Aktivere beregnet frakt med USPS

Du kan vise fraktpriser i kassen som er beregnet av USPS.

Når du har koblet til en USPS-konto vises kommersielle priser fra USPS i kassen som standard. USPS' kommersielle priser er rimeligere enn utsalgsprisene, og etikettene må kjøpes på nett. Hvis du ønsker å vise de dyrere prisene, kan du aktivere utsalgsprisene når du legger til USPS-beregnede priser.

Krav for aktivering av beregnet frakt med USPS

Du må oppfylle følgende krav for å aktivere beregnet frakt med USPS:

  • Butikken må ha Advanced Shopify- eller Plus-abonnementet. Hvis du har Shopify-abonnementet kan du legge til denne funksjonen mot en månedlig avgift, eller bytte fra månedlig til årlig fakturering. For mer informasjon kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.
  • Butikken din må ha en innfrielseslokasjon basert i USA.

Trinn 1: Koble til en USPS-konto

  1. I seksjonen Transportørkontoer legger du til USPS som transportør:

    • Hvis du ikke har lagt til noen transportørkontoer, klikker du Koble til transportørkonto og klikker deretter Koble til konto ved siden av USPS.
    • Hvis du allerede har lagt til en transportørkonto, klikker du Administrer transportører og klikker deretter Koble til konto ved siden av USPS.
  2. Velg USPS' kommersielle priser eller USPS' veiledende priser i dialogboksen Koble til USPS.

  3. Klikk på Lagre.

Trinn 2: Test transportørberegnede fraktpriser

Når du har koblet det tredjeparts budfirmaet til Shopify-administratoren, kan du teste kontointegrering og forhåndsvise beregnet fraktpris for bestemte pakketyper, -størrelser og -destinasjoner i Shopify-administratoren.

Fraktprisene som vises under testing er prøvepriser, og kan avvike fra fraktprisene som vises til kundene dine i kassen.

Trinn 3: Konfigurer transportørberegnede fraktpriser

Sett opp fraktpriser beregnet av USPS for å vise dem til kundene i kassen.

Deaktiver USPS-beregnet frakt

Hvis du ikke vil bruke beregnet frakt fra USPS, kan du koble budfirmakontoen din fra Shopify-administratoren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis