยันการปิดใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี