อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากผู้ให้บริการภายนอก

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณเองกับผู้ให้บริการขนส่งคุณสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คุณได้เจรจาจากผู้ให้บริการขนส่งให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงินได้

คุณต้องมีฟีเจอร์ค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งในแผน Shopify ของร้านค้าของคุณ เพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของคุณเองกับ Shopify ฟีเจอร์นี้จะรวมอยู่ในแผน Advanced Shopify และ Shopify Plus และสามารถเพิ่มไปยังแผนใดก็ได้โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณที่ได้มาจากผู้ให้บริการขนส่งมักจะแสดงเวลาการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ให้อยู่ถัดจากอัตราค่าจัดส่ง อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวไม่นับรวมเวลาในการดำเนินการของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการ ให้ดูที่การทำความเข้าใจและการลดเวลาดำเนินการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเวลาดำเนินการของคุณ ให้ดูที่การแจ้งเวลาดำเนินการ

หากคุณใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify โปรดดูที่การตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้บริการ Shopify Shipping คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วให้แก่ลูกค้าของคุณได้ในหน้าการชำระเงิน หากธุรกิจของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งจาก USPS, DHL Express หรือ UPS ได้ หากธุรกิจของคุณอยู่ในแคนาดา คุณจะสามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งจาก Canada Post ได้ โดยคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ได้รับส่วนลดได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณและพิมพ์ใบจ่าหน้าดังกล่าวได้จากที่บ้าน หากร้านค้าของคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณจะไม่สามารถแสดงอัตราค่าจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งคำนวณแล้วได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี