Konfigurowanie stawek wysyłki

Możesz skonfigurować darmowe, zryczałtowane lub obliczone stawki wysyłki, które są wyświetlane klientom na stronie realizacji zakupu. Dowiedz się więcej o różnych typach stawek wysyłki.

Zanim utworzysz stawki wysyłki, zapoznaj się ze strefami wysyłki i profilami wysyłki. Strefy wysyłki to grupa krajów lub regionów, które tworzysz dla swoich stawek wysyłki, a profile wysyłki umożliwiają skonfigurowanie stawek wysyłki dla określonych produktów i lokalizacji.

Utwórz zryczałtowane stawki wysyłki

Zryczałtowane stawki wysyłki naliczają określoną kwotę za wysyłkę podczas realizacji zakupu. Możesz utworzyć zryczałtowane stawki wysyłki dla dowolnego zamówienia w strefie wysyłki lub tylko dla tych zamówień, których waga lub cena mieści się w danym zakresie. Na przykład, w strefie wysyłki dla Europy można ustawić zryczałtowaną stawkę w wysokości 10 USD oraz inną zryczałtowaną stawkę w wysokości 5 USD dla zamówień powyżej 50 USD.

Podczas łączenia stawek wysyłki według ceny Shopify łączy stawki, które mają zastosowanie do całkowitej ceny za koszyk. Podczas łączenia stawek wysyłki według wagi Shopify łączy stawki, które mają zastosowanie do wag poszczególnych produktów, z wagą domyślnego opakowania sklepu dodaną do każdego produktu. Dowiedz się więcej o łączonych stawkach wysyłki.

Załóżmy, że masz stawkę wysyłki o nazwie Discounted shipping w wysokości 5 USD w dwóch różnych profilach. Ta stawka jest dostępna dla zamówień o wartości powyżej 50 USD. Jeśli zamówienie zawiera kombinację produktów z obu profili i ma łączną wartość 55 USD, na stronie realizacji zakupu wyświetla się stawka Discounted shipping w wysokości 10 USD.

Zamiast tego załóżmy, że masz stawkę wysyłki o nazwie Discounted shipping w dwóch różnych profilach, która zapewnia tańszą wysyłkę przy zamówieniach powyżej 5 kg. Klienci muszą zamówić 5 kg produktów z pierwszego profilu wysyłki i 5 kg produktów z drugiego profilu wysyłki, aby zakwalifikować się do stawki Discounted shipping.

Po utworzeniu stawek wysyłki wyświetlany jest podgląd umożliwiający sprawdzenie strony wyświetlanej klientom podczas realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, do którego chcesz dodać stawki wysyłki.

 3. Obok strefy, do której chcesz dodać stawkę kliknij Dodaj stawkę.

 4. Wybierz czas transportu lub niestandardową stawkę zryczałtowaną, aby nadać jej nazwę.

 5. Opcjonalnie: Jeśli zaznaczona jest niestandardowa stawka zryczałtowana, wprowadź opis dostawy, Tracked shipping lub Ships next day. Aby zapewnić optymalne wyświetlanie, w opisie dostawy użyj maksymalnie 25 znaków.

 6. Wprowadź stawkę wysyłki.

 7. Opcjonalnie: Dodaj warunki według wagi lub ceny.

 8. Przejrzyj podgląd realizacji zakupu, aby upewnić się, że stawka wysyłki wyświetla się zgodnie z oczekiwaniami.

 9. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Możesz także skonfigurować dla stawek wysyłki warunki według ceny lub według wagi.

Utwórz stawki wysyłki w walutach lokalnych

Możesz tworzyć zryczałtowane stawki wysyłki w walutach lokalnych dla klientów z różnych rynków. Przykładem może być oferowanie klientom w Stanach Zjednoczonych zryczałtowanej stawki wysyłki w wysokości 10 USD, a klientom w Europie – w wysokości 15 EUR.

Aby możliwe było oferowanie zryczałtowanej stawki wysyłki w walutach lokalnych, wszystkie kraje w strefie wysyłki muszą mieć tę samą walutę i dla ich rynku muszą być aktywowane waluty lokalne. Na przykład w przypadku rynku Europe obejmującego Francję, Niemcy i Szwecję musisz mieć jedną strefę wysyłki, do której należy Francja i Niemcy (gdzie walutą jest euro) i inną strefę wysyłki ze Szwecją (gdzie walutą jest korona szwedzka). Przed skonfigurowaniem stawek wysyłki w walutach lokalnych musisz aktywować waluty lokalne w Shopify Markets.

Po utworzeniu stawek wysyłki wyświetlany jest podgląd umożliwiający sprawdzenie strony wyświetlanej klientom podczas realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, do którego chcesz dodać stawki wysyłki.

 3. Dla strefy, do której chcesz dodać stawkę, kliknij opcję Dodaj stawkę.

 4. Wybierz czas transportu lub niestandardową stawkę zryczałtowaną, aby nadać jej nazwę.

 5. Opcjonalnie: Jeśli zaznaczona jest niestandardowa stawka zryczałtowana, wprowadź opis dostawy, Tracked shipping lub Ships next day. Aby zapewnić optymalne wyświetlanie, w opisie dostawy użyj maksymalnie 25 znaków.

 6. Wprowadź stawkę wysyłki, a następnie wybierz walutę lokalną dla danego kraju lub regionu.

 7. Opcjonalnie: Dodaj warunki według wagi lub ceny.

 8. Przejrzyj podgląd realizacji zakupu, aby upewnić się, że stawka wysyłki wyświetla się zgodnie z oczekiwaniami.

 9. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Możesz także skonfigurować dla stawek wysyłki warunki według ceny lub według wagi.

Utwórz obliczone stawki wysyłki

Obliczone stawki wysyłki są określane podczas realizacji zakupu przez zewnętrzną usługę wysyłkową na podstawie danych zamówienia. Pomoże to obciążyć klientów dokładną kwotą, którą przewoźnik, np. UPS lub FedEx pobierze od Ciebie przy zakupie etykiety wysyłkowej.

Stawki obliczone przez przewoźnika są dostępne dla sklepów w następujących scenariuszach:

 • Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych i korzystasz z Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki od USPS, DHL i UPS.
 • Jeśli jesteś w Kanadzie i korzystasz z Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki z Canada Post.
 • Jeśli w planie subskrypcji Shopify Twojego sklepu znajduje się funkcja stawek wysyłki obliczanych przez przewoźnika, możesz dodać stawki z własnego konta w USPS, FedEx, UPS i Canada Post, a także wszystkie obliczone stawki z dowolnej aplikacji wysyłkowej. Własne stawki od przewoźników można dodać dopiero po dodaniu kont u przewoźników do własnych ustawień wysyłki w Shopify. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stawki wysyłki obliczane przez zewnętrznego przewoźnika.
 • Jeśli jesteś w Australii i korzystasz z usługi Shopify Shipping, możesz dodać obliczone stawki z Sendle zarówno dla wysyłki krajowej, jak i międzynarodowej. Aby można było wygenerować ofertę, kod pocztowy i dzielnica lokalizacji realizacji muszą być zgodne. Możesz to sprawdzić i edytować za pomocą opcji Ustawienia > Lokalizacje.

Gdy dodajesz stawki wysyłki obliczone przez przewoźnika, musisz także wprowadzić dokładne wagi dla każdego ze swoich produktów, aby zapewnić klientom podczas realizacji zakupu dokładne stawki wysyłki.

W przypadku obliczonych przez przewoźnika stawek za wysyłkę przy realizacji zakupu obok stawki za wysyłkę często wyświetla się oczekiwany czas wysyłki, jednak nie uwzględnia on czasu przetwarzania. Przy realizacji zakupu możesz wyświetlić daty dostawy uwzględniające czas przetwarzania i czas transportu. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Konfigurowanie dat dostawy.

Podnieś lub obniż obliczone stawki

Możesz skorygować obliczone stawki wysyłki, aby podnieść lub obniżyć stawki wyświetlane klientom na stronie realizacji zakupu. Na przykład, jeśli stawka jest zbyt wysoka, aby przyciągnąć klientów, możesz ją obniżyć o określony procent w celu zwiększenia sprzedaży. Z kolei jeśli stawka jest zbyt niska, by pokryć koszty pakowania i obsługi, możesz ją podnieść.

Możesz zwiększyć obliczone koszty wysyłki o dodatkową opłatę zryczałtowaną lub o procent całkowitej stawki wysyłki. Jeśli dostosujesz obliczoną stawkę wysyłki tak, aby uwzględniała zarówno dodatkową opłatę zryczałtowaną, jak i narzut procentowy, wówczas wartość procentowa zostanie obliczona przed dodaniem opłaty zryczałtowanej. Na przykład przy stawce 5 $ z narzutem 50% i opłatą zryczałtowaną 1 $ klient zapłaci 8,50 $, a nie 9 $.

Jeśli chcesz zaoferować wysyłkę po niższej stawce, wprowadź wartość ujemną. Na przykład -5% lub -2.50 USD.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok stawki, którą chcesz skorygować kliknij menu rozwijane ..., a następnie Edytuj stawkę.

 4. W sekcji Opłata manipulacyjna ustaw korekty stawek.

 5. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Tworzenie stawek darmowej wysyłki

Możesz dodać darmowe stawki wysyłki do każdej strefy wysyłki, aby klienci nie płacili za wysyłkę podczas realizacji zakupu. Możesz ustawić darmową wysyłkę jako jedyną stawkę wysyłki w swoim sklepie lub oferować darmową wysyłkę po spełnieniu określonych kryteriów. Kryteria te mogą dotyczyć zamówień powyżej określonej wartości lub zamówień powyżej określonej wagi.

Oferowanie darmowej wysyłki jest powszechnie stosowaną praktyką biznesową i marketingową, ponieważ daje klientom pewność, że nie zostaną zaskoczeni niespodziewanie wysoką opłatą za wysyłkę, gdy złożą zamówienie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Dla każdej strefy wysyłki dodaj stawkę Darmowa wysyłka:

  1. Kliknij opcję Dodaj stawkę.
  2. Wprowadź nazwę stawki.
  3. Upewnij się, że wartość pola Cena to 0.
 4. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Darmowa wysyłka powyżej określonej wartości

Aby zaoferować darmową wysyłkę dla zamówień powyżej określonej wartości, np. 50 USD, 75 EUR lub 8000 JPY, do stawki Darmowa wysyłka musisz dodać warunek oparty na cenie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Dodaj stawkę wysyłki do każdej strefy wysyłki, w której ma obowiązywać stawka Darmowa wysyłka:

  1. Kliknij opcję Dodaj stawkę.
  2. Wprowadź nazwę stawki.
  3. Upewnij się, że wartość pola Cena to 0.
  4. Kliknij Dodaj warunki.
  5. Wybierz opcję Na podstawie ceny zamówienia.
  6. Wprowadź minimalną cenę.
  7. Kliknij Gotowe.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Darmowa wysyłka powyżej określonej wagi

Aby zaoferować darmową wysyłkę dla zamówień powyżej określonej wagi, np. 10 lb lub 50 kg, do stawki Darmowa wysyłka musisz dodać warunek oparty na wadze.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Dodaj stawkę wysyłki do każdej strefy wysyłki, w której ma obowiązywać stawka Darmowa wysyłka:

  1. Kliknij opcję Dodaj stawkę.
  2. Wprowadź nazwę stawki.
  3. Upewnij się, że wartość pola Cena to 0.
  4. Kliknij Dodaj warunki.
  5. Wybierz opcję Na podstawie wagi towaru.
  6. Wprowadź minimalną wagę.
  7. Kliknij Gotowe.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Darmowa wysyłka dla określonych produktów

Możesz dodać stawkę Darmowa wysyłka, która będzie dotyczyć tylko niektórych produktów. Zanim zaczniesz, utwórz niestandardowy profil wysyłki z produktami, dla których chcesz oferować darmową wysyłkę.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok strefy, dla której chcesz dodać darmową stawkę wysyłki kliknij Dodaj stawkę.

 4. Wprowadź nazwę stawki.

 5. Upewnij się, że wartość pola Cena to 0.

 6. Opcjonalnie: Dodaj warunki zależne od wagi lub wartości.

  1. Kliknij Dodaj warunki.
  2. Zdecyduj, czy chcesz oprzeć warunek na wadze lub wartości zamówienia.
  3. Wprowadź minimalną i maksymalną wartość warunku.
 7. Kliknij Gotowe, a następnie kliknij Zapisz.

Darmowa wysyłka dla określonych klientów

Możesz zaoferować darmową wysyłkę konkretnym klientom, tworząc rabat w postaci darmowej wysyłki. Klienci, którym przysługuje rabat, mogą wprowadzić kod rabatowy podczas realizacji zakupu. Wówczas wysyłka ich zamówienia będzie darmowa.

Jeśli chcesz, aby klient otrzymał zarówno rabat pieniężny, jak i rabat w postaci darmowej wysyłki, utwórz wersję roboczą zamówienia dla tego klienta.

Edytuj stawkę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok stawki, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj stawkę.

 5. Wprowadź zmiany, po czym kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń stawkę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok stawki, którą chcesz usunąć kliknij przycisk ....

 4. W rozwijanym menu kliknij Usuń.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo