Fejlfinding af leveringspriser

Hvis en leveringspris skal vises for en kunde ved betaling, skal betalingsoplysningerne matche betingelserne for de leveringspriser, du har angivet. Der er mange faktorer, der kan påvirke, om betalingen matcher en leveringspris, f.eks. produktoplysninger, markedsindstillinger, lokationer, leveringsprofiler, emballage og konti fra fragtfirmaer.

På denne side kan du finde nogle af de mest almindelige årsager til, at dine leveringspriser muligvis ikke vises, som du forventer.

Tjekliste til generel fejlfinding

Bekræft, at følgende indstillinger er korrekte for at løse nogle af de mest almindelige problemer med leveringsprisen:

 • Produkterne findes i de relevante leveringsprofiler. Hvis du f.eks. har to tilpassede leveringsprofiler kaldet Tung og Skrøbelig, skal du sørge for, at de tunge produkter er i profilen Tun og de skrøbelige produkter i profilen Skrøbelig.
 • Leveringsprofiler har angivet de relevante lokationer og zoner for forsendelsesoprindelse til klargøring.
 • Der er knyttet leveringspriser til leveringszonen, som omfatter kundens leveringsadresse.
 • Der er opsat leveringspriser, der skal gælde for betalingsprocessen, baseret på alle varer i indkøbskurven.

  • Hvis du bruger manuelle priser, skal du kontrollere, at der er mindst én pris for den samlede vægt, samlede pris eller den faste pris for kundens indkøbskurv.
  • Hvis du bruger priser, der er beregnet af et fragtfirma, skal du kontrollere, at der er mindst én pris for adressen for klargøringslokationen, kundens leveringsadresse og størrelsen på standardpakken.
 • Hvis du har foretaget ændringer af dine indstillinger for nylig, skal du bekræfte, at disse ændringer er blevet gemt. Hvis dine ændringer ikke er gemt, skal du foretage ændringerne igen og klikke på Gem.

Kontrollér dine produktindstillinger

Produkter i indkøbskurven påvirker, hvilke leveringspriser der vises ved betaling. Betalingsprocessen returnerer ikke leveringspriser for produkter, der er markeret som digitale produkter eller tjenester, fordi de ikke kræver fysisk forsendelse.

I din Shopify-administrator skal du gå til Produkter og kontrollere dine produkter for at bekræfte, at følgende indstillinger er korrekte for produkterne i kundens indkøbskurv:

 • Fysiske produkter er blevet angivet som fysiske produkter.
 • Fysiske produkter har en tildelt leveringsvægt, og vægtenhederne (lb, oz, kg) er korrekte.
 • Produkter har tilgængelig lagerbeholdning på lokationer, der klargør produktet (medmindre valgmuligheden Fortsæt med at sælge, når varen ikke er på lager er markeret).
 • Hvis du bruger Shopify Shipping til at vise priser ved betaling, skal der være tilgængelig lagerbeholdning på en fysisk lokation, ikke på en app eller på en tilpasset klargøringslokation.

Kontrollér dine lokationsindstillinger

Din betalingsprocessen bruger de lokationer, som du har opsat for din butik, som forsendelsesoprindelser til klargøring. Det kan påvirke, hvilke leveringspriser der vises i din betalingsproces.

I din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Lokationer og derefter bekræfte, at følgende indstillinger er korrekte for hver lokation:

 • Lokationen er aktiv og har en gyldig adresse. Applokationer har ikke en fysisk adresse, så leveringspriser beregnet af et fragtfirma kan ikke bruge dem til at beregne leveringspriser.
 • I afsnittet Klargøringsdetaljer markeres valgmuligheden Klargør onlineordrer fra denne lokation.

Kontrollér dine markedsindstillinger

Markedsindstillinger påvirker, hvordan leveringspriserne vises for kunder baseret på det land, som ordren sender til. Du kan kun tilføje indstillinger for forsendelse og levering, når et land tilhører et marked. Få mere at vide om leveringszoner og -markeder.

Gå til Indstillinger > Markets i din Shopify-administrator, og bekræft derefter, at følgende indstillinger er korrekte:

 • Kundens land er inkluderet i et eksisterende marked.
 • Klik på Administrer > Levering for kundens marked, og bekræft derefter, at kundens land har priser tilknyttet i de leveringsprofiler, som det er inkluderet i.

Kontrollér dine leveringsindstillinger

Hvis din leveringsstrategi inkluderer flere typer leveringspriser, skal du gennemgå dine indstillinger for levering for at bekræfte, at alt er opsat korrekt.

Kontrollér dine leveringsprofiler

Hvis du har opdateret til den nyeste version af indstillinger for levering, kan du have flere tilpassede leveringsprofiler, der kan anvendes, når der genereres leveringspriser ved betaling.

I din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Forsendelse og levering og derefter bekræfte, at følgende indstillinger er korrekte for hver leveringsprofil:

 • Produkter er knyttet til den korrekte leveringsprofil.
 • Forsendelsesoprindelser knyttes til de korrekte leveringsprofiler.
 • Leveringszoner knyttes til de korrekte forsendelsesoprindelser i leveringsprofilen.
 • Leveringspriser knyttes til de korrekte leveringszoner i hver forsendelsesoprindelse.

Overvejelser i forbindelse med vægtbaserede satser

Hvis du bruger vægtbaserede leveringspriser, skal du sikre dig, at der findes en vægtbaseret pris, der gælder for indkøbskurvens samlede vægt. Hvis du vil afgøre indkøbskurvens samlede vægt, skal du sammenlægge vægten på alle produkter i indkøbskurven og vægten på standardpakken.

Overvejelser angående prisbaserede satser

Betalingsprocessen afgør leveringspriser baseret på indkøbskurvens samlede værdi efter anvendelse af rabatter, men inden der pålægges skatter. Hvis du bruger prisbaserede leveringspriser, skal du sikre dig, at der findes en prisbaseret sats, der inkluderer værdien af indkøbskurven.

Bekræft, at leveringsprisernes valuta er korrekt. Når du opretter leveringspriser, baserer betalingsprocessen valutaen for leveringsprisen på butiksvalutaen, og den opdateres ikke automatisk, hvis du ændrer din butiksvaluta. Hvis du vil opdatere leveringsvalutaen til butiksvalutaen, skal du slette de påvirkede leveringspriser og derefter oprette dem igen.

Overvejelser i forbindelse med priser beregnet af fragtfirmaer

Hvis den tjeneste, der er beregnet af et fragtfirma ikke beregner de priser, du forventer for en indkøbskurv, skal du kontrollere, at vægten og pakkens mål er korrekte for de produkter, der ligger i indkøbskurven.

Du bør også bekræfte følgende oplysninger:

 • Alle adresser er gyldige adresser i fragttjenesten, herunder både din forsendelses oprindelseslokation og kundens leveringsdestination. Du kan bekræfte adresserne med Google.
 • Den standardpakke, der bruges til at generere priser, skal være inden for minimum- og maksimumkravene for de fragtfirmaer, du tilbyder. Sørg for, at pakken ikke er for stor eller for tung til, at de korrekte priser kan genereres. Alle fragtfirmaer og tjenestetyper har forskellige krav.
 • Hvis standardfeltet er indstillet til et fragtfirmas emballage, vises kun dette fragtfirmas priser. Det faste beløb for USPS Priority Mail fungerer f.eks. kun for Priority Mail-valgmulighederne. Hvis priserne for Priority Mail ikke er aktive, vises der ingen priser under betalingsprocessen.

Overvejelser i forbindelse med tredjepartsapp-priser

Hvis du bruger en tredjepartsapp til at beregne leveringspriser, skal du kontakte appudvikleren for at få hjælp.

Sørg for, at du opsætter alternative leveringspriser for at sikre, at dine kunder kan fuldføre betalingsprocessen, hvis leveringspriser beregnet af et fragtfirma eller leveringspriser fra en tredjepartsapp ikke er tilgængelige.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis