บรรจุภัณฑ์และน้ำหนักการจัดส่ง

หมายเหตุ: การเพิ่มบรรจุภัณฑ์หลายประเภทมีให้ใช้งานเฉพาะร้านค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณจะสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น

หากคุณจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจร คุณจำเป็นต้องเลือกประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามคุณต้องการใช้:

เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์ระหว่างจัดการสินค้าแบบครบวงจร

คุณสามารถบันทึกประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการบนหน้าการตั้งค่าการจัดส่งหรือบนหน้าการจัดการสินค้าแบบครบวงจรของคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ผู้ให้บริการจัดส่งส่วนใหญ่คิดค่าบริการตามขนาดและน้ำหนัก ดังนั้นคุณจึงควรทำให้บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็ก เมื่อคุณพร้อมจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อจัดส่งแล้ว คุณสามารถเลือกประเภทบรรจุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการใช้

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ

คุณสามารถใช้ประเภทบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อจัดส่งสินค้าด้วยใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping:

 • กล่อง

  บรรจุภัณฑ์ธรรมดา ผลรวมของความยาว กว้าง และสูงต้องไม่เกิน 84 นิ้ว

 • บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

  ซองบุกันกระแทก ซองบุพลาสติกกันกระแทก หรือซองพลาสติก (Tyvek หรือ Poly) บรรจุภัณฑ์ที่หนากว่า 3/4 นิ้วไม่มีสิทธิ์ใช้อัตราค่าจัดส่ง USPS First Class Mail

 • ซอง

  ซองแบนขนาดใหญ่ที่หนาไม่เกิน 3/4 นิ้ว

 • อัตราตายตัว

ผู้ให้บริการจัดส่งของคุณจะเป็นผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะไม่ได้กำหนดจากน้ำหนักของสินค้าจัดส่ง

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา โปรดศึกษาคู่มือหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรจุหีบห่อของ Canada Post เพื่อดูเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Canada Post เพื่อจัดส่งระหว่างประเทศและไม่พบอัตราค่าจัดส่งเมื่อจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจร บรรจุภัณฑ์ของคุณอาจไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Canada Post หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บริการพัสดุจัดส่งไปยังสหรัฐฯ และปลายทางระหว่างประเทศ

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่รองรับ

คุณไม่สามารถใช้ประเภทบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้เพื่อจัดส่งสินค้าด้วยใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping:

 • จดหมาย

  ซองแบนหรือจดหมายที่บางกว่า 1/4 นิ้ว

 • บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่

  บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดรวม (ผลรวมความยาว กว้าง และสูงของบรรจุภัณฑ์) ใหญ่เกิน 84 นิ้ว

 • บรรจุภัณฑ์ไม่ปกติ

  บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: การเพิ่มบรรจุภัณฑ์หลายประเภทมีให้ใช้งานเฉพาะร้านค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา คุณจะสามารถเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น

คุณสามารถบันทึกขนาดและน้ำหนักลงในประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้บนหน้าการตั้งค่าการจัดส่งในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ หากคุณใส่ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วของคุณจะตรงตามอัตราจริงยิ่งขึ้น

วิธีการ:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ ให้คลิก เพิ่มบรรจุภัณฑ์:

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับประเภทบรรจุภัณฑ์:

  ไปรษณีย์บางประเภทมีข้อจำกัดด้านขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้า ประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านขนาดที่มีผลบังคับใช้จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบเมื่อคุณสร้างประเภทบรรจุภัณฑ์ใหม่

วัสดุบรรจุภัณฑ์ฟรี

ผู้ให้บริการจัดส่งหลายรายมอบบรรจุภัณฑ์ฟรีให้คุณเพื่อใช้กับอัตราค่าจัดส่งเฉพาะ แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบรรจุภัณฑ์ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ฟรีกับผู้ให้บริการจัดส่งเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งบรรจุภัณฑ์มาให้ได้ ผู้ให้บริการจัดส่งสำหรับ Shopify Shipping ดังต่อไปนี้มอบบรรจุภัณฑ์ฟรีให้แก่คุณ:

บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS

หมายเหตุ: บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS มีให้ใช้งานเฉพาะบนร้านค้าในสหรัฐอเมริกา

ราคาอัตราค่าจัดส่งตายตัวจะกำหนดจากบรรจุภัณฑ์ที่คุณเลือก ตราบเท่าที่บรรจุภัณฑ์นั้นมีน้ำหนักต่ำกว่า 70 ปอนด์ คุณจะเสียค่าบริการในราคากล่องหรือซองที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัว ไม่ใช่ค่าบริการตามน้ำหนักบรรจุภัณฑ์หรือระยะทางจัดส่ง

วิธีการ:

 1. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ที่บันทึก ให้คลิก เพิ่มบรรจุภัณฑ์:

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก บรรจุภัณฑ์ของผู้ให้บริการจัดส่ง:

 3. เลือกประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้อัตราค่าจัดส่งตายตัวจากรายการ:

 1. หากคุณต้องการตั้งค่าให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายที่ตั้งเป็นบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น

 2. คลิก เพิ่มบรรจุภัณฑ์:

น้ำหนักสินค้าทั่วไป

คุณจำเป็นต้องใส่น้ำหนักที่ถูกต้องของสินค้าเพื่อเรียกเก็บค่าจัดส่งจากลูกค้าของคุณในจำนวนที่ถูกต้อง น้ำหนักสินค้าที่ถูกต้องจะช่วยให้แน่ใจว่าค่าจัดส่งที่คุณถูกเรียกเก็บจากใบจ่าหน้าของ USPS, DHL Express และ Canada Post ที่คุณซื้อผ่าน Shopify นั้นถูกต้อง

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เพิ่มค่าน้ำหนักให้สินค้าของคุณ ระบบกำหนดน้ำหนักเป็นค่าเริ่มต้นที่ 0.1 ปอนด์ ซึ่งอาจทำให้อัตราค่าจัดส่งของคุณไม่ถูกต้อง

คุณสามารถดูคำแนะนำทั่วไปดังต่อไปนี้ได้จนกว่าคุณจะสามารถวัดน้ำหนักได้อย่างถูกต้องแม่นยำ:

น้ำหนัก สินค้า
น้อยกว่า 8 ออนซ์ สินค้าน้ำหนักเบา เช่น เครื่องประดับอัญมณี นาฬิกาข้อมือ เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา (เช่น ผ้าพันคอ) เครื่องประดับ ถุงเท้า หรือชุดชั้นใน สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้ซองไปรษณีย์พลาสติกหรือซองบุพลาสติกกันกระแทกได้
8-16 ออนซ์ เสื้อผ้าส่วนใหญ่ (เช่น เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตผู้หญิง) หรือนาฬิกาข้อมือในกล่อง สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถจัดส่งโดยใช้ซองไปรษณีย์พลาสติก ซองบุพลาสติกกันกระแทก หรือกล่องขนาดเล็กได้
1-2 ปอนด์ เสื้อผ้าน้ำหนักมาก (เช่น แจ็คเก็ตหรือกางเกงขายาว) โทรศัพท์มือถือในกล่อง รองเท้าผ้าใบ หรือสินค้าน้ำหนักเบาที่ต้องจัดส่งในกล่องขนาดเล็ก
2-3 ปอนด์ กางเกงยีนส์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (เช่น กล้องขนาดเล็ก) สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดเล็กได้
3-4 ปอนด์ ชุดบล็อกของเล่นเด็ก หนังสือปกอ่อนจำนวนหนึ่ง รองเท้าผู้ชาย หรือกล้องขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์เสริม สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดเล็กได้
4-5 ปอนด์ สินค้าขนาดกลางถึงใหญ่ (เช่น ชุดผ้าปูเตียงหรือกล่องเกมปริศนา) สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดกลางได้
5-6 ปอนด์ เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก หรือกล่องเกมกระดาน สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดกลางได้ แม้ว่าหนังสือขนาดใหญ่บางเล่มอาจมีขนาดพอดีกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นมากกว่า (เช่นซองบุพลาสติกกันกระแทก)
6-7 ปอนด์ ของเล่นขนาดใหญ่ (เช่นตุ๊กตา) รองเท้าบูทสำหรับปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์กีฬาขนาดเล็ก สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดกลางได้
7-8 ปอนด์ ชุดเครื่องครัว หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งโต๊ะขนาดกลาง (เช่นเครื่องปิ้งขนมปัง) สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดกลางหรือใหญ่ได้
8-9 ปอนด์ วิทยุขนาดใหญ่หรือเครื่องเล่น DVD สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดใหญ่ได้
9-10 ปอนด์ ชุดสินค้า (เช่น หนังสือหลายเล่มหรือเสื้อผ้าหลายชิ้น) หรือของตกแต่งบ้าน สินค้าเหล่านี้สามารถจัดส่งโดยใช้กล่องขนาดกลางหรือใหญ่ได้ ทั้งนี้แล้วหนังสือขนาดใหญ่บางเล่มอาจมีขนาดพอดีกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นมากกว่า (เช่น ซองบุพลาสติกกันกระแทก)

หลังจากคุณได้เพิ่มน้ำหนักให้สินค้าแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักและขนาดบรรจุภัณฑ์ถูกต้องเช่นกัน ผู้ให้บริการจัดส่งส่วนใหญ่จะมอบบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อมูลขนาดระบุอยู่บนกล่อง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทบรรจุภัณฑ์ โปรดไปที่การตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ขนาดกล่องที่ระบุอยู่บนตัวกล่องอาจหมายถึงขนาดภายในบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นคุณจึงควรวัดขนาดภายนอกกล่องด้วยตนเองด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี