Shopify Shipping โดย DPD

หากคุณจะจัดส่งจากที่ตั้งในสหราชอาณาจักร คุณสามารถซื้อ ใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก DPD คุณสามารถส่งบรรจุภัณฑ์ที่จุดรับสินค้าแล้วจัดส่งบรรจุภัณฑ์นั้นภายในประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ DPD

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งพัสดุกับ DPD

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย DPD:

 • DPD ไม่สามารถรับสินค้าได้ คุณต้องนำพัสดุของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งพัสดุของ DPD
 • DPD ไม่จัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่ BFPO
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง DPD ที่อยู่ของร้านค้า ของคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • DPD ไม่มีบริการลายเซ็นหรือการตรวจสอบอายุเมื่อจัดส่ง
 • Shopify Shipping โดย DPD จะจัดส่งภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น และไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • DPD ไม่รองรับประเภทบรรจุภัณฑ์แบบซอง

การนำสินค้าของคุณไปยัง DPD

คุณสามารถนำสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ DPD ได้ ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ DPD ที่ใกล้ที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศด้วย DPD

คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้ DPD ได้ภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดย DPD ไม่มีการรับประกันระยะเวลาจัดส่ง แต่ผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจะพยายามจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับพัสดุ

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ DPD

ค่าสูงสุดที่ DPD อนุญาตสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 20 กก. (44.1 ปอนด์)
 • เส้นรอบวงสูงสุดคือ 240 ซม. (94.5 นิ้ว)
 • ความยาวสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)
 • ความกว้างสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)
 • ความสูงสูงสุดคือ 60 ซม. (23.6 นิ้ว)

หากต้องการคํานวณขนาดของบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณเส้นรอบวงและปริมาตรของ DPD ได้

ความครอบคลุมของประกัน

DPD เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุด 100 ปอนด์สเตอร์ลิง

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับพัสดุที่จัดส่งโดย DPD

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณหลังจากที่ได้ส่งพัสดุไปให้ DPD แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือโต้แย้งการปรับเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเรียกร้องสินไหม

หากสินค้าที่จัดส่งโดย DPD สูญหายหรือได้รับความเสียหาย คุณจะต้องยื่นข้อเรียกร้องสินไหมทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์นั้นสูญหายหรือเสียหาย โดย DPD ต้องได้รับการเรียกร้องสินไหมภายใน 10 วันนับจากวันที่จัดส่ง นอกจากนี้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและส่งข้อเรียกร้องสินไหมของคุณไปยัง DPD ก่อนที่ระยะเวลาความรับผิดจะหมดอายุพร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมดตามที่ร้องขอด้านล่าง

หากต้องการเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ DPD ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com อาจใช้เวลาถึง 28 วันในการไขปัญหาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่ง

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายสิ่งของในพัสดุ
 • ใบแจ้งหนี้ที่แสดงราคาสินค้าของคุณ (ราคาที่คุณชําระสำหรับสินค้าดังกล่าว)
 • สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย จะต้องมีคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ (ทั้งภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์)
 • การปฏิเสธการรับสินค้า (DOR) สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายที่มีเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว

ขอลายเซ็นปฏิเสธการรับสินค้า

หากพัสดุได้รับการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วแต่ลูกค้าของคุณไม่ได้รับพัสดุ คุณจะต้องได้รับเอกสารปฏิเสธการรับสินค้า (DOR) ที่ลงชื่อแล้วจากลูกค้าก่อนจึงจะสามารถส่งคำร้องไปยัง Shopify Shipping ได้

คุณสามารถส่งเทมเพลต DOR ต่อไปนี้ในอีเมลไปยังลูกค้าของคุณ และขอให้พวกเขาป้อนข้อมูลที่ขาดหายไปแล้วเข้าสู่ระบบ:

เรียน [ชื่อบริษัทของคุณ] ข้าพเจ้าต้องการปฏิเสธการรับพัสดุหมายเลข [ใส่หมายเลขติดตามพัสดุ] ข้าพเจ้าสามารถยืนยันได้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกับเพื่อนบ้านและสมาชิกในบ้านที่อาจลงลายมือชื่อหรือรับสินค้าดังกล่าวแล้วว่ายังไม่มีการรับพัสดุดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรอบบริเวณที่อยู่อาศัยแล้วและไม่พบพัสดุดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากพัสดุมาถึง ข้าพเจ้ายินยอมให้ความร่วมมือกับบริการป้องกันพัสดุสูญหายของ DPD รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่มีการสืบสวนเกี่ยวกับพัสดุที่หายไป ข้าพเจ้ายืนยันว่าคำแถลงนี้เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากกล่าวความเท็จอาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องได้ ลงลายมือชื่อ: ____________________วันที่:____________

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือยับยั้งการจัดส่งของคุณได้ แต่ลูกค้าของคุณสามารถทำได้ โดยลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ และจากนั้นพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับบริการนี้

การโต้แย้งการปรับเปลี่ยนค่าบริการ

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี