Tilauksen reititys

Tilausten reititys reitittää tilaukset automaattisesti jakelusijainteihin erilaisten reitityssääntöjen perusteella. Voit käyttää Shopifyn oletusasetuksia tai tarkentaa tilausten reititystä yrityksesi tarpeiden mukaan.

Tilausten reititys on käytettävissä Shopifyssa sen jälkeen, kun olet määrittänyt kaksi tai useampia aktiivisia sijainteja. Tilausten reitityksessä käytettävien sääntöjen avulla määritetään toimipaikat, joita käytetään asiakkaan tilaukseen kuuluvien tuotteiden jakelemiseen. Voit määrittää, miten toimipaikat priorisoidaan, lisäämällä ja poistamalla sääntöjä ja järjestämällä niitä uudelleen.

Miten tilausten reititys toimii

Tilausten reitityksessä tilaukseen sovelletaan erilaisia sääntöjä, ja tämän jälkeen toimipaikat priorisoidaan tulosten perusteella. Toimipaikat, joiden prioriteetti on korkein, valitaan tilauksen jakelua varten.

Säännöt on oletusarvoisesti määritetty optimoimaan jakelun kohdemarkkinan lähimmästä sijainnista, jossa kaikki tilauksen tuotteet ovat varastossa. Tilausten reitityksen asetuksia ei tarvitse muuttaa, jos oletusasetukset ovat yrityksesi kannalta toimivia.

Reitityssäännöt

Voit mukauttaa tilauksen reititysstrategiaa seuraavilla neljällä säännöllä.

Oletuksena kaikissa Shopify-kaupoissa käytettävät reitityssäännöt.

Minimoi jakelut, jotka jaetaan osiin

Optimoi niin, että tilauksen jakeluun tarvitaan mahdollisimman vähän paketteja. Sijainteja, joiden varastossa on kaikki tuotteet, priorisoidaan niihin sijainteihin nähden, joiden varastossa ei ole kaikkia tuotteita.

Jos missään sijainnissa ei ole kaikkia tuotteita varastossa, tämä sääntö priorisoi toimipaikat, jotka mahdollistavat pienimmän pakettien määrän.

Pysy määränpäämarkkinoilla

Sijainteja, jotka sijaitsevat samoilla markkinoilla kuin toimitusosoite, priorisoidaan niihin sijainteihin nähden, jotka eivät ole samoilla markkinoilla.Lue lisää Shopify Markets -palvelusta

Lähetä lähimmästä sijainnista

Toimitusosoitetta lähimpänä oleva sijainti (joka mitataan suoraa viivaa pitkin käyttämällä Haversine-kaavaa) priorisoidaan.

Lähetä lähimmästä sijainnista -sääntö ratkaisee priorisoinnin, ja sen mukaan valitaan aina kohdeosoitetta lähimpänä oleva sijainti. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä tätä sääntöä aina viimeiseksi.

Jos kahdella sijainnilla on sama osoite, niistä vanhempi (Shopify-palveluun lisäämispäivän perusteella) priorisoidaan.

Käytä luokiteltuja sijainteja

Priorisoi toimipaikat käyttämällä ryhmäperusteista sijoitusta, jonka määrität yrityksellesi.

Jos esimerkiksi haluat, että varastojasi priorisoidaan myyntipaikkoihisi nähden, luo kaikille varastoillesi toimipaikkaryhmä ja kaikille myyntipaikoillesi toinen toimipaikkaryhmä. Ensimmäisen ryhmän toimipaikkoja priorisoidaan toisen ryhmän toimipaikkoihin nähden.

Saman toimipaikkaryhmän toimipaikoilla on sama sijoitus. Esimerkiksi kaikkien ylimmän toimipaikkaryhmän toimipaikkojen sijoitus on 1, kun taas toisessa toimipaikkaryhmässä kaikkien sijoitus on 2.

Reitityssääntöjen määrittäminen

Säännöillä voi olla niihin liitetty UI-laajennus (käyttöliittymälaajennus), jolla voit määrittää toiminnon suorittamisen parametrit metakenttiä käyttämällä.

Shopify-ylläpitäjässä säännöt, joilla on niihin liitetty UI-laajennus, eroavat seuraavasti säännöistä, joilla ei ole sitä:

 • Säännöt voidaan lisätä strategiaan useammin kuin kerran.
 • Säännön määritys käynnistyy säännön kynäkuvakkeella.
 • Sääntömerkintöjä voidaan muuttaa.

Reitityssääntöjen laajennettavuus

Oletussäännöt mukaan lukien, tilauksen reitityssäännöt toteutetaan Shopify Functions -toimintona.

Kolmannen osapuolen kehittäjät voivat toteuttaa ja lisätä omia mukautettuja sijaintisääntöjään.

Muut säännöt kuin Reitityssäännöt-osiossa luetellut oletussäännöt on katsottava mukautetuiksi säännöiksi.

Mukautetut säännöt voidaan identifioida eri tavoin:

 • Shopify-ylläpitäjässä sen sovelluksen kuvakkeella, joka antaa niille säännöt strategiassa.
 • Shopify-ylläpitäjässä sovelluksen kuvakkeella ja nimellä modaalisessa Lisää sääntö -ikkunassa.
 • GraphiQL:ssä sääntöön liitetyn sovelluksen shopifyDeveloped-kentällä.

Esimerkki tilauksen reitityksestä

Säännöt suoritetaan ylhäältä alas, ja jokaista sääntöä sovelletaan edellisen säännön tuloksiin. Lopullinen tulos määrittää, mitkä toimipaikat jakelevat tilauksen. Seuraavassa on esimerkki siitä, miten tilausten reitityssääntöjä sovelletaan:

Ensin asiakas tekee tilauksen, jonka toimitusosoite on New Jerseyssä. Kaupalla on neljä sijaintia, jotka voivat mahdollisesti jaella tilauksen: New York, Vancouver, Miami ja Texas.

Tilausten reitityssäännöt on määritetty sovellettavaksi seuraavasti:

 1. Minimoi jakelut, jotka jaetaan osiin -sääntöä sovelletaan. New Yorkissa, Vancouverissa ja Miamissa on kaikki tuotteet varastossa, joten ne jatkavat seuraavaan sääntöön. Texasissa ei ole kaikkia tuotteita.
 2. Pysy kohdemarkkinoilla -sääntöä sovelletaan. Tilaus toimitetaan Yhdysvalloissa olevaan osoitteeseen, joten New York ja Miami pääsevät jatkoon seuraavan säännön soveltamiseen. Vancouver puolestaan ei.
 3. Valitse lähin sijainti -sääntöä sovelletaan. New York on lähempänä New Jerseyä kuin Miami, joten New Yorkia priorisoidaan Miamiin nähden.
 4. Tilaus osoitetaan New Yorkin sijaintiin.

Reitityssääntöjen hallinta

Voit päivittää reitityssäännöt Shopifyn Tilauksen reititys -sivulta.

Tee näin

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
 2. Klikkaa Tilauksen reititys -osiossa Hallinnoi. Voit lisätä ja poistaa tilausten reitityssääntöjä tai järjestää niitä uudelleen tai voit muuttaa olemassa olevien sääntöjen asetuksia tekemällä jonkin seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat lisätä määrityksiin reitityssäännön, klikkaa Lisää sääntö ja valitse sitten sääntö, jonka haluat lisätä. Valitse sääntöasetukset klikkaamalla Hallinnoi ja lisää sitten sääntö klikkaamalla Tallenna.
 3. Klikkaa Tallenna.

  • Jos haluat poistaa reitityssäännön, klikkaa x-kuvaketta.
  • Jos haluat järjestää reitityssäännön uudelleen, klikkaa ja vedä säännössä olevaa kuvaketta.
  • Jos haluat muuttaa olemassa olevan sijaintisäännön asetuksia vaihtoehdoilla, klikkaa säännön Hallinnoi-asetusta.
 4. Ota asetukset käyttöön uusissa tilauksissa klikkaamalla Tallenna.

Yleiset määritykset

Seuraavat ovat tilausten reitityssääntöjen ehdotettuja määrityksiä. Voit määrittää niiden avulla kauppasi tarpeita vastaavia sääntöjä.

Lähetä aina lähimmästä sijainnista

Jos haluat, että lähetykset toimitetaan aina lähimmästä sijainnista, vaikka se tarkoittaisi tilauksen jakamista useisiin paketteihin, käytä pelkästään Lähetä lähimmästä sijainnista -sääntöä.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
 2. Klikkaa Tilauksen reititys -osiossa Hallinnoi.
 3. Klikkaa Lisää sääntö.
 4. Klikkaa Lähetä lähimmästä sijainnista. Jos tämä sääntö näkyy harmaana, se on jo aktiivinen määrityksissäsi.
 5. Klikkaa määrityksissä muiden sääntöjen x-kuvaketta, kunnes jäljelle jää vain Lähetä lähimmästä sijainnista -sääntö.
 6. Klikkaa Tallenna.

Priorisoi lähin varastosijainti

Jos sinulla on sijainteja, joista tilaukset pitäisi lähettää ensisijaisesti, kuten kolmannen osapuolen logistiikkapalvelu tai varasto, aseta nämä toimipaikat etusijalle ei-varastosijainteihin nähden.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus.
 2. Klikkaa Tilauksen reititys -osiossa Hallinnoi.
 3. Klikkaa Lisää sääntö.
 4. Klikkaa Käytä luokiteltuja sijainteja.
 5. Klikkaa Vedä-kuvaketta säännön siirtämiseksi luettelon yläosaan.
 6. Klikkaa säännössä kynäkuvaketta ✎ avataksesi säännön modaalisen määritysikkunan.
 7. Vedä varastosijainnit ylimpään sijaintiryhmään. Jätä kaikki sijainnit, joita ei tule priorisoida, alimpaan sijaintiryhmään.
 8. Klikkaa Valmis.
 9. Jos sinulla on useita varastosijainteja, varmista niiden erottaminen toisistaan lisäämällä lopuksi Lähetä lähimmästä sijainnista -sääntö.
 10. Klikkaa Tallenna.

Usein kysyttyä

Määritetäänkö ylimyynti tilauksen reitityksellä?

Ei, ylimyynti toimii kuten ennenkin, ja se määritetään tuotetasolla. Lue lisää varaston seurannasta

Voinko asettaa rajoituksia, jotta toimituksia ei toimiteta tiettyihin sijainteihin?

Et tilauksen reititystä käyttäen, mutta voit asettaa toimitusrajoituksia määrittämällä toimitusprofiileja.

Voinko yhdistää sääntöjä millä tahansa tavalla?

Kyllä, voit lisätä, poistaa ja järjestää sääntöjä uudelleen tarpeen mukaan.

Menetänkö myyntiä, jos en tee oikeita määrityksiä?

Et, sillä tilausten reititys ei estä sinua myymästä tuotteitasi. Jos määritykset eivät ole parhaat mahdolliset, tilaukset voidaan lähettää useammissa laatikoissa tai ne voidaan määrittää kauempana olevaan sijaintiin.

Korvaavatko tilausten reitityksen määritykset nykyiset toimitusprofiilit?

Ei, tilausten reititys ei vaikuta toimitusprofiilien määrityksiin.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi