Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Nếu bạn có tài khoản với hãng vận chuyển, bạn có thể hiển thị trực tiếp với khách hàng khi thanh toán phí vận chuyển của hãng vận chuyển đó theo mức bạn đã thương lượng được.

Bạn phải có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trong gói đăng ký Shopify của cửa hàng để kết nối tài khoản hãng vận chuyển của bạn với Shopify. Tính năng này có trong các gói Shopify Advanced và Shopify Plus, cũng như có thể được thêm vào tất cả các gói tính phí hằng tháng. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng gói Shopify hoặc thấp hơn và chuyển từ thanh toán hằng tháng sang hằng năm, bạn có thể yêu cầu nhận tính năng tính phí giao hàng của bên thứ ba được thêm vào miễn phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển thường hiển thị thời gian vận chuyển dự kiến bên cạnh phí vận chuyển, tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian xử lý. Để biết thêm thông tin về thời gian xử lý, tham khảo Tìm hiểu và tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng. Để biết thêm thông tin về cách thông báo cho khách hàng về thời gian xử lý, tham khảo Ấn định thời gian xử lý.

Nếu bạn sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, hãy tham khảo thiết lập phí vận chuyển cho Mạng lưới giao hàng Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí