Toimipaikkojen jakelumääritykset

Jos sinulla on useampi kuin yksi aktiivinen sijainti, sinun täytyy määrittää, miten verkkotilaukset jaellaan. On olemassa useita tapoja määrittää tilausten jakelu sijainneissasi:

  • Jos haluat, että kaikki verkkotilausten tuotteet jaellaan yhdestä paikasta, sinun on asetettava kyseinen sijainti oletussijainniksi ja estettävä muita sijainteja jakelemasta verkkotilauksia.
  • Jos haluat, että verkkotilausten tuotteet jaellaan ensisijaisesta sijainnista ja että tuotteet jaellaan muista sijainneista vasta, jos tuotetta ei ole varastossa ensisijaisessa sijainnissa, voit määrittää sijainneille tilausten jakelun prioriteettijärjestyksen. Varmista, että Jakele verkkotilaukset tästä sijainnista -valintaruutu on valittuna kaikkien niiden sijaintien kohdalla, joista haluat suorittaa jakelua.
  • Jos haluat mukauttaa sijaintia, josta tilaukset jaellaan, sijainnin ja tuotteiden perusteella, voit aktivoida monen lähetysosoitteen toimituksen käyttääksesi toimitusprofiileja.
  • Jos käytät suoratoimitussovellusta tai jakelupalvelua kaikkien tilaustesi jakelemiseen, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia sijainteihin tai oletussijaintiin. Oletussijainniksi on asetettu kaupan oletusosoite. Suoratoimitussovellus tai jakelupalvelu ei käytä tätä osoitetta, eikä se näy asiakkaillesi.

Shopify POS:n avulla tehdyt kaupan ostokset käyttävät sen sijainnin vapaata varastoa, jossa myynti tehdään. Jos tilaukset lähetetään asiakkaan osoitteeseen, niitä varten käytettävä varasto valitaan sen perusteella, miten verkkotilaukset on määritetty, ei kaupan sijainnin perusteella.

Oletussijainnin vaihtaminen

Jos et aktivoi monen lähetysosoitteen toimitusta, toimituskulusi lasketaan sen sijainnin perusteella, joka on määritetty oletussijainniksesi. Oletussijaintisi ilmaistaan sijaintiasetuksissasi oletustunnisteella.

Voit määrittää minkä tahansa aktiivisen sijainnin oletussijainniksesi. Sovelluksia ja deaktivoituja sijainteja ei voi asettaa oletussijainniksi.

Jos muutat lähetyksen osoitteeksi paikan, jossa kuljetuspalvelua ei tueta, kyseisen kuljetuspalvelun hinnat on piilotettu kassalla. Jos esimerkiksi asetat lähettäjän osoitteeksi paikan, joka on Yhdysvalloissa, Canada Postin hinnat eivät näy kassalla.

Lähetystarrojen hinnat Shopify Adminissa, lasketaan jakelupaikan, ei kauppasi oletussijainnin perusteella.

Vaiheet:

Sijaintien määrittäminen tilausten jakeluprioriteettia varten

Kun tilaukset tehdään minkä tahansa verkkomyyntikanavan kautta, ne ohjataan sijaintiin, jossa niiden jakelu suoritetaan prioriteettijärjestyksen ja käytettävissä olevan varaston perusteella. Jos jokin sijainti voi suorittaa koko tilauksen jakelun, käytetään kyseisen sijainnin varastoa. Jos millekään sijainnille ei ole määritetty toimituskuluja tai se ei voi jaella kokonaista tilausta, sijainti, jolla on korkein prioriteetti, ylimyy tuotteen. Ylimyyntiä tapahtuu, kun myyt tuotetta enemmän kuin sitä on varastossa kyseisessä sijainnissa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi sijaintia: sijainti A on prioriteettijärjestyksessä ensimmäisen ja sijainti B toisena. Sijainnissa A on 1 paita ja sijainnissa B on 2 paitaa. Jos sinulta tilataan 2 paitaa, sijainti B täyttää tilauksen. Jos sinulta tilataan 3 paitaa, sijainti A myy paidan ylimyyntinä, jolloin sen varastolukemaksi jää -2.

Voit vaihtaa jakelupaikan Tilaukset-sivulta.

Vaiheet:

Verkkotilausten jakelun estäminen sijainnilta

Joillakin yrityksillä on toimipaikkoja, joilla on varastoja vain henkilökohtaista myyntiä tai vain varastointia varten. Verkkotilausten jakelun estäminen tietyistä toimipaikoista auttaa estämään sen, etteivät myyntikanavat, kuten verkkokauppa, Amazon ja Facebook Shop kuluta kyseisen sijainnin varastoa.

Verkkotilausten jakelun estäminen tietystä sijainnista poistaa sijainnin varaston tuotteet verkossa ilmoitetuista määristä. Tuotteen määrä verkossa näkyy Varasto-sivulla, ja se on määrä, jonka asiakkaat näkevät, jos varastotasot ovat asetettu näkyviksi verkkokaupassasi.

Verkkotilausten jakelun suorittamisen estäminen tietystä sijainnista estää kyseisten sijaintien varaston käyttämisen myös Shopify POS -toimitusasiakkaiden tilauksia varten.

Sijainnin varastoa voidaan edelleen käyttää tilausten ja tilausluonnosten jakeluun muista myyntikanavista. Tarkista myyntikanavistasi, noudattavatko ne kauppasi varastokäytäntöjä tilausten luonnin yhteydessä.

Vaiheet:

Esimerkki verkkotilauksen jakelusta

Tässä esimerkissä kaupalla on neljä sijaintia ja siltä tilataan erilaisia tuotteita. Tilaukset ohjataan eri sijainteihin jakelun prioriteettijärjestyksen ja seuraavien sääntöjen perusteella:

  • Pyri ohjaamaan tilaus yhteen sijaintiin.
  • Tarvittaessa voit liittää rivikohdan sijaintiin, jossa on tarpeeksi varastoa, mutta älä jaa rivikohtia sijaintien välillä.
  • Jos tuotetta on myyty yli varastomäärän, ohjaa tilaus ensisijaiseen sijaintiin, jossa tuotetta on varastossa.

Oletetaan, että toimipaikoissa on seuraavanlainen varasto:

Varasto neljässä eri toimipaikassa
Sijainti Hatut Paidat Mukit Kengät
New York 5 1 Ei varastossa Ei varastossa
Los Angeles 0 5 1 Ei varastossa
Chicago 1 0 5 1
Pittsburgh 10 10 10 10

Sijaintiprioriteetti on 1: New York, 2: Los Angeles ja 3: Chicago. Pittsburgh ei suorita verkkotilausten jakelua.

Tilaus ohjataan sijainteihin seuraavalla tavalla:

Määritetyt tilauspaikat
Tilaus Määritetyt sijainnit
1 paita New York
1 paita, 1 muki Los Angeles
1 hattu, 1 muki Chicago
2 paitaa Los Angeles
2 hattua, 2 paitaa Hatut ohjataan New Yorkiin, paidat Los Angelesiin
6 paitaa New York
7 paitaa New York
1 hattu, 1 paita, 1 muki, 1 paria kenkiä Hattu ja paita ohjataan New Yorkiin, muki ohjataan Los Angelesiin ja kengät ohjataan Chicagoon

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi