Administration af dine klargøringslokationer i dine leveringsprofiler

Når du opretter en ny leveringsprofil, føjes alle dine lokationer til profilen i samme gruppe, hvis de kan klargøre onlineordrer. Alle lokationer, der kan klargøre onlineordrer, bliver mulige klargøringslokationer for produkterne i din profil, og de har samme priser og zoner. Lokationer, der ikke klargør onlineordrer, vises ikke i dine leveringsprofiler.

Lokationer, der deaktiveres, føjes til leveringsprofilen med en Inactive-label. Du kan føje zoner og priser til disse lokationer, men de kan ikke bruges ved betaling, før de aktiveres. Se Deaktiver og genaktiver lokationer, hvis du vil administrere hvilke lokationer, der er aktive.

Du kan udføre følgende handlinger for at administrere dine lokationer i dine leveringsprofiler:

 • Angiv forskellige priser, afhængigt af hvilken lokation der klargør ordren, ved at gruppere lokationerne. Dette giver mulighed for, at forskellige grupper af lokationer kan have forskellige leveringszoner og -priser.
 • Fjern en lokation fra en gruppe, så der ikke er nogen priser, der gælder for lokationen. Lokationer, der ikke er inkluderet i en leveringsgruppe, vises i afsnittet Sender ikke fra. Se Fjern en lokation for at få flere oplysninger.
 • Opret en ny lokation, og føj den til en eksisterende gruppe af lokationer, eller opret et nyt sæt zoner og priser i dens egen gruppe.

Vælg, hvilken lokation der skal klargøre en ordre

Hvis en lokation har tilknyttet leveringspriser og kan klargøre en hel ordre, vælges denne lokation til klargøring. Hvis der ikke er nogen lokation, der har tilknyttet leveringspriser, eller hvis lokationen ikke kan klargøre hele ordren, så oversælger den lokation, der har den højeste prioritet, produktet. Oversalg blokeres kun, hvis lageret er udsolgt på alle dine klargøringslokationer.

Hvis en ordre kan klargøres på en enkelt klargøringslokation, dirigeres ordren til denne klargøringslokation. Hvis ordren ikke kan klargøres på den lokation, som du angiver som din førsteprioritet, tjekkes de andre lokationer for tilgængelig lagerbeholdning.

Hvis du administrerer forsendelser fra flere lokationer, kan en ordre blive delt mellem flere lokationer i forbindelse med klargøringen. Delte forsendelser opstår, hvis en ordre med flere varelinjer ikke kan klargøres helt på én klargøringslokation. Indkøbskurven opkræves et leveringsgebyr for hver lokation.

Lad os f.eks. sige, at der afgives en ordre på produkt A og produkt B. Din klargøringslokation i Paris kan kun klargøre produkt A, mens din klargøringslokation i Lyon kun kan klargøre produkt B. Produkt A dirigeres til lokationen i Paris, mens produkt B dirigeres til din lokation i Lyon.

Opret en ny gruppe af lokationer

Når du opretter en ny gruppe lokationer i din leveringsprofil, kan du angive zonerne og priserne for lokationerne i denne gruppe.

Lad os f.eks. sige, at du har to forsendelsesoprindelseslokationer i New York og London, som afsender dine produkter i hele verden. Du har også en tredje forsendelsesoprindelse i Kansas City, der kun leverer til USA. Du kan flytte Kansas City-lokationen, der kun sender til USA, til en ny forsendelsesoprindelsesgruppe og oprette zoner og priser, der kun gælder for klargøringer fra denne forsendelsesoprindelse.

Bemærk: Dette fjerner ikke USA fra leveringszonerne i den første oprindelsesgruppe for New York og London. USA vil findes i leveringszonerne i begge grupper og kan klargøres af begge lokationsgrupper. Hvis du kun vil have, at levering i USA skal klargøres af den nye Kansas City-oprindelse, skal du fjerne USA fra leveringszonen for den første lokationsgruppe i New York og London.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Flyt lokationen til en ny gruppe:

  • Gør følgende, hvis lokationen allerede hører til en gruppe lokationer:
   1. Klik på Vis oplysninger i lokationens gruppe.
   2. Klik på Administrer ud for den lokation, du vil ændre.
   3. Vælg valgmuligheden Opret nye priser, og klik derefter på Udført.

- Gør følgende, hvis lokationen er i afsnittet Sender ikke fra: 1. Klik på Tilføj priser ud for den lokation, du vil ændre. 2. Vælg valgmuligheden Opret nye priser, og klik derefter på Udført.

 1. Tilføj eventuelle zoner og priser, og klik derefter på Gem.

Fjern en lokation

Hvis du fjerner den sidste lokation fra en gruppe, slettes alle de leveringszoner og -priser, der er knyttet til gruppen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil opdatere.

 3. I afsnittet Forsendelsesoprindelser klikker du på Vis detaljer.

 4. Klik på Administrer for hver lokation, du vil fjerne. Vælg valgmuligheden Fjern priser, og klik derefter på Udført.

 5. Klik på Gem.

Føj en lokation til en eksisterende gruppe lokationer

Hvis du opretter en ny lokation, efter du har oprettet en leveringsprofil, føjes den automatisk til alle leveringsprofilerne i afsnittet Sender ikke fra.

Hvis du vil ændre sættet af zoner og priser, som en lokation tilbyder, kan du føje denne lokation til en eksisterende gruppe lokationer, så de har samme leveringszoner og -priser.

Forestil dig, at du, f.eks., har en leveringsprofil for din linje af T-shirts, som klargøres på et lager i Los Angeles. For nylig udvidede du din virksomhed til også at omfatte et lager i San Francisco, så du tilføjer det som en lokation i din Shopify-administrator. Hvis du vil tilbyde de samme leveringsmuligheder som for dit lager i Los Angeles, kan du føje din San Francisco-lokation til samme gruppe som Los Angeles.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil opdatere.

 3. Klik på én af følgende ud for den profil, du vil ændre:

  • Klik på Administrer, hvis lokationen allerede har zoner og priser.
  • Klik på Tilføj priser, hvis lokationen er i afsnittet Sender ikke fra.
 4. Vælg den lokationsgruppe, du vil føje lokationen til, under Brug samme priser som, og klik derefter på Udført.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis