Feilsøke fraktpriser

For at en fraktpris skal vises til en kunde i kassen, må betalingsdetaljene samsvare med betingelsene for fraktprisene du angir. Det er mange faktorer som kan påvirke hvorvidt betalingen samsvarer med en fraktpris, som produktdetaljer, markedsinnstillinger, lokalisasjoner, fraktprofiler, emballasje og transportørkontoer.

På denne siden finner du noen av de vanlige årsakene til at fraktprisen ikke vises som forventet.

Sjekkliste for generell feilsøking

Kontroller at følgende innstillinger er riktige for å løse noen av de vanligste problemene med fraktpriser:

 • Produktene ligger i riktige fraktprofiler. Hvis du for eksempel har to egendefinerte fraktprofiler med navnene Tung og Skjør, må du kontrollere at tunge produkter ligger i Tung-profilen, og skjøre produkter i Skjør-profilen.
 • Fraktprofilene har riktige fraktopprinnelseslokalisasjoner og -soner angitt for oppfyllelse.
 • Det er tilordnet fraktpriser for fraktsonen som inkluderer kundens leveringsadresse.
 • Det er konfigurert fraktpriser som gjelder for kassen, basert på alle varene i handlekurven.

  • Hvis du bruker manuelle priser må du kontrollere at det finnes minst én pris for total vekt, pris eller fastprisbetingelser for kundens handlekurv.
  • Hvis du bruker transportørberegnede priser må du kontrollere at det finnes minst én pris for oppfyllelseslokalisasjonens adresse, kundens leveringsadresse og standard eskestørrelse.
 • Hvis du har gjort nylige endringer i noen innstillinger, må du kontrollere at endringene er lagret. Hvis endringene ikke er lagret, må du gjøre endringene på nytt og klikke på Lagre.

Kontroller produktinnstillingene

Produktene i handlekurven påvirker hvilke fraktpriser som vises i kassen. Kassen vil ikke returnere fraktpriser for produkter eller tjenester som er merket som digitale, fordi de ikke krever fysisk forsendelse.

Gå til Produkter i Shopify-administrator og kontroller produktene for å bekrefte at følgende innstillinger stemmer for produktene i kundens handlekurv:

 • Fysiske produkter er angitt som et Fysisk produkt.
 • Fysiske produkter har en tilordnet fraktvekt, og vektenhetene (pund, unser, kilo) stemmer.
 • Produktene har tilgjengelig lagerbeholdning lagerført ved lokalisasjoner som oppfyller produktet (med mindre alternativet Fortsett salget ved utsolgt er merket av).
 • Hvis du bruker Shopify Shipping til å vise priser i kassen, må det være tilgjengelig lagerbeholdning ved en fysisk lokalisasjon, ikke en app eller en egendefinert oppfyllelseslokalisasjon.

Kontroller lokalisasjonsinnstillingene

Kassen bruker lokalisasjonene du har konfigurert for butikken som fraktopprinnelser for oppfyllelse. Dette kan påvirke hvilke fraktpriser som vises i kassen.

Gå til Innstillinger > Lokalisasjoner i Shopify-administrator, og kontroller at følgende innstillinger stemmer for hver lokalisasjon:

 • Lokalisasjonen er aktiv og har en gyldig adresse. Applokalisasjoner har ikke en fysisk adresse, så transportørberegnede fraktpriser kan ikke bruke dem til å beregne fraktpriser.
 • Alternativet Oppfyll nettbestillinger fra denne lokalisasjonen er merket av i seksjonen Oppfyllelsesdetaljer.

Kontroller markedsinnstillingene

Markedsinnstillinger påvirker hvordan fraktpriser vises for kundene basert på landet bestillingen sendes til. Du kan bare legge til frakt- og leveringsinnstillinger når et land tilhører et marked. Finn ut mer om Fraktsoner og -markeder.

Gå til Innstillinger > Markets og bekreft at følgende innstillinger stemmer:

 • Kundens land er inkludert i et eksisterende marked.
 • Klikk på Administrer > Frakt for kundens marked, og bekreft at landet har tilordnede priser i fraktprofilene det er inkludert i.

Kontroller fraktinnstillingene

Hvis fraktstrategien inkluderer flere typer fraktpriser, må du gå gjennom fraktinnstillingene for å bekrefte at alt er riktig konfigurert.

Kontroller fraktprofilene

Hvis du har oppdatert til den nyeste versjonen av fraktinnstillingene, kan det hende du har flere egendefinerte fraktprofiler det må tas hensyn til når det beregnes fraktpriser i kassen.

Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse i Shopify-administrator, og kontroller at følgende innstillinger stemmer for hver fraktprofil:

 • Produktene er tilordnet riktig fraktprofil.
 • Fraktopprinnelser er tilordnet de riktige fraktprofilene.
 • Fraktsoner er tilordnet de riktige fraktopprinnelsene i fraktprofilen.
 • Fraktpriser er tilordnet de riktige fraktsonene innenfor hver fraktopprinnelse.

Vurderinger for vektbaserte priser

Hvis du bruker vektbaserte fraktpriser, må du kontrollere at det finnes en vektbasert pris som gjelder for handlekurvens totalvekt. For å fastslå totalvekten på handlekurven legger du sammen vekten for alle produkter i handlekurven og vekten på standardpakken.

Vurderinger for prisbaserte kostnader

Kassen beregner fraktpriser basert på totalverdien i handlekurven etter å ha lagt til rabatter, men før avgifter legges til. Hvis du bruker prisbaserte fraktpriser, må du sikre at det finnes en prisbasert pris som inkluderer handlekurvens verdi.

Kontroller at valutaen for fraktprisene stemmer. Når du oppretter fraktpriser, baserer kassen fraktprisvalutaen på butikkens valuta, og det oppdateres ikke automatisk hvis du endrer butikkvaluta. For å oppdatere fraktvalutaen til butikkens valuta, må du slette de påvirkede fraktprisene og opprette dem på nytt.

Vurderinger for transportørberegnede priser

Hvis den transportørberegnede tjenesten ikke beregner prisene du forventer for en handlekurv, må du kontrollere at vektene og pakkemålene stemmer for produktene i handlekurven.

I tillegg må du bekrefte følgende informasjon:

 • Alle adresser er gyldige adresser hos transportørtjenesten, inkludert både fraktopprinnelseslokalisasjonen og kundens leveringsdestinasjon. Du kan bekrefte adressene med Google.
 • Standardpakken som brukes til å generere priser må være innenfor minimums- og maksimumskravene for transportørtjenestene du tilbyr. Kontroller at pakken ikke er for stor eller tung til at de riktige prisene kan genereres. Alle transportører og tjenestetyper har ulike krav.
 • Hvis standardesken er angitt til en transportørpakke, vil bare priser for denne transportøren vises. USPS Priority Mail-fastprisesken fungerer for eksempel bare for Priority Mail-alternativer, så dersom Priority Mail-priser ikke er aktive vil det ikke vises noen priser i kassen.

Vurderinger for priser fra tredjepartsapper

Hvis du bruker en tredjepartsapp til å beregne fraktpriser, må du kontakte apputvikleren for å få hjelp.

For å sikre at kundene dine kan fullføre betalingen hvis transportørberegnede fraktpriser eller fraktpriser fra tredjepartsapper ikke er tilgjengelig, må du sikre at du har konfigurert reservefraktpriser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis