Gönderim konumlarınızı ayarlama

Birden fazla etkin konumunuz varsa, online siparişleri nasıl göndereceğinizi belirtmeniz gerekir. Siparişleri göndermek için konumlarınızı ayarlamanın birkaç yolu vardır:

  • Online siparişlerdeki tüm ürünlerin tek bir konumdan gönderilmesini istiyorsanız bu konumu, varsayılan konum yapmanız ve diğer konumların online siparişleri göndermesini engellemeniz gerekir
  • Online siparişler için ürünlerin birincil konumdan gönderilmesini ve ürün birincil konumda stokta yoksa başka konumlardan gönderilmesini istiyorsanız siparişleri göndermek üzere sipariş gönderimi önceliğine göre konumları ayarlayabilirsiniz. Gönderim yapmak istediğiniz her konumda, Online siparişleri bu konumdan gönder seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.
  • Konuma ve ürünlere bağlı olarak siparişleri hangi konumun göndereceğini özelleştirmek için kargo ayarlarınızı güncelleyerek kargo profillerini kullanmasını sağlayabilirsiniz.
  • Siparişlerinizin tamamını göndermek için stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti kullanıyorsanız konumlarınızda ya da varsayılan konumunuzda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Mağazanızın varsayılan adresi, varsayılan konumunuz olarak belirlenir. Varsayılan adresiniz, stoksuz satış uygulaması veya gönderim hizmeti tarafından kullanılmaz ve müşterilerinize gösterilmez.

Shopify POS kullanılarak tamamlanan mağaza içi satın alımlar, satışın yapıldığı konumdaki mevcut envanteri kullanır. Siparişler, müşterinin adresine gönderilmek üzere verilirse mağazanın konumu yerine, online siparişlerin nasıl ayarlandığına bağlı olarak envanter kullanılır.

Varsayılan konumu değiştirme

Kargo ayarlarınızı güncellemezseniz kargo ücretleriniz, varsayılan konumunuz olarak ayarlanan konuma göre hesaplanır. Varsayılan konumunuz, Konum ayarlarınızda Varsayılan etiketiyle gösterilir.

Etkin konumlarınızdan herhangi birini varsayılan konum olarak ayarlayabilirsiniz. Uygulamalar ve devre dışı bırakılan konumlar, varsayılan konum olarak ayarlanamaz.

Kargo menşeini bir kargo şirketinin desteklenmediği bir konuma ayarlarsanız söz konusu kargo şirketinin ücretleri, ödeme sayfasında gizlenir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde varsayılan bir konum ayarlarsanız Canada Post ücretleri ödeme sırasında görüntülenmez.

Shopify yöneticisinden kargo etiketi satın almaya yönelik ücretler, mağazanızın varsayılan konumuna değil, gönderim konumuna göre hesaplanır.

Basamak

Sipariş gönderimi önceliği için konumları ayarlama

Siparişler herhangi bir online satış kanalı üzerinden verildiğinde öncelik listesine ve mevcut envantere göre gönderilmeleri gereken bir konuma atanır. Herhangi bir konum siparişin tamamını gönderebiliyorsa envanter bu konumdan temin edilir. Hiçbir konum siparişin tamamını gönderemiyorsa en yüksek önceliğe sahip konum, ürünü fazla satar. Fazla satış, bir ürün için söz konusu konumda stokta olan adetten daha fazla ürün sattığınızda gerçekleşir.

Örneğin, iki konumunuz olduğunu varsayalım: birinci öncelik konumunda A Konumu ve ikinci öncelik olarak B Konumu. A Konumu'nda 1 gömlek, B Konumu'nda ise 2 gömlek var. 2 gömlek için sipariş alırsanız B Konumu siparişi gönderir. 3 gömlek için sipariş alırsanız A Konumu gömleği fazla satar ve son durumda -2 envantere sahiptir.

Sipariş yönlendirmeyi kullanarak sipariş yönlendirme kuralları ayarlayabilir ve bir siparişi göndermek için hangi konumların atanacağını belirleyebilirsiniz.

Konumun online siparişleri göndermesini engelleme

Bazı işletmelerin yalnızca yüz yüze satış için envanter tutan konumlar veya yalnızca depolama alanı için bulunan konumlar vardır. Online siparişlerin gönderimi seçeneği bir konum için devre dışı bırakılması online mağaza ve Facebook Shop gibi satış kanallarındaki siparişlerin bu konumlardaki envanteri kullanmasının engellenmesini sağlar.

Konumun online sipariş göndermesi engellendiğinde bu konuma atanan tüm envanter, ürünün online adedinden çıkarılır. Bir ürünün online adedi Envanter sayfasında gösterilir ve envanter düzeylerinizi online mağazanızda göstermeniz durumunda müşterilerin görüntülediği sayıdır.

Konumların online siparişleri göndermesi engellendiğinde Shopify POS müşteriye teslim siparişlerinin söz konusu konumlardaki envanteri kullanması da engellenir.

Konuma ait envanter, taslak siparişleri ve diğer satış kanallarından verilen siparişleri göndermek için kullanılmaya devam edilebilir. Sipariş oluştururken mağazanızın envanter politikalarına uyup uymadıklarını görmek için satış kanallarınızla iletişime geçin.

Basamak

Online sipariş gönderimi örneği

Bu örnekte, bir mağaza, dört konuma sahiptir ve çeşitli ürünler için online siparişler alır. Siparişler, gönderim önceliğine ve aşağıdaki kurallara göre konumlara atanır:

  • Siparişi tek bir konuma atamayı deneyin.
  • Gerekirse yeterli envantere sahip olan bir konuma satır öğesi atayın, ancak satır öğelerini konumlara bölmeyin.
  • Bir ürün fazla satılırsa siparişi ürünün stokladığı öncelikli konuma atayın.

Konumlarda aşağıdaki envanterin mevcut olduğunu varsayalım:

Dört farklı konumda envanter
Konum Şapkalar Gömlekler Kupa Ayakkabılar
New York 5 1 Stoklanmadı Stoklanmadı
Los Angeles 0 5 1 Stoklanmadı
Chicago 1 0 5 1
Pittsburgh 10 10 10 10

Konum önceliği, 1-New York, 2-Los Angeles ve 3-Chicago'dur. Pittsburgh'dan online siparişleri gönderilmez.

Bir sipariş, konumlara şu şekilde atanır:

Atanmış sipariş konumları
Sipariş Atanmış konumlar
1 gömlek New York
1 gömlek, 1 kupa Los Angeles
1 şapka, 1 kupa Chicago
2 gömlek Los Angeles
2 şapka, 2 gömlek Şapkalar New York'a, gömlekler Los Angeles'a atanmış
6 gömlek New York
7 gömlek New York
1 şapka, 1 gömlek, 1 kupa, 1 çift ayakkabı Şapka ve gömlek New York'a, kupa Los Angeles'a, ayakkabılar Chicago'ya atanmış

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene