Fraktkostnader som beräknas av ett bud från tredje part

Om du har ett eget konto hos ett budföretag kan du visa dina avtalade fraktkostnader från det budföretaget till kunder i kassan.

Du måste ha funktionen transportörsberäknad frakt i din butiks Shopify-prenumerationsplan för att ansluta dina egna budföretagskonton till Shopify. Den här funktionen ingår i planerna Advanced Shopify och Shopify Plus och kan läggas till i alla planer för en månadsavgift. Om du däremot använder Shopify-planen eller lägre, och du byter från månatlig till årlig fakturering, kan du be att få funktionen tredjepartsberäknade fraktkostnader tillagd utan kostnad. För mer information, kontakta Shopify-supporten.

Fraktkostnader beräknade av transportör visar förväntade leveranstider bredvid fraktkostnad, men de räknar inte med din beräknade hanteringstid. Om du vill ha mer information om hanteringstider går du till Förstå och förkorta hanteringstiden. För mer information om hur du informerar dina kunder om hanteringstiderna, se informera om hanteringstider.

Om du använder Shopifys distributionsnätverk, se ställa in dina fraktkostnader för Shopifys distributionsnätverk.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis