ผู้ให้บริการขนส่งของ Shopify Shipping

ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายมีนโยบาย แหล่งข้อมูล และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่งที่คุณซื้อใบจ่าหน้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดส่งล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น

อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณที่ได้มาจากผู้ให้บริการขนส่งผ่าน Shopify Shipping มักจะแสดงเวลาการจัดส่งที่คาดการณ์ไว้ถัดจากอัตราค่าจัดส่ง อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวไม่นับรวมเวลาในการดำเนินการของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการ ให้ดูที่การทำความเข้าใจและการลดเวลาดำเนินการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเวลาดำเนินการของคุณ ให้ดูที่การแจ้งเวลาดำเนินการ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี