Ställa in fraktkostnader

Du kan ställa in fri frakt eller fasta eller beräknade fraktkostnader som visas i kassan för dina kunder. Läs mer om olika typer av fraktkostnader.

Se till att känna till fraktzoner och leveransprofiler innan du skapar fraktkostnader. Fraktzoner är en grupp av länder eller regioner som du skapar för dina fraktkostnader och leveransprofiler och som gör att du kan ställa in fraktkostnader för specifika produkter och platser.

Skapa fasta fraktkostnader

Fasta fraktkostnader debiterar ett specifikt belopp för frakt i kassan. Du kan skapa fasta fraktkostnader för varje order inom en fraktzon eller enbart för ordrar vars vikt eller pris ligger inom ett visst intervall. I exempelvis en fraktzon för Europa kan du ställa in en fast avgift på 10 USD och en annan fast avgift på 5 USD för ordrar på över 50 USD.

Shopify kombinerar prisbaserade fraktkostnader genom att kombinera priser som gäller för varukorgens totala pris. Shopify kombinerar viktbaserade fraktkostnader genom att kombinera priser som gäller för vikterna för de enskilda produkterna. Din butiksstandardförpacknings vikt läggs till för varje produkt. Mer information om kombinerade fraktkostnader.

Anta till exempel att du har en fraktkostnad som heter Discounted shipping på 5 USD i två olika profiler. Detta pris är tillgängligt för ordrar över 50 USD. Om en order innehåller en kombination av produkter från båda profilerna och totalt uppgår till 55 USD visas kostnaden Discounted shipping i kassan, totalt 10 USD.

Anta istället att du har en fraktkostnad som heter Discounted shipping i två olika profiler som ger billigare frakt på ordrar över 5 kg. För att få den här kostnaden behöver kunderna beställa produkter på 5 kg från den första leveransprofilen och produkter på 5 kg från den andra leveransprofilen för få kostnaden Discounted shipping.

När du skapar fraktkostnader tillhandahålls en förhandsgranskning så att du vet exakt vad som visas för dina kunder i kassan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. Klicka på den leveransprofil som du vill lägga till fraktkostnader för i avsnittet Leverans.

 3. Klicka på Lägg till pris bredvid den zon som du vill lägga till en kostnad för.

 4. Välj en leveranstid, eller välj ett anpassat fast pris för att namnge avgiften.

 5. Valfritt: Om du väljer en anpassad fast avgift anger du en leveransbeskrivning, som till exempel Tracked shipping eller Ships next day. Använd 25 tecken eller färre för att visa din leveransbeskrivning på bästa sätt.

 6. Ange fraktkostnaden.

 7. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller prisbaserade villkor.

 8. Granska förhandsgranskningen av kassan för att säkerställa att din fraktkostnad visas som förväntat.

 9. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Du kan även ställa in prisbaserade eller viktbaserade villkor för dina fraktkostnader.

Skapa fraktkostnader i lokala valutor

Du kan skapa fasta fraktkostnader i lokala valutor för köpare på olika marknader. Ett exempel kan vara att erbjuda en fast fraktkostnad på 10 USD för köpare i USA, men erbjuda frakt med fast avgift på 15 EUR för köpare i Europa.

För att erbjuda fast frakt i lokala valutor måste alla länder inom en fraktzon dela samma valuta och lokala valutor måste aktiveras för respektive marknad. Om du till exempel har en Europe-marknad som innehåller Frankrike, Tyskland och Sverige bör du ha en fraktzon som innehåller Frankrike och Tyskland (där valutan är euro) och en annan fraktzon som innehåller Sverige (där valutan är svenska kronor). Du måste aktivera lokala valutor i dina inställningar för Shopify Markets innan du kan ställa in fraktkostnader i lokala valutor.

När du skapar fraktkostnader tillhandahålls en förhandsgranskning så att du vet exakt vad som visas för dina kunder i kassan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. Klicka på den leveransprofil som du vill lägga till fraktkostnader för i avsnittet Leverans.

 3. Klicka på Lägg till pris för den zon som du vill lägga till priset för.

 4. Välj en leveranstid, eller välj ett anpassat fast pris för att namnge avgiften.

 5. Valfritt: Om du väljer en anpassad fast avgift anger du en leveransbeskrivning, som till exempel Tracked shipping eller Ships next day. Använd 25 tecken eller färre för att visa din leveransbeskrivning på bästa sätt.

 6. Ange fraktkostnaden och välj sedan den lokala valutan för landet eller regionen.

 7. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller prisbaserade villkor.

 8. Granska förhandsgranskningen av kassan för att säkerställa att din fraktkostnad visas som förväntat.

 9. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Du kan även ställa in prisbaserade eller viktbaserade villkor för dina fraktkostnader.

Skapa beräknade fraktkostnader

Beräknade fraktkostnader bestäms vid kassan av en leveranstjänst från tredje part baserat på detaljerna i ordern. Detta hjälper dig att debitera dina kunder det exakta belopp som ett budföretag, till exempel UPS eller FedEx, debiterar dig när du köper en fraktsedel.

Priser beräknade av budföretag är tillgängliga för butiker i följande scenarier:

 • Om du är i USA och använder Shopify Shippingkan du lägga till beräknade priser från USPS, DHL och UPS.
 • Om du är i Kanada och använder Shopify Shippingkan du lägga till beräknade priser från Canada post.
 • Om funktionen transportörsberäknad frakt finns i din butiks Shopify-prenumerationsplan kan du lägga till priser från ditt eget konto med USPS, FedEx, UPS och Canada Post, samt alla beräknade priser från alla leveransappar. Innan du kan lägga till dina egna priser från en transportör måste du lägga till dina budkonton till dina leveransinställningar i Shopify. Läs om Tredje parts transportörsberäknade fraktkostnader.
 • Om du befinner dig i Australien och använder Shopify Shipping kan du lägga till beräknade priser från Sendle för både inrikes och internationell leverans. Postnumret och orten för distributionsplatsen måste matcha för att du ska kunna generera en offert. Du kan kontrollera och redigera detta Inställningar > Platser.

När du lägger till budberäknade fraktkostnader måste du också ange exakta vikter för var och en av dina produkter så att du kan tillhandahålla exakta fraktkostnader till dina kunder i kassan.

Fraktkostnader beräknade av transportör visar förväntade leveranstider bredvid fraktkostnad, men de räknar inte med din beräknade hanteringstid. Du kan visa leveransdatum i kassan som inkluderar din bearbetningstid och leveranstid. För att läsa mer, se Att ställa in leveransdatum.

Markera eller rabattera beräknade priser

Du kan justera beräknade fraktkostnader för att höja eller rabattera kostnaderna som visas för kunderna i kassan. Om priset exempelvis är för högt för att locka kunder kan du rabattera det med en viss procentsats för att öka försäljningen. Du kan även öka det om kostnaden är för låg för att till exempel täcka förpacknings- och hanteringskostnader.

Du kan ange beräknade fraktpriser med en extra fast avgift eller med en procentandel av den totala fraktkostnaden. Om du justerar en beräknad fraktkostnad så att den inkluderar både en extra fast avgift och en procentandel beräknas procenten innan den fasta avgiften läggs till. Till exempel, en fraktkostnad på 5,00 USD med 50% pålägg samt en fast avgift på 1,00 USD kostar kunden 8,50 USD, inte 9,00 USD.

Om du vill erbjuda rabatterad frakt anger du ett negativt värde. Till exempel -5% eller $-2.50.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Bredvid det pris som du vill justera klickar du på rullgardinsmenyn ... och sedan Redigera pris.

 4. I avsnittet Hanteringsavgift ställer du in prisjusteringar.

 5. Klicka på Klaroch klicka sedan på Spara.

Skapa fri frakt

Du kan lägga till fri frakt-kostnad i vilken fraktzon som helst, så kunder inte betalar något för frakt i kassan. Du kan ställa in fri frakt som den enda fraktkostnaden i din butik eller erbjuda fri frakt när specifika kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier kan baseras på ordrar över ett visst värde eller på ordrar över en viss vikt.

Att erbjuda fri frakt är en vanlig affärs- och marknadsföringsmetod, eftersom det försäkrar kunder att de inte debiteras en överraskande hög fraktavgift när de lägger sina ordrar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Lägg till fri frakt för varje fraktzon:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
 4. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Fri frakt över ett visst värde

För att erbjuda fri frakt på ordrar över ett visst värde, till exempel 50 USD, 75 EUR eller 8 000 JPY, behöver du lägga till ett prisbaserat villkor till din fri frakt-kostnad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Lägg till fraktkostnaden för varje fraktzon där du vill ha fri frakt:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
  4. Klicka på Lägg till villkor.
  5. Välj Baserat på beställningspris.
  6. Ange ett minimipris.
  7. Klicka på Klar.
 4. Klicka på Spara.

Fri frakt över en viss vikt

För att erbjuda fri frakt på ordrar som är över en viss vikt, till exempel 50 kg eller 10 lb, behöver du lägga till ett viktbaserat villkor till din fri frakt-kostnad.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Lägg till fraktkostnaden för varje fraktzon där du vill ha fri frakt:

  1. Klicka på Lägg till pris.
  2. Ange ett namn för priset.
  3. Se till att värdet i fältet Pris är 0.
  4. Klicka på Lägg till villkor.
  5. Välj Baserat på artikelns vikt.
  6. Ange en lägsta vikt.
  7. Klicka på Klar.
 4. Klicka på Spara.

Fri frakt för specifika produkter

Du kan lägga till en fri frakt-kostnad som endast gäller för vissa produkter. Innan du börjar måste du skapa en anpassad leveransprofil med produkter som du vill erbjuda fri frakt för.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Klicka på Lägg till pris bredvid den zon där du vill lägga till fri frakt.

 4. Ange ett namn för priset.

 5. Se till att värdet i fältet Pris är 0.

 6. Valfritt: Lägg till viktbaserade eller värdebaserade villkor.

  1. Klicka på Lägg till villkor.
  2. Välj om du vill basera villkoret på vikt eller värde för ordern.
  3. Ange det minsta och det högsta värdet för villkoret.
 7. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Fri frakt för specifika kunder

Du kan erbjuda fri frakt till specifika kunder genom att skapa en fri frakt-rabatt. Kunder som är berättigade till rabatten kan ange rabattkoden i kassan och sedan tillämpas fri frakt på deras order.

Om du vill att kunden ska få både en monetär rabatt och en fri frakt-rabatt måste du skapa ett orderutkast för din kund.

Redigera ett pris

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Bredvid den avgift som du vill redigera klickar du på knappen ....

 4. Klicka på Redigera prisi rullgardinsmenyn.

 5. Gör eventuella ändringar och klicka sedan på Klar.

 6. Klicka på Spara.

Radera ett pris

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Leverans klickar du på den leveransprofil som du vill redigera.

 3. Bredvid det pris som du vill radera klickar du på knappen ... .

 4. Klicka på Ta bort i rullgardinsmenyn.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis