Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng theo địa điểm

Nếu có nhiều địa điểm đang hoạt động, bạn cần chỉ định cách thực hiện đơn hàng trực tuyến. Có nhiều cách để thiết lập địa điểm thực hiện đơn hàng:

  • Nếu muốn thực hiện tất cả mặt hàng cho đơn hàng trực tuyến từ một địa điểm duy nhất, bạn cần đặt địa điểm đó làm địa điểm mặc địnhngăn các địa điểm khác thực hiện đơn hàng trực tuyến
  • Nếu muốn thực hiện các mặt hàng cho đơn hàng trực tuyến từ địa điểm chính và thực hiện từ các địa điểm khác nếu sản phẩm không còn hàng tại địa điểm chính, bạn có thể thiết lập thứ tự ưu tiên về địa điểm thực hiện đơn hàng. Đảm bảo đã chọn Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này với mỗi địa điểm bạn muốn thực hiện đơn hàng.
  • Nếu muốn tùy chỉnh việc địa điểm nào sẽ thực hiện đơn hàng dựa trên địa điểm và sản phẩm, bạn có thể cập nhật cài đặt vận chuyển để sử dụng hồ sơ vận chuyển.
  • Nếu đang dùng ứng dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng để thực hiện mọi đơn hàng, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các địa điểm hoặc địa điểm mặc định. Địa chỉ mặc định của cửa hàng được đặt làm địa điểm mặc định. Ứng dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng không sử dụng địa chỉ mặc định và địa chỉ này không hiển thị với khách hàng.

Các giao dịch mua tại cửa hàng được hoàn tất bằng Shopify POS sẽ sử dụng hàng trong kho có sẵn tại địa điểm bán hàng. Nếu nơi nhận là địa chỉ của khách hàng, các giao dịch này sẽ sử dụng hàng trong kho theo cách thiết lập đơn hàng trực tuyến thay vì địa điểm của cửa hàng.

Thay đổi địa điểm mặc định

Nếu bạn không cập nhật cài đặt vận chuyển thì phí vận chuyển sẽ được tính theo địa điểm được đặt làm mặc định. Địa điểm mặc định được biểu thị bằng thẻ Mặc định trong cài đặt Địa điểm.

Bạn có thể đặt bất kỳ địa điểm đang hoạt động nào làm địa điểm mặc định. Không thể đặt ứng dụng và địa điểm đã hủy kích hoạt làm địa điểm mặc định.

Nếu bạn thay đổi địa điểm mặc định thành địa điểm không được hãng vận chuyển hỗ trợ, mức phí của hãng vận chuyển đó sẽ bị ẩn ở trang thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn đặt địa điểm mặc định là Hoa Kỳ thì mức phí của Canada Post sẽ không hiển thị ở trang thanh toán.

Phí mua nhãn vận chuyển từ trang quản trị Shopify được tính dựa trên địa điểm thực hiện đơn hàng, không phải địa điểm mặc định của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Đặt địa điểm để ưu tiên thực hiện đơn hàng

Khi được đặt qua kênh bán hàng trực tuyến, đơn hàng được chỉ định đến địa điểm cần thực hiện dựa trên danh sách ưu tiên và hàng trong kho có sẵn. Nếu có địa điểm thực hiện được toàn bộ đơn hàng, hàng trong kho sẽ được lấy từ địa điểm đó. Nếu không địa điểm nào có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng, địa điểm có thứ tự ưu tiên cao nhất sẽ bán quá số lượng sản phẩm. Tình trạng bán quá xảy ra khi bạn bán nhiều sản phẩm hơn số lượng còn trong kho của sản phẩm tại địa điểm đó.

Ví dụ: Bạn bán áo sơ mi và có hai địa điểm với các mức ưu tiên sau:

  • Địa điểm A được đặt thành ưu tiên hàng đầu
  • Địa điểm B được đặt thành ưu tiên thứ hai

Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi. Nếu bạn nhận được đơn hàng gồm 2 áo sơ mi, Địa điểm B sẽ thực hiện đơn hàng đó. Nếu bạn nhận được đơn hàng gồm 3 áo sơ mi, Địa điểm A sẽ bán vượt số dự trữ áo sơ mi và hoàn tất với mức hàng trong kho là -2.

Bạn có thể thiết lập quy tắc định tuyến đơn hàng và xác định địa điểm được chỉ định thực hiện đơn hàng bằng tính năng định tuyến đơn hàng.

Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Một số doanh nghiệp có các địa điểm chỉ giữ hàng để bán hàng trực tiếp hoặc các địa điểm chỉ dành để lưu trữ. Ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến giúp ngăn đơn hàng từ các kênh bán hàng như Cửa hàng trực tuyến và Facebook Shop khỏi sử dụng hàng trong kho tại những địa điểm này.

Việc ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến sẽ loại bỏ tất cả hàng trong kho được chỉ định cho địa điểm khỏi số lượng trực tuyến của sản phẩm. Số lượng trực tuyến của sản phẩm được hiển thị trên trang Hàng trong kho và là số liệu mà khách hàng sẽ thấy nếu bạn hiển thị mức hàng trong kho trên cửa hàng trực tuyến.

Việc ngăn cản địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến cũng khiến đơn hàng vận chuyển đến khách hàng của Shopify POS không sử dụng được hàng trong kho tại những địa điểm này.

Vẫn có thể sử dụng hàng trong kho của địa điểm để thực hiện đơn hàng nháp và đơn hàng từ các kênh bán hàng khác. Kiểm tra xem các kênh bán hàng có tuân thủ chính sách kiểm kê của cửa hàng khi tạo đơn hàng hay không.

Các bước thực hiện:

Ví dụ về quá trình thực hiện đơn hàng trực tuyến

Trong ví dụ này, một cửa hàng có bốn địa điểm và nhận đơn hàng trực tuyến cho nhiều mặt hàng. Các đơn hàng được chỉ định cho nhiều địa điểm dựa trên ưu tiên thực hiện và các quy tắc sau:

  • Cố gắng chỉ định đơn hàng cho một địa điểm duy nhất.
  • Nếu bắt buộc, chỉ định một mục hàng cho một địa điểm có đủ hàng trong kho nhưng không phân chia mục hàng giữa các địa điểm.
  • Nếu mặt hàng đã bán vượt mức, hãy chỉ định đơn hàng cho địa điểm ưu tiên còn hàng trong kho.

Giả sử các địa điểm có hàng tồn kho như sau:

Hàng tồn kho tại bốn địa điểm
Địa điểm Áo sơ mi Cốc Giày
New York 5 1 Không lưu kho Không lưu kho
Los Angeles 0 5 1 Không lưu kho
Chicago 1 0 5 1
Pittsburgh 10 10 10 10

Ưu tiên địa điểm là 1 - New York, 2 - Los Angeles và 3 - Chicago. Pittsburgh không thực hiện đơn hàng trực tuyến.

Đơn hàng được chỉ định cho các địa điểm như sau:

Địa điểm được chỉ định đơn hàng
Đơn hàng Địa điểm được chỉ định
1 áo sơ mi New York
1 áo sơ mi, 1 cốc Los Angeles
1 mũ, 1 cốc Chicago
2 áo sơ mi Los Angeles
2 mũ, 2 áo sơ mi Mũ được chỉ định cho New York, áo sơ mi được chỉ định cho Los Angeles
6 áo sơ mi New York
7 áo sơ mi New York
1 mũ, 1 áo sơ mi, 1 cốc, 1 đôi giày Mũ và áo sơ mi được chỉ định cho New York, cốc được chỉ định cho Los Angeles, giày được chỉ định cho Chicago

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí