Kombinere fraktpriser fra ulike fraktprofiler i kassen

Hvis du oppretter flere fraktprofiler eller har flere lokalisasjoner i profiler kan det hende noen bestillinger inneholder produkter fra ulike profiler eller lokalisasjoner. Når dette skjer kombineres de separate fraktprisene for hvert produkt, og én enkelt fraktpris vises til kunden i kassen.

Kombinere vektbaserte og prisbaserte fraktpriser

Prisbaserte fraktpriser og vektbaserte fraktpriser kombineres på ulike måter. Prisbaserte fraktpriser gjelder for handlekurvens totalpris. Vektbaserte fraktpriser kombinerer vekten på enkeltproduktene i handlekurven, med vekten på butikkens standardpakke lagt til hver vekt.

La oss for eksempel si at du har en butikkens standardpakkevekt på 0,5 kg. En kunde legger inn en bestilling på to produkter som krever at vektbaserte fraktpriser kombineres. Det første produktet veier 1,5 kg, mens det andre veier 2,5 kg. Vekten som brukes for å beregne den vektbaserte fraktprisen for hvert produkt er produktets vekt pluss vekten på butikkens standardpakke.

For det første produktet brukes fraktprisen som gjelder for en forsendelse på 2 kg (1,5 kg + 0,5 kg). For det andre produktet brukes fraktprisen som gjelder for en forsendelse på 3 kg (2,5 kg + 0,5 kg). De to prisene for hvert produkt kombineres deretter for å gi fraktprisen som kunden velger i kassen.

Gi navn til fraktprisene

Fraktpriser med samme navn legges sammen og vises til kunden i kassen, selv de som ligger i ulike fraktprofiler. Hvis alle priser har ulike navn, legges de rimeligste alternativene sammen og vises til kunden i kassen under navnet Shipping.

La oss si at du har to fraktprofiler: en for kattesenger og en for kattemat. De tilbyr alle en standard posttjeneste og en fremskyndet posttjeneste. Hvis den standard og den femskyndede posttjenesten har samme navn i begge fraktprofilene, vil en kunde som legger inn en bestilling med kattemat og en kattsen se begge fraktalternativene i kassen.

Eksempel på kombinerte fraktprisnavn når fraktpriser med samme navn legges sammen
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinerte fraktpriser i kassen
Fraktpriser
 • Standard frakt – 3 USD
 • Ekspressfrakt – 9 USD
 • Standardfrakt – 2 USD
 • Hurtigfrakt – 6 USD
 • Standard frakt – 5 USD
 • Ekspressfrakt – 15 USD

Hvis prisene ikke er navngitt det samme i begge profiler, vil bare de billigste alternativene legges sammen og vises til kunden i kassen som Shipping.

Eksempel på kombinerte fraktprisnavn når fraktpriser med ulike navn legges sammen
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinerte fraktpriser i kassen
Fraktpriser
 • Standard frakt – 3 USD
 • Ekspressfrakt – 9 USD
 • Grunnleggende frakt – 2 USD
 • Ekspressfrakt – 6 USD
 • Frakt – 5 USD

Kombinerte priser for produkter i ulike profiler

La oss for eksempel si at du har en fraktprofil for en katteseng som belaster 3 USD i frakt over hele verden, og en fraktprofil for kattemat som belaster 5 USD i frakt over hele verden. Hvis en kunde bestiller både kattesengen og kattemat, får kunden en fraktpris på 8 USD i kassen.

Eksempelsituasjon for hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter fra ulike profiler, men samme sted
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris
3 USD verdensomspennende frakt fra et amerikansk lager 5 USD verdensomspennende frakt fra et amerikansk lager 3 USD (katteseng)
+
5 USD (kattemat)
=
8 USD i total frakt

Kombinerte priser når kun én lokalisasjon kan oppfylle bestillingen

Prisene legges bare sammen hvis det ikke er et alternativ å ha én enkelt fraktpris fra én fraktprofil eller lokalisasjon. Hvis alle varer kan leveres fra én lokalisasjon, men det er mer enn én lokalisasjon som lagerfører disse varene, velger oppfyllingsprioriteten hvilken lokalisasjon som oppfyller bestillingen.

Eksempelsituasjon for hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter fra ulike profiler og ulike steder
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris

Lager i USA (prioritet 1)

 • 3 USD i verdensomspennende frakt

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 5 USD verdensomspennende frakt

Lager i USA (prioritet 1, ingen lagerbeholdning)

 • 5 USD verdensomspennende frakt

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 8 USD verdensomspennende frakt
5 USD (katteseng)
+
8 USD (kattemat)
=
13 USD total frakt

I det siste eksempelet velger oppfyllelsesprioriteten at den canadiske lokalisasjonen skal oppfylle begge varer, fordi begge varene er tilgjengelige. Dette gir kunden en kombinert pris på 13 USD i kassen. Hvis kattematen var tilgjengelig ved lokalisasjonen i USA, ville den kombinerte fraktprisen vært 8 USD.

Kombinerte priser innenfor én enkelt fraktprofil

Hvis ett enkelt sted ikke kan oppfylle en bestilling, blir fraktprisene for hvert produkt lagt sammen selv om produktene er i samme stedsgruppe innenfor en profil.

I tabellen under går vi ut fra at en katteseng koster 30 USD.

En eksempelsituasjon på hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter i samme profil og fra ulike steder med prisbaserte fraktpriser
Frakt profil for kattesenger Kombinert fraktpris

Amerikansk lager (prioritet 1, 1 på lager)

 • 3 USD i frakt på bestillinger under 49 USD
 • 5 USD i frakt på bestillinger over 50 USD

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt på bestillinger under 49 USD
 • 8 USD i frakt på bestillinger over 50 USD
5 USD (katteseng fra det amerikanske lageret)
+
8 USD (katteseng fra det canadiske lageret)
=
13 USD totalt i frakt

En bestilling med to kattesenger koster 60 USD. Fordi fraktprisene er basert på pris, kombineres prisene som gjelder for bestillinger på 60 USD fra hver av profilene.

I stedet bør du vurdere en situasjon der vektbaserte fraktpriser kombineres. La oss si at en katteseng veier 1 kg (2 lb).

Eksempelsituasjon på hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter i samme profil og ulike lokalisasjoner med vektbaserte priser
Frakt profil for kattesenger Kombinert fraktpris

Amerikansk lager (prioritet 1, 1 på lager)

 • 3 USD i frakt på bestillinger under 2,9 pund
 • 5 USD i frakt på bestillinger over 3 pund

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt på bestillinger under 2,9 pund
 • 8 USD i frakt på bestillinger over 3 pund
3 USD (katteseng fra det amerikanske lageret)
+
5 USD (katteseng fra det canadiske lageret)
=
8 USD totalt i frakt

Fordi fraktprisene er basert på vekt, brukes den individuelle vekten av produktene fra hver lokalisasjon til å bestemme hvilke priser som skal kombineres. Hver katteseng veier én kilo, så prisene som gjelder for bestillinger på to kilo kombineres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis