Kierowanie zamówień

Kierowanie zamówień umożliwia automatyczne przekazywanie zamówień do lokalizacji realizacji na podstawie zbioru reguł kierowania. Możesz użyć domyślnych ustawień Shopify lub dokładniej określić sposób kierowania zamówień w zależności od potrzeb biznesowych.

Kierowanie zamówień jest dostępne w Shopify po skonfigurowaniu co najmniej 2 aktywnych lokalizacji. Wykorzystuje reguły do ustalania lokalizacji, które zostaną wykorzystane w celu realizacji poszczególnych pozycji w zamówieniu klienta. Dodając i usuwając reguły oraz zmieniając ich kolejność, możesz określić sposób ustalania priorytetów lokalizacji.

Jak działa kierowanie zamówień

Kierowanie zamówień polega na stosowaniu szeregu reguł do zamówienia, a następnie przypisaniu priorytetów do lokalizacji na podstawie wyników. Do realizacji zamówienia wybierane są lokalizacje o najwyższym priorytecie.

Reguły są domyślnie skonfigurowane w taki sposób, aby zoptymalizować realizację z najbliższej lokalizacji na rynku docelowym posiadającej wszystkie pozycje zamówienia w magazynie. Nie ma potrzeby modyfikowania ustawień kierowania zamówień, jeśli ustawienia domyślne są odpowiednie Twojej firmy.

Reguły kierowania zamówień

Aby dostosować strategię kierowania zamówień, możesz użyć czterech poniższych reguł.

Reguły kierowania stosowane domyślnie w przypadku wszystkich sklepów Shopify.

Minimalizuj podziały realizacji

Zoptymalizuj realizację w taki sposób, aby zamówienie dostarczono w jak najmniejszej liczbie paczek. Lokalizacje, które mają wszystkie pozycje w magazynie, mają wyższy priorytet niż lokalizacje, które nie spełniają tego warunku.

Jeśli żadna z Twoich lokalizacji nie ma wszystkich pozycji w magazynie, zgodnie z tą regułą wyższy priorytet będą miały lokalizacje, które umożliwią uzyskanie najmniejszej liczby paczek.

Pozostań na rynku docelowym

Lokalizacje, które znajdują się na tym samym rynku co adres wysyłki, będą miały wyższy priorytet niż pozostałe. Dowiedz się więcej o Shopify Markets

Wyślij z najbliższej lokalizacji

Wyższy priorytet będzie mieć lokalizacja położona najbliżej adresu wysyłki (odległość mierzona jest w linii prostej za pomocą wzoru haversine).

Reguła Wyślij z najbliższej lokalizacji ma charakter decydujący i będzie zawsze powodować wybranie lokalizacji położonej najbliżej adresu miejsca docelowego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, ta reguła powinna być zawsze ostatnią regułą.

Jeśli istnieją dwie lokalizacje mające ten sam adres, wyższy priorytet będzie miała starsza z nich (licząc od daty dodania do Shopify).

Użyj lokalizacji w rankingu

Określa priorytety lokalizacji na podstawie zdefiniowanego dla Twojej firmy rankingu opartego na grupach.

Na przykład, jeśli chcesz, aby Twoje magazyny miały wyższy priorytet niż lokalizacje witryny sklepów, utwórz grupę lokalizacji dla wszystkich swoich magazynów oraz osobną grupę lokalizacji dla wszystkich swoich sklepów. Lokalizacje w pierwszej grupie będą miały wyższy priorytet niż lokalizacje w drugiej grupie.

Lokalizacje należące do tej samej grupy mają ten sam ranking. Na przykład wszystkie lokalizacje w pierwszej grupie mają ranking 1, a wszystkie lokalizacje w drugiej grupie mają ranking 2.

Konfigurowanie reguł kierowania

Reguły mogą mieć powiązane rozszerzenie IU (interfejsu użytkownika), które umożliwia skonfigurowanie parametrów wykonania funkcji za pomocą metapól.

W panelu administracyjnym Shopify reguły z powiązanym rozszerzeniem IU różnią się od reguł bez rozszerzenia w poniższy sposób:

 • Reguły można dodać do strategii więcej niż raz.
 • Konfiguracja reguły jest uruchamiana przez ikonę z ołówkiem w regule.
 • Etykiety reguł można zmieniać.

Opcja rozszerzenia reguł kierowania

Reguły kierowania zamówień, w tym reguły domyślne, są wdrażane jako Shopify Functions.

Programiści z firm zewnętrznych mogą wdrażać i udostępniać własne niestandardowe reguły lokalizacji.

Każda reguła inna niż domyślne reguły wymienione w sekcji Reguły kierowania powinna być traktowana jako reguła niestandardowa.

Niestandardowe reguły można zidentyfikować na różne sposoby:

 • W panelu administracyjnym Shopify za pomocą ikony aplikacji, która udostępnia je jako reguły w strategii.
 • W panelu administracyjnym Shopify za pomocą ikony i nazwy aplikacji w oknie modalnym Dodaj regułę.
 • W GraphiQL za pomocą pola shopifyDeveloped aplikacji powiązanej z regułą.

Przykładowe kierowanie zamówień

Reguły są wykonywane od góry do dołu, a każda z nich jest stosowana do wyników poprzedniej reguły. Ostateczny wynik określa, które lokalizacje realizują zamówienie. Poniżej przedstawiono przykład zastosowania reguł kierowania zamówień:

Najpierw klient składa zamówienie z adresem wysyłki w New Jersey. Sklep ma 4 lokalizacje, które mogłyby zrealizować to zamówienie: Nowy Jork, Vancouver, Miami i Teksas.

Reguły kierowania zamówień są skonfigurowane w taki sposób, aby zostały zastosowane w odpowiedniej kolejności:

 1. Stosowana jest reguła Minimalizuj podziały realizacji. Nowy Jork, Vancouver i Miami mają wszystkie pozycje w magazynie, więc te lokalizacje przechodzą do kolejnej reguły. Teksas odpada.
 2. Stosowana jest reguła Pozostań na rynku docelowym. Zamówienie jest wysyłane na adres w Stanach Zjednoczonych, więc do kolejnej reguły przechodzi Nowy Jork i Miami. Vancouver odpada.
 3. Stosowana jest reguła Wybierz najbliższą lokalizację. Nowy Jork jest bliżej New Jersey niż Miami, więc Nowy Jork ma wyższy priorytet.
 4. Zamówienie zostaje przypisane do lokalizacji Nowy Jork.

Zarządzanie regułami kierowania zamówień

Możesz zaktualizować reguły kierowania zamówień na stronie Kierowanie zamówień w Shopify.

Kroki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 2. W sekcji Kierowanie zamówień kliknij Zarządzaj. Możesz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność reguł kierowania zamówień lub zmieniać ustawienia istniejących reguł, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać regułę kierowania do konfiguracji, kliknij opcję Dodaj regułę, a następnie wybierz regułę, którą chcesz dodać. Kliknij opcję Zarządzaj, aby wybrać ewentualne opcje reguły, a następnie kliknij Zapisz, aby dodać regułę.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

  • Aby usunąć regułę kierowania, kliknij ikonę x.
  • Aby zmienić kolejność reguł kierowania zamówień, kliknij i przeciągnij ikonę na regułę.
  • Aby zmienić ustawienia istniejącej reguły lokalizacji z opcjami, kliknij opcję Zarządzaj dla danej reguły.
 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zastosować ustawienia do nowych zamówień.

Typowe konfiguracje

Poniżej przedstawiono sugerowane konfiguracje dla reguł kierowania zamówień. Możesz je wykorzystać w celu skonfigurowania reguł spełniających potrzeby Twojego sklepu.

Zawsze wysyłaj z najbliższej lokalizacji

Jeśli chcesz, aby przesyłki były zawsze wysyłane z najbliższej lokalizacji, nawet jeśli oznacza to podzielenie zamówienia na wiele paczek, użyj tylko reguły Wyślij z najbliższej lokalizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 2. W sekcji Kierowanie zamówień kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij opcję Dodaj regułę.
 4. Kliknij opcję Wyślij z najbliższej lokalizacji. Jeśli ta reguła jest wyszarzona, oznacza to, że jest już aktywna w Twojej konfiguracji.
 5. Kliknij ikonę x dla innych reguł w konfiguracji, dopóki nie pozostanie tylko reguła Wyślij z najbliższej lokalizacji.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Nadawanie wyższego priorytetu najbliższej lokalizacji magazynu

Jeśli masz pewne lokalizacje, które powinny jako pierwsze wysyłać zamówienia (np. usługi logistyczne lub magazyny firmy zewnętrznej), przypisz tym lokalizacjom wyższy priorytet niż Twoim lokalizacjom innym niż magazyny.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 2. W sekcji Kierowanie zamówień kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij opcję Dodaj regułę.
 4. Kliknij Użyj lokalizacji z rankingiem.
 5. Kliknij ikonę Przeciągnij, aby przenieść regułę na górę listy.
 6. W regułę kliknij ikonę ołówka ✎, aby otworzyć okno modalne konfiguracji dla reguły.
 7. Przeciągnij lokalizacje magazynów do grupy lokalizacji górnej. Pozostaw wszystkie lokalizacje, które mają mieć niższy priorytet, w dolnej grupie lokalizacji.
 8. Kliknij Gotowe.
 9. Jeśli masz kilka lokalizacji magazynu, dodaj na końcu regułęWyślij z najbliższej lokalizacji, która będzie miała charakter decydujący.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Często zadawane pytania

Czy kierowanie zamówień jest odpowiednim miejscem do zdefiniowania sposobu działania w przypadku nadsprzedaży?

Nie, działanie w przypadku nadsprzedaży nie zmienia się i jest konfigurowane na poziomie produktu. Dowiedz się więcej o śledzeniu zapasów

Czy mogę skonfigurować ograniczenia w celu uniknięcia wysyłki do określonych lokalizacji?

Jeśli nie korzystasz z kierowania zamówień, możesz skonfigurować ograniczenia wysyłki, ustawiając profile wysyłki.

Czy mogę łączyć reguły w dowolny sposób?

Tak, można dodawać i usuwać reguły oraz zmieniać ich kolejność zgodnie z potrzebami.

Czy stracę sprzedaż, jeśli nie ustawię właściwej konfiguracji?

Nie, kierowanie zamówień nie zablokuje możliwości sprzedaży produktów. Jeśli konfiguracja nie jest optymalna, zamówienia mogą być wysyłane w większej liczbie pudełek lub przypisywane do lokalizacji, która jest położona dalej.

Czy moja konfiguracja kierowania zamówień nadpisze moje aktualne profile wysyłki?

Nie, kierowanie zamówień nie ma wpływu na konfigurację profilu wysyłki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo