Shopify Shipping โดย DPD

หากคุณจะจัดส่งจากที่ตั้งในสหราชอาณาจักร คุณสามารถซื้อ ใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก DPD คุณสามารถส่งบรรจุภัณฑ์ที่จุดรับสินค้าแล้วจัดส่งบรรจุภัณฑ์นั้นภายในประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ DPD

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งพัสดุกับ DPD

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย DPD:

 • DPD ไม่สามารถรับสินค้าได้ คุณต้องนำพัสดุของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งพัสดุของ DPD
 • DPD ไม่จัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่ BFPO
 • DPD ไม่มีบริการลายเซ็นหรือการตรวจสอบอายุเมื่อจัดส่ง
 • Shopify Shipping โดย DPD จะจัดส่งภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น และไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • DPD ไม่รองรับประเภทบรรจุภัณฑ์แบบซอง

การนำสินค้าของคุณไปยัง DPD

คุณสามารถนำสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ DPD ได้ ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ DPD ที่ใกล้ที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศด้วย DPD

คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้ DPD ได้ภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดย DPD ไม่มีการรับประกันระยะเวลาจัดส่ง แต่ผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจะพยายามจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับพัสดุ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งของ DPD:

อัตราค่าจัดส่งภายในประเทศของ DPD
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ อัตราค่าจัดส่ง
สูงสุด 10 กก. 5.45 GBP
สูงสุด 11 กก. 5.62 GBP
สูงสุด 12 กก. 5.87 GBP
สูงสุด 13 กก. 6.12 GBP
สูงสุด 14 กก. 6.37 GBP
สูงสุด 15 กก. 6.62 GBP
ตั้งแต่ 16 กก. ถึง 20 กก. 6.87 GBP

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ DPD

ค่าสูงสุดที่ DPD อนุญาตสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 20 กก. (44.1 ปอนด์)
 • เส้นรอบวงสูงสุดคือ 240 ซม. (94.5 นิ้ว)
 • ความยาวสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)
 • ความกว้างสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)
 • ความสูงสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)

หากต้องการคํานวณขนาดของบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณเส้นรอบวงและปริมาตรของ DPD ได้

ความครอบคลุมของประกัน

DPD เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุด 100 GPB

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับพัสดุที่จัดส่งโดย DPD

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณหลังจากที่ได้ส่งพัสดุไปให้ DPD แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือโต้แย้งการปรับเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเรียกร้องสินไหม

หากสินค้าที่จัดส่งโดย DPD สูญหายหรือได้รับความเสียหาย คุณจะต้องยื่นข้อเรียกร้องสินไหมทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์นั้นสูญหายหรือเสียหาย โดย DPD ต้องได้รับการเรียกร้องสินไหมภายใน 10 วันนับจากวันที่จัดส่ง นอกจากนี้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและส่งข้อเรียกร้องสินไหมของคุณไปยัง DPD ก่อนที่ระยะเวลาความรับผิดจะหมดอายุพร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมดตามที่ร้องขอด้านล่าง

หากต้องการเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ DPD ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายสิ่งของในพัสดุ
 • ใบแจ้งหนี้ที่แสดงราคาสินค้าของคุณ (ราคาที่คุณชําระสำหรับสินค้าดังกล่าว) สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้ามูลค่ามากกว่า 50 ปอนด์สเตอร์ลิง
 • หากได้รับความเสียหาย ต้องมีคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย (ทั้งภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์) สำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้ามูลค่ามากกว่า 50 ปอนด์สเตอร์ลิง

อาจใช้เวลาถึง 28 วันในการไขปัญหาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่ง

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือยับยั้งการจัดส่งของคุณได้ แต่ลูกค้าของคุณสามารถทำได้ โดยลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ และจากนั้นพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับบริการนี้

การโต้แย้งการปรับเปลี่ยนค่าบริการ

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี