Shopify Shipping โดย DPD

หากคุณจะจัดส่งจากที่ตั้งในสหราชอาณาจักร คุณสามารถซื้อ ใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก DPD คุณสามารถส่งบรรจุภัณฑ์ที่จุดรับสินค้าแล้วจัดส่งบรรจุภัณฑ์นั้นภายในประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ DPD

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ DPD

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย DPD:

 • DPD ไม่สามารถรับสินค้าได้ คุณต้องนำพัสดุของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งพัสดุของ DPD
 • DPD ไม่จัดส่งไปยังตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่ BFPO
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง DPD ที่อยู่ของร้านค้า ของคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • DPD ไม่มีบริการลายเซ็นหรือการตรวจสอบอายุเมื่อจัดส่ง
 • Shopify Shipping โดย DPD จะจัดส่งภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น และไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • DPD ไม่รองรับประเภทบรรจุภัณฑ์แบบซองและชนิดอ่อน
 • การผสาน DPD รองรับใบจ่าหน้าที่ซื้อเท่านั้น ไม่มีอัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งพร้อมใช้งานสำหรับการชำระเงิน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจัดส่งเป็นไปตามข้อกำหนดรายการต้องห้ามของ DPD

ส่งสินค้าของคุณไปยัง DPD

คุณสามารถนำสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ DPD ได้ ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ DPD ที่ใกล้ที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศกับ DPD

คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้ DPD ได้ภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดย DPD ไม่มีการรับประกันระยะเวลาจัดส่ง แต่ผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจะพยายามจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับพัสดุ

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ DPD

ค่าสูงสุดที่ DPD อนุญาตสำหรับบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 20 กก. (44.1 ปอนด์)
 • ความยาว + เส้นรอบวงสูงสุดคือ 230 ซม. (90.5 นิ้ว)
 • ขนาดสูงสุดของด้านใดด้านหนึ่ง (ความยาว ความกว้าง ความสูง) คือ 100 ซม. (39.3 นิ้ว)

หากต้องการคํานวณขนาดของบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณเส้นรอบวงและปริมาตรของ DPD ได้

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ DPD

หากคุณใช้ DPD กับ Shopify Shipping และการจัดส่ง DPD ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่ง DPD

DPD เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุด 100 ปอนด์สเตอร์ลิง

ยื่นคำร้องสำหรับการจัดส่งของ DPD ที่สูญหายหรือเสียหาย

หากสินค้าที่จัดส่งโดย DPD สูญหายหรือได้รับความเสียหาย คุณจะต้องยื่นข้อเรียกร้องสินไหมทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์นั้นสูญหายหรือเสียหาย โดย DPD ต้องได้รับการเรียกร้องสินไหมภายใน 10 วันนับจากวันที่จัดส่ง นอกจากนี้ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและส่งข้อเรียกร้องสินไหมของคุณไปยัง DPD ก่อนที่ระยะเวลาความรับผิดจะหมดอายุพร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมดตามที่ร้องขอด้านล่าง

หากต้องการเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ DPD ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com อาจใช้เวลาถึง 28 วันในการไขปัญหาคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่ง

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายสิ่งของในพัสดุ
 • สำหรับกรณีที่บรรจุภัณฑ์เสียหาย ต้องมีคำอธิบายและรูปภาพของรายการสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหาย:

  • เมื่อถ่ายรูปภาพด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ ถ่ายให้เห็นใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งบนบรรจุภัณฑ์ที่เสียหายด้วย
  • เมื่อถ่ายรูปภาพด้านในของบรรจุภัณฑ์ ถ่ายให้เห็นลักษณะการห่อสินค้าในกล่องที่ใช้จัดส่งด้วย
 • ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ที่ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • หมายเลขติดตามพัสดุ
  • ชื่อของคุณ
  • ชื่อลูกค้า
  • ชื่อสินค้า
  • จำนวนสินค้า
  • ราคาสินค้าของคุณ (ราคาที่คุณชําระสำหรับสินค้าดังกล่าว)
  • มาร์กอัปเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการขายปลีกของสินค้า

ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ DPD

หากบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายซึ่งถูกเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว DPD จะออกเอกสารปฏิเสธการรับสินค้า (DOR) ให้กับลูกค้าของคุณลูกค้าของคุณมีเวลา 14 วันในการดำเนินการและส่งคืน DOR ให้กับ DPD มิฉะนั้นคำร้องจะถูกปิด

การขอรับความช่วยเหลือสำหรับพัสดุที่จัดส่งโดย DPD

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณหลังจากที่ได้ส่งพัสดุไปให้ DPD แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือโต้แย้งการปรับเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่ง DPD ของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือยับยั้งการจัดส่งของคุณได้ แต่ลูกค้าของคุณสามารถทำได้ โดยลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ และจากนั้นพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับบริการนี้

การโต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่ง DPD

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี