Hồ sơ vận chuyển

Hồ sơ vận chuyển là bộ quy tắc vận chuyển cho sản phẩm và địa điểm cụ thể. Bạn có thể sử dụng hồ sơ vận chuyển chung mặc định cho mọi sản phẩm hoặc tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh cho sản phẩm cụ thể.

Hồ sơ vận chuyển giúp bạn thu phí vận chuyển chính xác qua quy tắc vận chuyển dựa trên sản phẩm. Bạn có thể sử dụng hồ sơ vận chuyển để đặt phí vận chuyển cho những sản phẩm cụ thể và thu số tiền khác nhau dựa trên nơi gửi sản phẩm đến và đi. Bạn có thể thêm những sản phẩm có phí vận chuyển giống nhau vào một hồ sơ vận chuyển, và thiết lập khu vực cùng phí vận chuyển cho từng địa điểm thực hiện những sản phẩm này.

Hồ sơ vận chuyển tổng quát

Mỗi cửa hàng Shopify đều có hồ sơ vận chuyển chung theo mặc định. Nếu muốn có cùng mức phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm, chỉ cần hồ sơ chung là đủ để thiết lập vận chuyển của cửa hàng. Mọi sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của bạn sẽ được thêm vào hồ sơ vận chuyển chung. Nếu sản phẩm hoặc mẫu mã không có trong hồ sơ tùy chỉnh, sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ sử dụng phí vận chuyển chung trong hồ sơ chung.

Hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh

Nếu hồ sơ vận chuyển chung vẫn chưa đủ cho doanh nghiệp của bạn và bạn muốn có nhiều mức phí vận chuyển cho nhiều sản phẩm, bạn có thể tạo tối đa 99 hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh. Ví dụ: Nếu bạn bán một số sản phẩm dễ vỡ và cần có tùy chọn vận chuyển đắt tiền hơn, bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển dành cho sản phẩm dễ vỡ và thu phí vận chuyển khác với phí vận chuyển của những sản phẩm còn lại.

Biểu đồ dưới đây cho thấy cài đặt vận chuyển với một cửa hàng sử dụng hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh cho hai sản phẩm cụ thể và hồ sơ vận chuyển tổng quan cho những sản phẩm còn lại. Mỗi hồ sơ vận chuyển đều có khu vực và phí vận chuyển khác nhau cho những địa điểm trong đó.

Biểu đồ thể hiện việc thiết lập hồ sơ vận chuyển đơn giản với một hồ sơ chung và một hồ sơ tùy chỉnh

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí