การตั้งค่าบรรจุภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบรรจุภัณฑ์ในการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อให้คุณเลือกบรรจุภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าที่จะใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักหรืออัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ระบบจะเลือกบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณไว้ล่วงหน้า หากไม่มีบรรจุภัณฑ์แนะนำที่พร้อมใช้งาน

เพิ่มบรรจุภัณฑ์แบบปรับแต่งเอง

คุณสามารถเพิ่มบรรจุภัณฑ์แบบปรับแต่งเองที่มีขนาดและน้ําหนักที่ปรับแต่งได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิกที่เพิ่มบรรจุภัณฑ์

 3. ในช่อง ชื่อบรรจุภัณฑ์ ให้ตั้งชื่อบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 4. ในส่วน ประเภทบรรจุภัณฑ์ ให้เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 5. เพิ่มขนาดและน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์

 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าเป็นบรรจุภัณฑ์นี้ ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นี้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 7. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

เพิ่มบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง

คุณสามารถเพิ่มบรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่งได้จาก USPS, UPS หรือ Sendle บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่งจะมีขนาดที่เราได้ระบุไว้ล่วงหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิกที่เพิ่มบรรจุภัณฑ์

 3. คลิก บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการขนส่ง

 4. เลือก บรรจุภัณฑ์ USPS, บรรจุภัณฑ์ UPS หรือบรรจุภัณฑ์ของ Sendle

 5. เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์

 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าเป็นบรรจุภัณฑ์นี้ ให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นี้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 7. คลิกเพิ่มบรรจุภัณฑ์

การจัดการบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณ

ในการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งมอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินจะแสดงข้อความต่อไปนี้: บรรจุภัณฑ์นี้จะในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน บรรจุภัณฑ์นี้จะใช้ในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งเพื่อเรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักหรืออัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

หากคุณมีอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก ระบบจะเพิ่มน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์นี้ให้กับน้ำหนักของสินค้าที่จะจัดส่งเพื่อกำหนดว่าจะเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักในอัตราใด

ขนาดกล่องในคำโฆษณาของผู้ให้บริการขนส่งอาจอ้างอิงจากด้านในบรรจุภัณฑ์ คุณจะต้องวัดและใช้ขนาดภายนอกกล่องเมื่อสร้างประเภทบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากระบบจะใช้ขนาดภายนอกกล่องในการคำนวณค่าจัดส่ง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นหนัก 0.1825 กก. และใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักดังต่อไปนี้:

 • 0 ถึง 4.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 5 ถึง 9.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 10 ถึง 19.99 กก. = อัตราค่าจัดส่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐ

สมมุติว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักรวม 4.9 กก. เมื่อลูกค้าไปถึงขั้นตอนการชำระเงินของคุณ น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น 0.1825 กก. จะถูกเพิ่มไปยังน้ำหนักของสินค้า เนื่องจากสินค้าและบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นมีน้ำหนักไม่เกิน 5.0825 กก. ลูกค้าจึงจะถูกเรียกเก็บค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐ แทนที่จะเป็น 3 ดอลลาร์สหรัฐ

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณ

คุณสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินได้เพียงบรรจุภัณฑ์เดียว หากคุณเพิ่มบรรจุภัณฑ์ในร้านค้าของคุณไว้เพียงรายการเดียว ระบบจะใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวในการคำนวณอัตราค่าจัดส่ง เมื่อคุณเพิ่มบรรจุภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งแทนได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. เลือก "ใช้บรรจุภัณฑ์นี้คํานวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการคํานวณ"

 4. ตัวเลือกเสริม: ปรับเปลี่ยนขนาด หรือน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์ของคุณ

 5. คลิกที่ “บันทึก

บรรจุภัณฑ์ที่แนะนำ

เมื่อคุณใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify อาจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่แนะนำโดยอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ที่แนะนำนี้ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่คุณเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ บรรจุภัณฑ์ที่แนะนำมีให้สำหรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify เพิ่มเติม

แก้ไขบรรจุภัณฑ์

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ปรับเปลี่ยนประเภท ขนาด หรือน้ําหนักของบรรจุภัณฑ์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

ลบบรรจุภัณฑ์

หากคุณไม่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการตั้งค่าการจัดส่งอีกต่อไป คุณสามารถลบออกได้ คุณไม่สามารถลบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินได้ หากต้องการลบบรรจุภัณฑ์นี้ คุณต้องกำหนดให้บรรจุภัณฑ์อื่นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าจัดส่ง

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้คำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินจะแสดงด้วยข้อความต่อไปนี้: บรรจุภัณฑ์นี้จะในการคำนวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ ให้คลิกที่ “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกลบบรรจุภัณฑ์ จากนั้นคลิกลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี