อัตราค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งคือจำนวนเงินที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมจากต้นทุนของสินค้าที่สั่งซื้อ ต้นทุนของอัตราค่าจัดส่งจะถูกเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อของลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกอัตราค่าจัดส่งและวิธีการจัดส่งที่หลากหลายให้ปรากฏเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าของคุณ หรือทำให้ง่ายเข้าไว้โดยให้ตัวเลือกเพียงอย่างเดียว

เมื่อคุณสร้างอัตราค่าจัดส่ง คุณสามารถระบุข้อจำกัดหรือกฎที่ระบุว่าวิธีการจัดส่งแบบใดบ้างที่ลูกค้าสามารถใช้ได้โดยอิงจากเนื้อหาของตะกร้าสินค้าของลูกค้า

อัตราค่าจัดส่งตายตัว

อัตราค่าจัดส่งตายตัวคือจำนวนเงินค่าจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณเรียกเก็บจากลูกค้าตามคำสั่งซื้อของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเรียกเก็บเงิน $5 สำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง คุณก็ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งตายตัว $5

ประโยชน์จากอัตราค่าจัดส่งตายตัวก็คือคุณสามารถควบคุมได้ว่าลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเท่าไรในขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราทั่วไป

อัตราค่าจัดส่งทั่วไปจะคิดค่าจัดส่งตายตัวโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในตะกร้าสินค้า

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถเลือกระหว่างการจัดส่งปกติ $5 หรือการจัดส่งแบบเร่งด่วน $15 คุณก็ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งทั่วไปสองรายการสำหรับแต่ละตัวเลือก

อัตราสองอัตรานี้จะปรากฏเป็นตัวเลือกในขั้นตอนการชำระเงินของคุณสำหรับคำสั่งซื้อทุกอย่างของลูกค้า

อัตราค่าจัดส่งตามราคา

อัตราค่าจัดส่งตามราคาทำให้คุณสามารถตั้งค่าตะกร้าสินค้าขั้นต่ำสุดและสูงสุดสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของคุณได้

ตัวอย่างเช่น หากว่าคุณต้องการเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่าและสูงกว่า $50 เมื่อใช้อัตราค่าจัดส่งตามราคา คุณก็สามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัว $4 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า $50 และอัตราค่าจัดส่งตายตัว $10 สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าสูงกว่า $50

จากตัวอย่างข้างต้น ลูกค้าที่มีตะกร้าสินค้ามูลค่า $35 จะมีตัวเลือกการจัดส่ง $4 ปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

อัตราค่าจัดสั่งตามน้ำหนัก

อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าน้ำหนักรวมขั้นต่ำสุดและสูงสุดสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากว่าคุณต้องการเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งซื้อน้ำหนักต่ำกว่าและสูงกว่า 5 กก. เมื่อใช้อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก คุณสามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัว $7 สำหรับคำสั่งซื้อที่เบากว่า 5 กก. และ $15 อัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับคำสั่งซื้อที่หนักกว่า 5 กก.

จากตัวอย่างข้างต้น ลูกค้าที่มีตะกร้าสินค้าที่มีน้ำหนักรวม 7 กิโลกรัมจะเห็นเพียงตัวเลือกการจัดส่ง $15 เท่านั้นในขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งฟรี

อัตราค่าจัดส่งตายตัวใดๆ ก็ตามอาจเป็นอัตราค่าจัดส่งฟรีโดยการตั้งค่าจัดส่งเป็น $0 ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้การจัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณสามารถสร้างอัตราค่าจัดส่งตายตัวเป็น $0 แบบธรรมดาทั่วไปได้

แต่หากคุณต้องการเสนอการจัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า $100 ให้ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งตายตัวตามราคาเป็น $0 สำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า $100

อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ

อัตราค่าขนส่งหลังการคำนวณคือตัวเลขค่าขนส่งจากผู้ให้บริการขนส่งหรือแอปที่คุณเพิ่มไปยังร้านค้าของคุณ

เมื่อลูกค้ามาถึงขั้นตอนการชำระเงิน ข้อมูลตะกร้าสินค้าของพวกเขาจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการขนส่งหรือแอป และบริการเหล่านั้นจะส่งจำนวนเงินที่คุณควรเรียกเก็บสำหรับเป็นค่าขนส่ง

ประโยชน์จากอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งคือคุณสามารถบอกต้นทุนที่แน่นอนในการจัดส่งคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้าได้โดยตรง

อัตราค่าขนส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง

มีผู้ให้บริการขนส่งบางรายที่คุณสามารถเพิ่มไปยังการตั้งค่าการจัดส่งของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ผู้ให้บริการขนส่งสามารถใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ได้ในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง:

  • ต้นทางการจัดส่ง
  • ปลายทางการจัดส่ง
  • น้ำหนักของการจัดส่ง
  • มูลค่าของการจัดส่ง
  • ขนาดของกล่องการจัดส่ง
  • น้ำหนักตามปริมาตร
  • ความเร็วในการจัดส่งรายการที่มีการร้องขอ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าจากวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาถึงขั้นตอนการชำระเงินพร้อมกับคำสั่งซื้อที่หนัก 1 กก. ส่วนร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในออตตาวา ประเทศแคนาดาและขนาดกล่องเริ่มต้นของคุณคือ 5 x 7 x 7 นิ้ว หนัก 0.375 กก. หากคุณเชื่อมต่อบัญชี Shopify ของคุณกับ Canada Post แล้ว Canada Post ก็จะคำนวณตัวเลือกการจัดส่งที่เป็นไปได้สำหรับลูกค้าของคุณโดยอิงตามเงื่อนไขของคำสั่งซื้อและเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณจากแอป

แอปก็สามารถให้อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วได้เช่นกันในกรณีที่ผู้ให้บริการขนส่งของคุณใช้แอปเพื่อผสานการทำงานกับ Shopify หรือในกรณีที่คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการจัดส่งขั้นสูง

หากต้องการดูแอปการจัดส่งที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้ไปที่Shopify App Store

อัตราค่าจัดส่งสำหรับวิธีการจัดส่งในพื้นที่

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้านและการจัดส่งในพื้นที่ให้แก่ลูกค้าที่อยู่ใกล้กับธุรกิจของคุณได้

การจัดส่งในพื้นที่

หากธุรกิจของคุณให้บริการการจัดส่ง คุณสามารถสร้างวิธีการจัดส่งในพื้นที่ให้แก่ค้าของคุณได้เลือกใช้งานในขั้นตอนการชำระเงินได้ โดยคุณสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดส่งและจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำได้เอง

ระบุความพร้อมในการจัดส่งของคุณโดยแสดงรายการรหัสไปรษณีย์หรือเลือกรัศมีรอบตำแหน่งทีตั้งของธุรกิจคุณ หากที่อยู่ของลูกค้ามีรหัสไปรษณีย์ที่ระบุไว้หรืออยู่ภายในรัศมีที่คุณกำหนด พวกเขาจะสามารถเลือกตัวเลือกการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินให้เป็นการจัดส่งในพื้นที่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่าการจัดส่งในพื้นที่สำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์

การรับสินค้าที่ร้าน

คุณสามารถมอบตัวเลือกให้แก่ลูกค้าของคุณให้มารับคำสั่งซื้อของพวกเขาที่หน้าร้านของคุณได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างประสบการณ์การใช้งานร่วมกับแบรนด์ให้แก่ลูกค้าของคุณได้อีกด้วย คุณอาจจะระบุคำแนะนำในการรับสินค้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคำสั่งซื้อของพวกเขาจะพร้อมให้มารับเมื่อไหร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การตั้งค่าการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์

กฎการปัดเศษราคาของอัตราค่าจัดส่ง

เมื่อคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน การแปลงสกุลเงินอาจทําให้ราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งของคุณมีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกัน คุณสามารถปัดเศษราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีตัวเลขท้ายราคาที่ไม่สอดคล้องกันหลังจากกระบวนการแปลงสกุลเงินได้ ราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วจะเปลี่ยนแปลงตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่การปัดเศษจะช่วยให้ราคาและอัตราค่าจัดส่งของคุณคงที่

กฎการปัดเศษไม่บังคับใช้กับบัตรของขวัญ

คุณสามารถเปิดใช้กฎการปัดเศษและดูตัวอย่างราคาที่แปลงแล้วได้จากการตั้งค่า Shopify Payment ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิก "จัดการ" 3. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก "เปิดใช้" สำหรับการปัดเศษ

กฎการปัดเศษราคาแบบปรับแต่งเองเพื่ออัตราค่าจัดส่ง

กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถควบคุมตัวเลขท้ายราคาสำหรับราคาและอัตราค่าจัดส่งสินค้าที่แปลงสกุลเงินแล้วได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกให้ราคาดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดลงท้ายด้วย $0.99 และราคายูโรทั้งหมดลงท้ายด้วย €0.90 ราคาและอัตราค่าจัดส่งที่แปลงสกุลเงินแล้วอาจผันผวนตามตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แต่กฎการปัดเศษจะช่วยให้ราคาของคุณคงที่

คุณสามารถเลือกได้จากรายการกฎการปัดเศษแบบกำหนดเองในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณ คุณต้องเปิดใช้กฎการปัดเศษไว้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้กฎการปัดเศษแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิก "จัดการ" 3. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก "แก้ไข" ถัดจากประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข 4. ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน ให้คลิก "แก้ไข" ถัดจากสกุลเงินที่คุณต้องการแก้ไข 5. เลือกกฎการปัดเศษใหม่เพื่อให้ราคาและอัตราค่าจัดส่งที่แปลงสกุลเงินแล้วลงท้ายด้วยราคาที่ปรับแต่งเอง 6. คลิก "บันทึก"

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในการเลือกอัตราค่าจัดส่ง

การตั้งค่าการจัดส่งที่คุณใช้มีผลกับสิ่งที่จะปรากฏในหน้าการชำระเงินของลูกค้า

หลังคุณตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งแล้ว คุณสามารถวางคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบโดยใช้หน้าการชำระเงินของคุณเองได้ เพื่อดูว่าลูกค้าจะเห็นตัวเลือกใดบ้าง และตรวจสอบว่าอัตราค่าจัดส่งของคุณนั้นถูกต้อง

ทันทีที่ลูกค้าของคุณเข้าถึงการชำระเงินและป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งระบบจะแสดงวิธีการจัดส่งของพวกเขา แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างตัวเลือกการจัดส่งจำนวนมากได้แต่ลูกค้าแต่ละรายจะแสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของพวกเขาเท่านั้น ตัวเลือกที่ถูกที่สุดจะแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

หากลูกค้าของคุณออกจากหน้าการชำระเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคำสั่งซื้อ อาจทำให้อัตราค่าจัดส่งเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอัตราค่าจัดส่งส่วนใหญ่จะคำนวณจากน้ำหนักของคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคำสั่งซื้อใดๆ อาจทำให้อัตราค่าจัดส่งเดิมคลาดเคลื่อน เมื่อลูกค้ากลับไปที่ขั้นตอนการชำระเงินหลักเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังขั้นตอนการชำระเงินเดิมที่ค้างไว้ ลูกค้าจะไม่ได้รับอัตราค่าจัดส่งที่มีการคำนวณใหม่จนกว่าจะพร้อมดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

ลูกค้าที่ป้อนที่อยู่สำหรับจัดส่งในภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่ในเขตการจัดส่งของคุณ จะได้รับข้อความแจ้งว่า ไม่มีอัตราค่าจัดส่งที่พร้อมให้บริการสำหรับภูมิภาคนั้น

การชำระเงินด้วย PayPal Express

หากลูกค้าของคุณชำระเงินด้วย PayPal Express ระบบจะนำพวกเขาไปยังหน้า PayPal ก่อน เพื่อให้ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หลังขั้นตอนนี้ วิธีจัดส่งที่พร้อมให้บริการจะปรากฏขึ้นมา

คุณอาจต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบว่า พวกเขาอาจพบขั้นตอนแทรกกลางนี้ หากชำระเงินด้วย PayPal Express วิธีง่ายๆ ในการดำเนินการคือ สร้างหน้าให้ข้อมูลและใส่ลิงก์หน้านั้นลงในส่วนท้ายของร้านค้าคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี