Konfigurowanie opakowań

Możesz dodawać opakowania w ustawieniach Wysyłki i dostawy w panelu administracyjnym Shopify, aby ułatwić ich wybór przy zakupie etykiet Shopify Shipping. Możesz także skonfigurować domyślne opakowanie, które będzie używane do ustalania stawki wysyłki naliczanej klientom podczas realizacji zakupu w przypadku używania stawek według wagi lub stawek obliczonych przez przewoźnika.

Dodaj niestandardowe opakowanie

Możesz dodać niestandardowe opakowanie z niestandardowymi wymiarami i wagą.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Dodaj opakowanie.

 3. W polu Nazwa opakowania wprowadź nazwę opakowania.

 4. W sekcji Typ opakowania wybierz typ opakowania.

 5. Dodaj wymiary i wagę opakowania.

 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz ustawić to opakowanie jako domyślne, wybierz opcję Użyj tego opakowania, aby obliczyć stawki podczas realizacji zakupu.

 7. Kliknij Dodaj opakowanie.

Dodaj opakowanie przewoźnika

Możesz dodać opakowanie przewoźnika, takiego jak USPS, UPS lub Sendle. Opakowania przewoźnika mają z góry określone wymiary. Dowiedz się więcej o opakowaniach przewoźnika.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Dodaj opakowanie.

 3. Kliknij opcję Opakowanie przewoźnika.

 4. Wybierz Opakowanie USPS, Opakowanie UPS lub Opakowanie Sendle.

 5. Wybierz typ opakowania.

 6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz ustawić to opakowanie jako domyślne, wybierz opcję Użyj tego opakowania, aby obliczyć stawki podczas realizacji zakupu.

 7. Kliknij Dodaj opakowanie.

Zarządzanie domyślnym opakowaniem

Domyślne opakowanie służy do ustalania stawki wysyłki, którą mają zostać obciążeni klienci podczas realizacji zakupu w przypadku używania stawek wysyłki obliczonych przez przewoźnika. Jeśli korzystasz ze stawek według wagi, waga domyślnego opakowania jest dodawana do wagi wysyłanych produktów w celu ustalenia stawki według wagi, która ma zostać naliczona.

Domyślne opakowanie jest również automatycznie wybierane przy zakupie etykiet Shopify Shipping.

Wymiary pudełka podawane przez przewoźnika mogą dotyczyć wnętrza opakowania. Należy zmierzyć zewnętrzne wymiary pudełek podczas tworzenia typów opakowań i ich używać, ponieważ to wymiary zewnętrzne są używane do obliczania kosztu wysyłki.

Załóżmy na przykład, że domyślna waga opakowania wynosi 0,1825 kg, a stawki wysyłki według wagi są następujące:

 • od 0 do 4,99 kg = stawka wysyłki 3 USD
 • od 5 do 9,99 kg = stawka wysyłki 5 USD
 • od 10 do 19,99 kg = stawka wysyłki 10 USD

Załóżmy, że klient kupuje produkty, które ważą łącznie 4,9 kg. Gdy klient wejdzie na stronę realizacji zakupu do wagi produktów dodana zostanie waga domyślnego opakowania wynosząca 0,1825 kg. Ponieważ łączna waga produktów i domyślnego opakowania wyniesie 5,0825 kg, klient zostanie obciążony stawką wysyłki w wysokości 5 USD zamiast 3 USD.

Skonfiguruj domyślne opakowanie

Pierwsze opakowanie utworzone w Twoim sklepie staje się opakowaniem domyślnym. Możesz ustawić wszystkie opakowania jako domyślne, ale jednocześnie możesz mieć tylko jedno domyślne opakowanie. Aktualne opakowanie domyślne jest opisane następującym tekstem: To opakowanie jest używane do obliczania stawek wysyłki przy realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij opcję Edytuj obok opakowania, które chcesz ustawić jako domyślne.

 3. Wybierz opcję Użyj tego opakowania, aby obliczyć stawki podczas realizacji zakupu.

 4. Opcjonalnie: Wprowadź zmiany w typie, rozmiarze lub wadze opakowania.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj opakowanie

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Edytuj obok typu opakowania, który chcesz edytować.

 3. Wprowadź zmiany w typie, rozmiarze lub wadze opakowania, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Usuń opakowanie

Jeśli nie potrzebujesz już opakowania w ustawieniach wysyłki, możesz je usunąć. Nie można usunąć domyślnego opakowania. Aby usunąć domyślne opakowanie, musisz wprowadzić inne opakowanie jako domyślne.

Aktualne opakowanie domyślne jest opisane następującym tekstem: To opakowanie jest używane do obliczania stawek wysyłki przy realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Opakowania kliknij Edytuj obok typu opakowania, który chcesz usunąć.

 3. Kliknij opcję Usuń opakowanie, a następnie Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo