Konfigurowanie stawek wysyłki

Możesz skonfigurować darmowe, zryczałtowane lub obliczone stawki wysyłki, które pojawiają się podczas realizacji zakupu dla klientów. Dowiedz się więcej o różnych typach stawek wysyłki.

Zanim utworzysz stawki wysyłki, zapoznaj się ze strefami wysyłki i profilami wysyłki. Strefy wysyłki to grupa krajów lub regionów, które tworzysz dla swoich stawek wysyłki a profile wysyłki umożliwiają skonfigurowanie stawek wysyłki dla określonych produktów i lokalizacji.

Utwórz zryczałtowane stawki wysyłki

Zryczałtowane stawki wysyłki naliczają określoną kwotę za wysyłkę podczas realizacji zakupu. Możesz utworzyć zryczałtowane stawki wysyłki dla dowolnego zamówienia w strefie wysyłki lub tylko dla tych zamówień, których waga lub cena mieści się w danym zakresie. Na przykład, w strefie wysyłki dla Europy można ustawić zryczałtowaną stawkę w wysokości 10 USD oraz inną zryczałtowaną stawkę w wysokości 5 USD dla zamówień powyżej 50 USD.

Podczas łączenia stawek wysyłki według ceny Shopify łączy stawki, które mają zastosowanie do całkowitej ceny za koszyk. Podczas łączenia stawek wysyłki według wagi, Shopify łączy stawki, które mają zastosowanie do wag poszczególnych produktów, z domyślną wagą opakowania dodaną do każdego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Stawki połączone przy realizacji zakupu.

Załóżmy, że masz stawkę wysyłki o nazwie Discounted shipping dla 5 USD w dwóch różnych profilach. Ta stawka jest dostępna w zamówieniach powyżej 50 USD. Jeśli zamówienie zawiera kombinację produktów z obu profilów i ma wartość łącznie 55 USD, to realizacja zakupu pokazuje stawkę Discounted shipping z kosztem 10 USD.

Zamiast tego załóżmy, że masz stawkę wysyłki o nazwie Discounted shipping w dwóch różnych profilach, która zapewnia tańszą wysyłkę przy zamówieniach powyżej 5 kg. Klienci muszą zamówić 5 kg produktów z pierwszego profilu wysyłki i 5 kg produktów z drugiego profilu wysyłki, aby zakwalifikować się do stawki Discounted shipping.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, do którego chcesz dodać stawkę wysyłki, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok strefy, do której chcesz dodać stawkę kliknij Dodaj stawkę.

 4. Wprowadź nazwę i kwotę stawki.

 5. Opcjonalnie: Dodaj warunki według wagi lub ceny.

  1. Kliknij Dodaj warunki.
  2. Zdecyduj, czy chcesz oprzeć warunek na wadze lub cenie zamówienia.
  3. Wprowadź minimalną i maksymalną wartość warunku.
 6. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Utwórz obliczone stawki wysyłki

Obliczone stawki wysyłki są określane podczas realizacji zakupu przez zewnętrzną usługę wysyłkową na podstawie danych zamówienia. Pomoże to obciążyć klientów dokładną kwotą, którą przewoźnik, np. UPS lub FedEx pobierze od Ciebie przy zakupie etykiety wysyłkowej.

Stawki obliczone przez przewoźnika są dostępne dla sklepów w następujących scenariuszach:

 • Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych i korzystasz z Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki od USPS, DHL i UPS.
 • Jeśli jesteś w Kanadzie i korzystasz z Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki z Canada Post.
 • Jeśli w planie subskrypcji Shopify Twojego sklepu znajduje się funkcja stawek wysyłki obliczanych przez przewoźnika, możesz dodać stawki z własnego konta w USPS, FedEx, UPS i Canada Post, a także wszystkie obliczone stawki z dowolnej aplikacji wysyłkowej. Własne stawki od przewoźników można dodać dopiero po dodaniu kont u przewoźników do własnych ustawień wysyłki w Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stawki wysyłki obliczane przez zewnętrznego przewoźnika.
 • Jeśli jesteś w Australii i korzystasz z usługi Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki z Sendle zarówno dla wysyłki krajowej, jak i międzynarodowej. Aby można było wygenerować ofertę, kod pocztowy i dzielnica lokalizacji realizacji muszą być zgodne. Możesz to sprawdzić i edytować za pomocą opcji Ustawienia > Lokalizacje.

Gdy dodajesz stawki wysyłki obliczone przez przewoźnika, musisz także wprowadzić dokładne wagi dla każdego ze swoich produktów, aby zapewnić klientom podczas realizacji zakupu dokładne stawki wysyłki.

W przypadku obliczonych przez przewoźnika stawek za wysyłkę przy realizacji zakupu obok stawki za wysyłkę często wyświetla się oczekiwany czas wysyłki, jednak nie uwzględnia on czasu przetwarzania. Przy realizacji zakupu możesz wyświetlić daty dostawy uwzględniające czas przetwarzania i czas transportu. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Konfigurowanie dat dostawy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz dodać stawkę wysyłki, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok strefy, w której chcesz dodać stawkę kliknij Dodaj stawkę.

 4. Wybierz Użyj przewoźnika lub aplikacji do obliczenia stawek.

 5. W rozwijalnym menu wybierz usługę wysyłkową, dla której chcesz dodać obliczone stawki.

 6. Wybierz metody wysyłki z tej usługi wysyłkowej, które chcesz podać jako opcje dla swoich klientów podczas realizacji zakupu.

 7. Opcjonalnie: Wybierz, czy automatycznie oferować nowe usługi, które udostępnia usługa wysyłki.

 8. Opcjonalnie: Dodaj opłatę manipulacyjną, którą chcesz dodać do obliczonej stawki.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Podnieś lub obniż obliczone stawki

Możesz skorygować obliczone stawki wysyłki, aby podnieść lub obniżyć stawki, które klienci widzą podczas realizacji zakupu. Na przykład, jeśli stawka jest zbyt wysoka, aby przyciągnąć klientów, możesz ją obniżyć o określoną wartość procentową, aby zwiększyć sprzedaż. Z kolei jeśli stawka jest zbyt niska, by pokryć koszty pakowania i obsługi, możesz ją podnieść.

Możesz zwiększyć obliczone koszty wysyłki o dodatkową opłatę zryczałtowaną lub o procent całkowitej stawki wysyłki. Jeśli dostosujesz obliczoną stawkę wysyłki tak, aby uwzględniała zarówno dodatkową opłatę zryczałtowaną, jak i narzut procentowy, wówczas wartość procentowa zostanie obliczona przed dodaniem opłaty zryczałtowanej. Na przykład przy stawce 5 $ z narzutem 50% i opłatą zryczałtowaną 1 $ klient zapłaci 8,50 $, a nie 9 $.

Jeśli chcesz zaoferować wysyłkę po niższej stawce, wprowadź wartość ujemną. Na przykład -5% lub -2.50 USD.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu zawierającego stawkę kliknij Zarządzaj.

 3. Obok stawki, którą chcesz skorygować kliknij menu rozwijane ..., a następnie Edytuj stawkę.

 4. W sekcji Opłata manipulacyjna ustaw korekty stawek.

 5. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Utwórz stawki Darmowa wysyłka

Możesz dodać darmowe stawki wysyłki do każdej strefy wysyłki, aby klienci nie płacili za wysyłkę podczas realizacji zakupu. Niektóre firmy oferują darmową wysyłkę we wszystkich swoich zamówieniach, inne zaś oferują darmową wysyłkę zamówień powyżej określonej wartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia stawek Darmowa wysyłka w Twoim sklepie na podstawie określonych warunków, zapoznaj się z sekcją Darmowa wysyłka.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz dodać stawkę darmowej wysyłki, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok strefy, dla której chcesz dodać darmową stawkę wysyłki kliknij Dodaj stawkę.

 4. Wprowadź nazwę stawki.

 5. Upewnij się, że wartość pola Cena to 0.

 6. Opcjonalnie: Dodaj warunki oparte na wadze lub wartości.

  1. Kliknij Dodaj warunki.
  2. Zdecyduj, czy chcesz oprzeć warunek na wadze lub wartości zamówienia.
  3. Wprowadź minimalną i maksymalną wartość warunku.
 7. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Edytuj stawkę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz edytować stawkę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok stawki, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj stawkę.

 5. Wprowadź zmiany, po czym kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń stawkę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, z którego chcesz usunąć stawkę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok stawki, którą chcesz usunąć kliknij przycisk ....

 4. W rozwijanym menu kliknij Usuń.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo