ผู้ให้บริการขนส่งของ Shopify Shipping

ผู้ให้บริการขนส่งแต่ละรายมีนโยบาย แหล่งข้อมูล และข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของผู้ให้บริการขนส่งที่คุณซื้อใบจ่าหน้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดส่งล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น

อัตราค่าจัดส่งผ่าน Shopify Shipping หลังการคำนวณที่ได้มาจากผู้ให้บริการขนส่งมักจะแสดงระยะเวลาการขนส่งที่คาดการณ์ไว้ถัดจากอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม เวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาในการดำเนินการของคุณ คุณสามารถแสดงวันที่จัดส่งที่นับรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการและระยะเวลาการขนส่งได้ในขั้นตอนการชำระเงิน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การตั้งค่าวันที่จัดส่ง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี