Thiết lập hồ sơ vận chuyển

Hồ sơ vận chuyển là bộ quy tắc vận chuyển cho sản phẩm và địa điểm cụ thể. Để có cùng mức phí vận chuyển cho mọi sản phẩm, bạn chỉ cần thiết lập hồ sơ vận chuyển chung. Nếu muốn có nhiều mức phí vận chuyển cho các sản phẩm cụ thể, bạn có thể tạo thêm hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh.

Những lưu ý khi thiết lập hồ sơ vận chuyển

Trước khi thiết lập hồ sơ vận chuyển, cân nhắc những điều sau:

 • Đảm bảo bạn hiểu rõ khu vực vận chuyểnphí vận chuyển. Mỗi địa điểm trong mỗi hồ sơ có thể có khu vực và phí vận chuyển riêng.
 • Một số ứng dụng quản lý quá trình thực hiện đơn hàng, như các ứng dụng in tùy chỉnh theo yêu cầu, được tự động thêm vào hồ sơ vận chuyển làm địa điểm và có thể thay đổi thiết lập cài đặt vận chuyển.
 • Nếu đơn hàng của bạn chứa sản phẩm từ nhiều hồ sơ hoặc địa điểm vận chuyển, phí vận chuyển riêng cho từng sản phẩm được cộng gộp để cung cấp cho khách hàng một mức phí vận chuyển duy nhất khi thanh toán. Phí vận chuyển gộp khi thanh toán có thể khiến khách hàng phải trả chi phí vận chuyển cao hơn.
 • Bạn chỉ có thể thêm một sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm vào một hồ sơ vận chuyển một lúc. Nếu bạn thêm sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm vào hồ sơ vận chuyển thứ hai, sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm đó sẽ tự động bị xóa khỏi hồ sơ vận chuyển đầu tiên.
 • Nếu nhân viên hoặc cộng tác viên yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ vận chuyển, bạn cần cấp cho họ quyền nhân viên vào Sản phẩmQuản lý cài đặt.

Thiết lập hồ sơ vận chuyển chung

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Phí vận chuyển chung, nhấp vào hồ sơ vận chuyển.

 3. Trong mục Nơi gửi hàng, thực hiện thay đổi đối với địa điểm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Quản lý địa điểm thực hiện đơn hàng.

 4. Đối với từng khu vực vận chuyển bạn muốn thêm vào hồ sơ vận chuyển, bạn hãy hoàn tất những bước sau:

  1. Trong mục Khu vực vận chuyển, nhấp vào Tạo khu vực.
  2. Đặt tên cho khu vực vận chuyển.
  3. Chọn quốc gia hoặc vùng nằm trong khu vực đó, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
  4. Để thêm phí vận chuyển vào khu vực, nhấp vào Add rate (Thêm phí), chọn thông tin chi tiết phí, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Phí vận chuyển tùy chỉnh, nhấp vào Tạo hồ sơ mới.

 3. Nhập tên cho hồ sơ.

 4. Trong mục Sản phẩm, nhấp vào Thêm sản phẩm, sau đó thêm sản phẩm vào hồ sơ vận chuyển.

 5. Trong mục Nơi gửi hàng, thực hiện thay đổi đối với địa điểm của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Quản lý địa điểm thực hiện đơn hàng.

 6. Đối với từng khu vực vận chuyển bạn muốn thêm vào hồ sơ vận chuyển, bạn hãy hoàn tất những bước sau:

  1. Trong mục Khu vực vận chuyển, nhấp vào Tạo khu vực.
  2. Đặt tên cho khu vực vận chuyển.
  3. Chọn quốc gia hoặc vùng nằm trong khu vực đó, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
  4. Để thêm phí vận chuyển vào khu vực, nhấp vào Add rate (Thêm phí), chọn thông tin chi tiết phí, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí