Toimituskulujen vianmääritys

Jotta toimituskulu näkyy asiakkaalle kassalla, kassan tietojen on vastattava määrittämiesi toimituskulujen ehtoja. Monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, vastaavatko kassan tiedot toimituskulua. Näitä ovat esimerkiksi tuotetiedot, markkina-asetukset, toimipaikat, toimitusprofiilit, pakkaaminen ja kuljetuspalvelun tilit.

Tältä sivulta löydät joitakin yleisiä syitä siihen, miksi toimituskulut eivät välttämättä näy odotustesi mukaisesti.

Yleinen vianmäärityksen tarkistuslista

Voit ratkaista joitakin yleisimpiä toimituskuluongelmia vahvistamalla, että seuraavat asetukset ovat oikein:

 • Tuotteet ovat asianmukaisissa toimitusprofiileissa. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi mukautettua toimitusprofiilia nimeltään Painava ja Helposti särkyvä, varmista, että painavat tuotteet kuuluvat Painava-profiiliin ja helposti särkyvät tuotteet Helposti särkyvä -profiiliin.
 • Toimitusprofiileissa on asianmukaiset lähettäjän osoitteen toimipaikat ja alueet jakelua varten.
 • Toimituskulut on määritetty toimitusalueelle, joka sisältää asiakkaan toimitusosoitteen.
 • Ostoskorin kaikkien tuotteiden perusteella on määritetty toimituskuluja, joita käytetään kassalla.

  • Jos käytät manuaalisia kuluja, tarkista, että kokonaispainolle, hinnalle tai asiakkaan ostoskorin kiinteän kulun ehdoille on vähintään yksi kulu.
  • Jos käytät kuljetuspalvelun laskemia kuluja, tarkista, että jakelupaikan osoitteelle, asiakkaan toimitusosoitteelle ja oletusarvoiselle laatikkokoolle on vähintään yksi kulu.
 • Jos olet tehnyt äskettäin muutoksia asetuksiin, vahvista, että nämä muutokset on tallennettu onnistuneesti. Jos muutoksia ei ole tallennettu, tee muutokset uudelleen ja klikkaa Tallenna.

Tuoteasetusten tarkistaminen

Ostoskorissa näkyvät tuotteet vaikuttavat siihen, mitkä toimituskulut näkyvät kassalla. Kassa ei anna toimituskuluja tuotteille, jotka on merkitty digitaalisiksi tuotteiksi tai palveluiksi, koska ne eivät vaadi fyysistä toimitusta.

Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet ja tarkista tuotteet vahvistaaksesi, että asiakkaan ostoskorissa olevien tuotteiden seuraavat asetukset ovat oikein:

 • Fyysiset tuotteet on määritetty fyysiseksi tuotteeksi.
 • Fyysisille tuotteille on määritetty toimituspaino, ja painoyksiköt (lb, oz, kg) ovat oikein.
 • Tuotteista on saatavilla olevaa varastoa toimipaikoissa, jotka jakelevat tuotetta (ellei vaihtoehtoa Jatka myyntiä, kun varasto on loppu ole valittu).
 • Jos käytät Shopify Shipping -palvelua näyttämään kulut kassalla, varastoa on oltava saatavilla fyysisessä toimipaikassa, ei sovelluksen toimipaikassa tai mukautetussa jakelupaikassa.

Toimipaikkojen asetusten tarkistaminen

Kassalla käytetään toimipaikkoja, jotka olet määrittänyt kaupassasi jakelun lähettäjän osoitteiksi. Tämä voi vaikuttaa siihen, mitkä toimituskulut näkyvät kassalla.

Siirry Shopify adminissa kohtaan Asetukset > Sijainnit ja vahvista sitten, että seuraavat asetukset ovat oikein kussakin toimitusprofiilissa:

 • Toimipaikka on aktiivinen, ja sillä on kelvollinen osoite. Sovelluksen toimipaikoilla ei ole fyysistä osoitetta, joten kuljetuspalvelun laskemat toimituskulut eivät voi käyttää niitä toimituskulujen laskemiseen.
 • Jakelun tiedot -osiossa on valittu vaihtoehto Jakele verkkotilaukset tästä toimipaikasta.

Markkina-asetusten tarkistaminen

Markkina-asetukset vaikuttavat siihen, miten toimituskulut näkyvät asiakkaille sen maan perusteella, mihin tilaus toimitetaan. Voit lisätä lähetys- ja toimitusasetuksia vain silloin, kun maa kuuluu markkina-alueeseen. Lue lisää toimitusalueista ja markkinoista.

Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Markkinat ja vahvista sitten, että seuraavat asetukset ovat oikein:

 • Asiakkaan maa sisältyy olemassa olevaan markkina-alueeseen.
 • Klikkaa asiakkaan markkina-alueella Hallinnoi > Toimitus ja vahvista sitten, että asiakkaan maalle on määritetty kulut toimitusprofiileissa, joihin se sisältyy.

Toimitusasetusten tarkistaminen

Jos toimitusstrategiaasi kuuluu erityyppisiä toimituskuluja, tarkista toimitusasetuksesi ja vahvista, että kaikki on määritetty oikein.

Toimitusprofiilien tarkistaminen

Jos olet päivittänyt toimitusasetusten uusimpaan versioon, sinulla voi olla useita mukautettuja toimitusprofiileja valittavana, kun toimituskulut luodaan kassalla.

Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asetukset > Lähetys ja toimitus ja vahvista sitten, että kunkin toimitusprofiilin seuraavat asetukset ovat oikein:

 • Tuotteet on määritetty oikeaan toimitusprofiiliin.
 • Lähettäjän osoitteet on määritetty oikeisiin toimitusprofiileihin.
 • Toimitusalueet on määritetty toimitusprofiilin oikeisiin lähettäjän osoitteisiin.
 • Toimituskulut on määritetty kunkin lähettäjän osoitteen oikeille toimitusalueille.

Huomioitavaa painoon perustuvista kuluista

Jos käytät painoon perustuvia toimituskuluja, varmista, että käytössä on painoon perustuva kulu, joka koskee ostoskorin kokonaispainoa. Voit määrittää ostoskorin kokonaispainon laskemalla yhteen kaikkien ostoskorissa olevien tuotteiden painon ja oletuspaketin painon.

Huomioitavaa hintaan perustuvista kuluista

Kassa määrittää toimituskulut ostoskorin kokonaisarvon perusteella alennusten jälkeen mutta ennen veroja. Jos käytät hintaan perustuvia toimituskuluja, varmista, että hintaan perustuva kulu sisältää ostoskorin arvon.

Vahvista, että toimituskulujen valuutta on oikea. Kun luot toimituskuluja, kassa pitää toimituskulujen valuuttana kaupan valuuttaa eikä se päivity automaattisesti, jos vaihdat kaupan valuuttaa. Jos haluat päivittää toimituskulujen valuutan kaupan valuutaksi, poista kyseessä olevat toimituskulut ja luo ne sitten uudelleen.

Huomioitavaa kuljetuspalvelun laskemista kuluista

Jos kuljetuspalvelun laskemat kulut eivät vastaa ostoskorilta odottamiasi kuluja, tarkista, että ostoskorissa olevien tuotteiden painot ja pakettien mitat ovat oikein.

Lisäksi sinun on vahvistettava seuraavat tiedot:

 • Kaikki osoitteet ovat kuljetuspalvelun kelvollisia osoitteita, mukaan lukien lähettäjän osoite ja asiakkaan toimituksen määränpää. Voit vahvistaa osoitteet Googlella.
 • Kulujen luomiseen käytettävän oletuspaketin on oltava tarjoamiesi kuljetuspalveluiden vähimmäis- ja enimmäisvaatimusten mukainen. Varmista, että paketti ei ole liian suuri tai painava, jotta oikeat kulut voidaan luoda. Jokaisella kuljetuspalvelu- ja palvelutyypillä on erilaiset vaatimukset.
 • Jos oletusarvoinen laatikko on määritetty kuljetuspalvelun paketiksi, vain kyseisen kuljetuspalvelun kulut näytetään. Esimerkiksi USPS Priority Mailin kiinteähintainen laatikko toimii vain Priority Mail -vaihtoehdoissa, joten jos Priority Mail -kulut eivät ole aktiivisia, kassalla ei näytetä kuluja.

Huomioitavaa kolmannen osapuolen sovelluksen kuluista

Jos käytät kolmannen osapuolen sovellusta toimituskulujen laskemiseen, kysy ohjeita sovelluskehittäjältä.

Jotta asiakkaasi voivat suorittaa kassavaiheen loppuun, jos kuljetuspalvelun laskemat toimituskulut tai kolmannen osapuolen sovelluksen toimituskulut eivät ole käytettävissä, varmista, että määrität varatoimituskulut.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi