การจัดการตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งใหม่ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้ทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์ในกลุ่มเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อที่เป็นไปได้สำหรับสินค้าในโปรไฟล์ของคุณ และตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดจะใช้อัตราค่าจัดส่งและเขตเดียวกัน ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณ

ระบบจะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานไปยังโปรไฟล์การจัดส่งด้วยใบจ่าหน้า Inactive คุณสามารถเพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ในขั้นตอนการชำระเงินจนกว่าจะมีการเปิดใช้งาน หากต้องการจัดการตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่ โปรดดูที่ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เพื่อจัดการตำแหน่งที่ตั้งในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณได้:

 • กำหนดอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการคำสั่งซื้อได้ด้วยการย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปไว้ในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้กลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันมีเขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกัน
 • ลบตำแหน่งที่ตั้งออกจากกลุ่มเพื่อไม่ให้มีอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับตำแหน่งที่ตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มการจัดส่งจะอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ลบตำแหน่งที่ตั้ง
 • สร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้วเพิ่มไปยังกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ หรือสร้างเขตและอัตราการจัดส่งชุดใหม่ในกลุ่มเอง

การเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการคำสั่งซื้อ

หากตำแหน่งที่ตั้งใดได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้แล้ว และสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งคำสั่งซื้อได้ ระบบจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งนั้นให้จัดการคำสั่งซื้อ หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่ได้รับการกำหนดอัตราค่าจัดส่งไว้ หรือไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ทั้งคำสั่งซื้อ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะดำเนินการขายสินค้าเกินจำนวน ระบบจะบล็อกการขายสินค้าเกินจำนวนก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อทุกแห่งของคุณขายสินค้าคงคลังหมดแล้วเท่านั้น

หากสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อภายในแห่งเดียวได้ ระบบจะส่งคำสั่งซื้อนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้จากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำหนดให้เป็นอันดับแรกตามลำดับความสำคัญได้ ระบบจะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อหาสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย

หากคุณจัดการการจัดส่งจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ระบบอาจแยกคำสั่งซื้อออกเป็นหลายตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดการสินค้า การแยกการจัดส่งจะเกิดขึ้นหากไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อที่มีสินค้าเฉพาะรายการหลายชิ้นในตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อที่เดียวได้ ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในตะกร้าสินค้าสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

ตัวอย่างเช่น สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้า A และสินค้า B ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อของคุณในปารีสสามารถจัดการได้เฉพาะสินค้า A และตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อในลียงสามารถจัดการได้เฉพาะสินค้า B สินค้า A ก็จะใช้เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในปารีส แล้วสินค้า B จะใช้เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งในลียง

สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

การสร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณช่วยให้คุณสามารถระบุเขตและอัตราค่าจัดส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มนั้นได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีต้นทางการจัดส่งสองแห่งทั้งในนิวยอร์กและลอนดอนที่จัดส่งสินค้าของคุณไปทั่วโลก คุณยังมีต้นทางการจัดส่งแห่งที่สามในแคนซัสซิตีซึ่งจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณสามารถย้ายตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งเฉพาะในแคนซัสซิตีไปยังสหรัฐอเมริกาไปยังกลุ่มต้นทางการจัดส่งใหม่ และสร้างโซนและอัตราที่ใช้กับการจัดการสินค้าจากต้นทางการจัดส่งนั้นเท่านั้น

โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการลบสหรัฐอเมริกาออกจากโซนการจัดส่งในกลุ่มต้นทางการจัดส่งแรกสำหรับนิวยอร์กและลอนดอน จะยังคงมีสหรัฐอเมริกาอยู่ในเขตการจัดส่งของทั้งสองกลุ่มและสามารถดำเนินการได้โดยกลุ่มสถานที่ตั้งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากคุณต้องการให้จัดส่งในสหรัฐอเมริกาจากต้นทางแคนซัสซิตีใหม่เท่านั้น คุณจะต้องลบสหรัฐอเมริกาออกจากเขตการจัดส่งของกลุ่มสถานที่ตั้งแห่งแรกในนิวยอร์กและลอนดอน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “โปรไฟล์การจัดส่ง” ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ย้ายตำแหน่งที่ตั้งไปยังกลุ่มใหม่:

  • หากตำแหน่งที่ตั้งมีอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งอยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่แสดงรายละเอียด
   2. ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่จัดการ
   3. เลือกตัวเลือก "สร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่" จากนั้น ให้คลิก "เสร็จสิ้น"

- หากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจากให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง 2. เลือกตัวเลือก "สร้างอัตราค่าจัดส่งใหม่" จากนั้น ให้คลิก "เสร็จสิ้น"

 1. เพิ่มเขตและอัตราค่าจัดส่งแล้วคลิกที่บันทึก

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณลบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดออกจากกลุ่มเขตการจัดส่ง เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนั้นก็จะถูกลบ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “โปรไฟล์การจัดส่ง” ที่คุณต้องการอัปเดต

 3. ในส่วน ต้นทางการจัดส่ง ให้คลิก "แสดงรายละเอียด"

 4. สำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการลบ ให้คลิก "จัดการ" เลือกตัวเลือกลบอัตราค่าจัดส่ง จากนั้น คลิก "เสร็จสิ้น"

 5. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้ว

หากคุณสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่หลังจากสร้างโปรไฟล์การจัดส่ง ระบบจะเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนั้นไปยังโปรไฟล์การจัดส่งทั้งหมดในส่วนไม่จัดส่ง จาก โดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่และอัตราค่าจัดส่งของตำแหน่งที่ตั้งนั้น คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งนั้นลงในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่แล้วได้เพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวใช้เขตการจัดส่งและอัตราค่าจัดส่งเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับคอลเลกชันเสื้อยืดที่ได้รับการจัดการจากคลังสินค้าใน Los Angeles และคุณเพิ่งขยายธุรกิจของคุณไปยังคลังสินค้าในซานฟรานซิสโก คุณจึงเพิ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ตั้งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากคุณต้องการเสนอตัวเลือกการจัดส่งเดียวกันกับคลังสินค้าใน Los Angeles คุณก็สามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งของคุณในซานฟรานซิสโกไปยังกลุ่มเดียวกับคลังสินค้าใน Los Angeles ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “โปรไฟล์การจัดส่ง” ที่คุณต้องการอัปเดต

 3. ถัดจากโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  • หากตำแหน่งที่ตั้งมีเขตและอัตราค่าจัดส่งแล้ว ให้คลิกที่จัดการ
  • หากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในส่วนไม่มีการจัดส่งจาก ให้คลิกที่เพิ่มอัตราค่าจัดส่ง
 4. ในส่วนใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวกัน ให้เลือกกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคลิก "เสร็จสิ้น"

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี