Eri toimitusprofiilien toimituskulujen yhdistäminen kassalla

Jos luot useita toimitusprofiileja tai profiilien sisällä on useita sijainteja, tilaukset voivat sisältää tuotteita eri profiileista tai sijainneista. Kun näin tapahtuu, kunkin tuotteen erilliset toimituskulut yhdistetään ja asiakkaallesi näytetään yksi toimituskulu kassalla.

Painoon ja hintaan perustuvien toimitushintojen yhdistäminen

Hintaan perustuvat ja painoon perustuvat toimitusmaksut yhdistetään eri tavalla. Hintaan perustuvat toimitusmaksut lasketaan ostoskorin kokonaishinnan mukaan. Painoon perustuvia toimitusmaksuja laskettaessa ostoskorissa olevien yksittäisten tuotteiden painoihin lisätään kaupan oletuspaketin paino kullekin tuotteelle.

Oletetaan esimerkiksi, että kaupan oletuspaketin paino on 0,4 kg (1 lb). Asiakas tilaa kaksi tuotetta, jotka edellyttävät painoon perustuvien toimitushintojen yhdistämistä. Ensimmäinen tuote painaa 1,4 kg (3 lb) ja toinen painaa 2,2 kg (5 lb). Paino, jota käytetään kunkin tuotteen painoon perustuvan toimitushinnan määrittämiseen, on tuotteen paino plus oletuspaketin paino.

Ensimmäiseen tuotteeseen sovelletaan toimituskulua, jota käytetään lähetyksissä, joiden paino on 1,8 kg (1,4 + 0,4 kg). Toiseen tuotteeseen sovelletaan toimituskulua, jota käytetään lähetyksissä, joiden paino on 2,6 kg (2,2 + 0,4 kg). Tämän jälkeen tuotteiden kaksi hintaa yhdistetään ja saadaan yksi toimituskulu, jonka asiakas valitsee kassalla.

Toimitushintojen nimeäminen

Saman nimen mukaiset toimituskulut lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, vaikka ne olisivat eri toimitusprofiileissa. Jos kuluilla ovat eri nimiä, halvimmat vaihtoehdot lisätään yhteen ja ne näkyvät asiakkaalle kassalla, kun nimi on Shipping.

Oletetaan vaikka, että sinulla on kaksi toimitusprofiilia: yksi kissan petejä ja toinen kissanruokaa varten. Kummallekin on saatavilla tavallinen ja nopeutettu toimitus. Jos tavallisen ja nopeutetun toimituksen nimi on sama molemmissa toimitusprofiileissa, molempia tuotteita sisältävän tilauksen tekevä asiakas näkee kassalla molemmat toimitusvaihtoehdot.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun samannimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 USD
 • Nopeutettu toimitus - 9 USD
 • Normaali toimitus - 2 USD
 • Nopeutettu toimitus - 6 USD
 • Normaali toimitus - 5 USD
 • Nopeutettu toimitus - 15 USD

Jos hintojen nimet eivät ole samat molemmissa profiileissa, vain halvimmat vaihtoehdot lisätään yhteen ja näytetään asiakkaalle kassalla kuluna, jonka nimi on Shipping.

Esimerkki yhdistettyjen toimituskulujen nimistä, kun erinimiset toimituskulut lisätään yhteen
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetyt toimitusmaksut kassalla
Toimituskulut
 • Normaali toimitus - 3 USD
 • Nopeutettu toimitus - 9 USD
 • Perustoimitus - 2 USD
 • Erittäin nopea toimitus - 6 USD
 • Toimitus - 5 USD

Tuotteiden yhdistetyt hinnat eri profiileissa

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on yksi toimitusprofiili kissan pedille, jossa maailmanlaajuisen toimituksen hinta on 3 USD ja toinen toimitusprofiili, joka veloittaa kissanruuan maailmanlaajuisesta toimituksesta 5 USD. Jos asiakas tilaa sekä kissanruokaa että kissan pedin, hän näkee kassalla toimituskulun, joka on 8 USD.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien, mutta saman sijainnin tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu
Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 3 USD Maailmanlaajuiset toimitukset Yhdysvalloissa sijaitsevasta varastosta: 5 USD 3 USD (kissan peti)
+
5 USD (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 8 USD

Yhdistetyt hinnat silloin, kun vain yksi sijainti voi jaella tilauksen

Hinnat lasketaan yhteen vain, jos yhdestä toimitusprofiilista tai sijainnista ei ole mahdollista saada yhtä hintaa. Jos kaikki tuotteet voivat tulla yhdestä sijainnista, mutta tuotteita on useammassa kuin yhdessä sijainnissa, jakelun prioriteetti valitsee, mistä sijainnista tilauksen jakelu suoritetaan.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää eri profiilien ja eri sijaintien tuotteita varten
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • maailmanlaajuinen toimitus 3 USD

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • maailmanlaajuinen toimitus 5 USD

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, ei varastoa)

 • maailmanlaajuinen toimitus 5 USD

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • maailmanlaajuinen toimitus 8 USD
5 USD (kissan peti)
+
8 USD (kissanruoka)
=
toimituksen kokonaishinta 13 USD

Viimeisessä esimerkissä jakelun prioriteetti valitsee Kanadan toimipaikan molempien tuotteiden jakelun suorittajaksi, koska siellä molemmat tuotteet ovat saatavilla. Asiakkaan maksettavaksi kassalla tulee 13 USD:n toimituskulu. Jos kissanruokaa olisi saatavilla Yhdysvaltojen sijainnissa, yhdistetty toimituskulu olisi 8 USD.

Yhdistetyt hinnat yhdessä toimitusprofiilissa

Jos yksittäinen sijainti ei voi suorittaa tilauksen jakelua, kaikkien tuotteiden toimituskulut lisätään yhteen, vaikka tuotteet olisivat samassa sijaintiryhmässä profiilin sisällä.

Alla olevassa taulukossa oletetaan, että kissanpeti maksaa 30 USD.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin hintaan perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • toimitus 3 USD, jos tilauksen hinta on alle 49 USD
 • toimitus 5 USD, jos tilauksen hinta on yli 50 USD

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • toimitus 5 USD, jos tilauksen hinta on alle 49 USD
 • toimitus 8 USD, jos tilauksen hinta on yli 50 USD

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • toimitus 4 USD, jos tilauksen hinta on alle 49 USD
 • toimitus 7 USD, jos tilauksen hinta on yli 50 USD

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • toimitus 10 USD, jos tilauksen hinta on alle 49 USD
 • toimitus 13 USD, jos tilauksen hinta on yli 50 USD
5 USD (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
8 USD (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 13 USD

Tilaus, jossa on kaksi kissanpetiä, maksaa 60 USD. Koska toimituskulut perustuvat hintaan, yhdistetään maksuja kaikista profiileista, jotka koskevat yli 60 USD:n arvoisia tilauksia.

Mieti tilannetta, jossa painoon perustuvat toimitusmaksut yhdistetään. Oletetaan, että kissanpeti painaa 1 kilon.

Esimerkki tilanteesta, jossa toimitusmaksuja voidaan yhdistää saman profiilin tuotteisiin ja eri sijainteihin painoon perustuvilla maksuilla
Kissan pedin toimitusprofiili Kissanruuan toimitusprofiili Yhdistetty toimituskulu

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1, varastossa 1)

 • toimitus 3 USD, jos tilauksen paino on alle 1,3 kg (2,9 lb)
 • toimitus 5 USD, jos tilauksen paino on yli 1,4 kg (3 lb)

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • toimitus 5 USD, jos tilauksen paino on alle 1,3 kg (2,9 lb)
 • toimitus 8 USD, jos tilauksen paino on yli 1,4 kg (3 lb)

Varasto Yhdysvalloissa (prioriteetti 1)

 • toimitus 4 USD, jos tilauksen paino on alle 1,3 kg (2,9 lb)
 • toimitus 7 USD, jos tilauksen paino on yli 1,4 kg (3 lb)

Varasto Kanadassa (prioriteetti 2)

 • toimitus 10 USD, jos tilauksen paino on alle 1,3 kg (2,9 lb)
 • toimitus 13 USD, jos tilauksen paino on yli 1,4  kg (3 lb)
3 USD (kissanpeti varastosta Yhdysvalloista)
+
5 USD (kissanpeti varastosta Kanadasta)
=
toimituskulut yhteensä 8 USD

Koska toimituskulut perustuvat painoon, eri sijainneissa olevien tuotteiden painon avulla määritetään, mitä hintoja pitäisi yhdistää. Jokainen kissanpeti on 1 kilon painoinen, joten yhdistämisessä käytetään maksuja, jotka koskevat kilon painoisia tilauksia.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi