การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก

หากต้องการใช้การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก คุณต้องอยู่ในแผน Shopify Advanced หรือ Shopify Plus หากคุณใช้งานแผน Shopify อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกใช้ค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้หรือเปลี่ยนไปเป็นการเรียกเก็บเงินรายปีได้ การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอกไม่มีให้บริการในแผน Basic Shopify หรือ Shopify Starte

ค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการขนส่ง (CCS) จะกําหนดในขั้นตอนการชำระเงินโดยผู้ให้บริการขนส่งภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอย่างถูกต้องโดยอิงตามรายละเอียดกคำสั่งซื้อ อัตราค่าจัดส่ง CCS ช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าในจํานวนเงินที่แน่นอนที่ผู้ให้บริการขนส่ง เช่น UPS หรือ FedEx จะเรียกเก็บเงินจากคุณเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีเปิดใช้งานฟีเจอร์ค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการภายนอกและเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งเข้ากับส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

การเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง: หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณเองที่มีผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าเกณฑ์ คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการขนส่งให้แก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งที่รองรับ

แอปคำนวณอัตราค่าจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอก: แอปคำนวณอัตราค่าจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอกบางแอปกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ หากคุณใช้แอปจัดส่งจากภายนอกเพื่อแสดงอัตราค่าจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น คุณจะต้องตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งสำรองด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูลของผู้พัฒนา: ผู้พัฒนาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CarrierService API เพื่อตั้งค่าแอปของตนสำหรับค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการขนส่ง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี