Giá giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Nếu bạn có tài khoản với hãng vận chuyển, bạn có thể hiển thị trực tiếp với khách hàng khi thanh toán phí vận chuyển của hãng vận chuyển đó theo mức bạn đã thương lượng được.

Bạn phải có tính năng tự động tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trong gói Shopify để kết nối tài khoản hãng vận chuyển của bạn với Shopify. Tính năng này được đưa vào các gói Shopify Advanced và Shopify Plus, cũng như có thể được thêm vào tất cả các gói tính phí hàng tháng. Để biết thêm thông tin, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Lưu ý: Nếu cửa hàng đủ điều kiện sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể hiển thị phí thực tính cho khách hàng khi thanh toán. Nếu doanh nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ, bạn có thể hiển thị phí của USPS, DHL Express hoặc UPS. Nếu doanh nghiệp của bạn ở Canada, bạn có thể hiển thị phí của Bưu chính Canada. Bạn có thể mua nhãn vận chuyển được chiết khấu trực tiếp trong trang quản trị Shopify và in nhãn tại nhà.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí