Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Phí giao hàng thực tính do hãng vận chuyển bên thứ ba xác định tại trang thanh toán dựa trên chi tiết của đơn hàng. Điều này giúp bạn tính phí cho khách hàng đúng số tiền hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx tính phí cho bạn khi bạn mua nhãn vận chuyển.

Nếu bạn có tài khoản riêng với hãng vận chuyển đủ điều kiện, bạn có thể kết nối tài khoản hãng vận chuyển bên thứ ba với trang quản trị Shopify rồi hiển thị phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán.

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về tài khoản hãng vận chuyển mà bạn có thể kết nối với trang quản trị Shopify:

Tài khoản hãng vận chuyển bên thứ ba
Hãng vận chuyển Mô tả
UPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo UPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Nếu bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ, bạn cũng có thể mua nhãn vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển và nhãn đổi trả UPS trực tiếp trong trang quản trị Shopify.
 • USPS
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo USPS ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Hoa Kỳ.
 • Canada Post
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính của Canada Post ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng đặt tại Canada.
 • Mua nhãn vận chuyển Canada Post trực tiếp trên trang quản trị Shopify.
 • FedEx
 • Hiển thị phí giao hàng thực tính theo FedEx ở trang thanh toán.
 • Dành cho địa điểm thực hiện đơn hàng trên toàn thế giới.
 • Trong phần này

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí