อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณเองกับผู้ให้บริการขนส่ง คุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คุณได้เจรจาจากผู้ให้บริการขนส่งให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินได้

คุณจำเป็นต้องมีฟีเจอร์การจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งในแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณไปยัง Shopify ฟีเจอร์นี้จะรวมอยู่ใน Advanced Shopify ของ Shopify และ Shopify Plus และสามารถเพิ่มไปยังแผนใดก็ได้สำหรับค่าธรรมเนียมรายเดือน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แผน Shopify หรือแผนที่ต่ำกว่า และได้เปลี่ยนจากการเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นรายเดือน คุณจะสามารถขอรับฟีเจอร์อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วจากภายนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณที่ได้มาจากผู้ให้บริการขนส่งมักจะแสดงระยะเวลาการขนส่งที่คาดการณ์ไว้ถัดจากอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาในการดำเนินการของคุณ คุณสามารถแสดงวันที่จัดส่งที่นับรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการและระยะเวลาการขนส่งได้ในขั้นตอนการชำระเงิน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าวันที่จัดส่ง

หากคุณใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โปรดดูที่การตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี