Shopify Shipping we współpracy z DPD

Jeśli wysyłasz przesyłki z lokalizacji w Wielkiej Brytanii, możesz kupić etykiety Shopify Shipping od DPD. Możesz nadawać przesyłki w punktach nadania i wysyłać je do odbiorców w kraju.

Stawki wysyłki są naliczane zgodnie z kontem Shopify w DPD.

Informacje dotyczące wysyłania przesyłek za pośrednictwem DPD

Korzystając z usługi Shopify Shipping we współpracy z DPD, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Firma DPD nie oferuje odbiorów. Przesyłki należy dostarczyć do punktu nadania przesyłek DPD.
 • Firma DPD nie wysyła przesyłek na adresy skrytek pocztowych ani adresy BFPO.
 • Aby możliwy był zakup etykiet wysyłkowych DPD, adres sklepu musi znajdować się w Wielkiej Brytanii.
 • DPD nie oferuje usług podpisu ani potwierdzania wieku przy odbiorze.
 • W ramach usługi Shopify Shipping we współpracy z DPD dostarczane są tylko przesyłki krajowe w Wielkiej Brytanii. Wysyłka międzynarodowa nie jest obsługiwana.
 • DPD nie obsługuje typu opakowania, jakim są koperty.

Dostarczanie produktów do DPD

Produkty można nadawać w punktach nadania DPD. Znajdź najbliższy punkt nadania DPD.

Wysyłka krajowa za pośrednictwem DPD

Za pośrednictwem DPD można wysyłać przesyłki tylko na terenie Wielkiej Brytanii. Firma DPD nie ma gwarantowanego czasu doręczenia, ale stara się dostarczać przesyłki w ciągu 48 godzin od momentu ich odbioru.

Wymagania dotyczące opakowań dla przesyłek krajowych DPD

DPD dopuszcza następujące maksymalne wartości dla przesyłek krajowych:

 • maksymalna waga to 20 kg (44,1 lb)
 • maksymalny obwód wynosi 240 cm (94,5 cala)
 • maksymalna długość to 60 cm (23,6 cala)
 • maksymalna szerokość to 60 cm (23,6 cala)
 • maksymalna wysokość to 60 cm (23,6 cala)

Aby obliczyć rozmiar paczki, możesz użyć Kalkulatora obwodu i wagi gabarytowej DPD.

Ochrona ubezpieczeniowa

DPD oferuje ubezpieczenie przesyłek od zagubienia i uszkodzenia do wysokości 100 GBP.

Pomoc w zakresie przesyłek DPD

Aby uzyskać pomoc w związku z przesyłką przekazaną do DPD, np. w zakresie przekierowania przesyłki lub kwestionowania korekty, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify.

Składanie reklamacji

Niezwłocznie po wykryciu, że przesyłka DPD została zgubiona lub uszkodzona należy złożyć reklamację. Zawiadomienie o reklamacji musi wpłynąć do firmy DPD w ciągu 10 dni od wysyłki. Pomoc techniczna Shopify Shipping potrzebuje również czasu na rozpatrzenie i przekierowanie reklamacji do DPD wraz z podaniem pełnych informacji wymaganych poniżej przed upływem okresu odpowiedzialności.

Aby złożyć reklamację dotyczącą przesyłki realizowanej przez DPD, wyślij wiadomość e-mail do Pomocy technicznej Shopify Shipping na adres shipping-claims@shopify.com. Reklamacje dotyczące przesyłek są rozpatrywane w ciągu 28 dni.

Podaj następujące informacje w wiadomości e-mail:

 • Twój adres .myshopify.com
 • numer zamówienia
 • opis zawartości
 • faktura przedstawiająca koszty produktów (kwota zapłacona za produkt)
 • w przypadku uszkodzenia, opis i zdjęcia uszkodzonych towarów i opakowania (na zewnątrz i wewnątrz opakowania)
 • oświadczenie o braku odbioru w przypadku zagubionych przesyłek, które zostały oznaczone jako dostarczone

Uzyskaj Oświadczenie o braku odbioru

Jeśli paczka jest oznaczona jako dostarczona, ale klient jej nie otrzymał, musisz uzyskać od klienta podpisane Oświadczenie o braku odbioru (DOR) przed przesłaniem reklamacji do Shopify Shipping.

Możesz wysłać klientowi e-mailem poniższy szablon Oświadczenia o braku odbioru i poprosić go o uzupełnienie brakujących informacji, a następnie jego podpisanie:

Dzień dobry, [nazwa Twojej firmy] Niniejszym informuję o nieotrzymaniu przesyłki o numerze śledzenia [wstawić numer śledzenia]. Potwierdzam, że przesyłka nie została odebrana przez moich sąsiadów ani osoby w moim gospodarstwie domowym, które mogłyby poświadczyć odbiór lub odebrać towar. Przesyłki nie znalazłem(-am) po dokładnym przeszukaniu mojej posesji. Poinformuję Państwa natychmiast, gdy przesyłka nadejdzie. Wyrażam zgodę na współpracę z Działem Zagubionych Przesyłek i Prewencji oraz policją w przypadku wszczęcia dochodzenia w sprawie zaginionych towarów. Potwierdzam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i dokładne pod każdym względem. Mam świadomość, że złożenie fałszywego oświadczenia może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego. Podpisano: ______________Data:________________

Przekierowanie paczki

Nie możesz zmienić trasy ani przejąć przesyłki, ale Twoi klienci mogą to zrobić. Po otrzymaniu wiadomości e-mail lub SMS o zaplanowanej dostawie klienci mogą przekierować przesyłkę lub zmienić termin jej doręczenia. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla Ciebie ani Twoich klientów.

Kwestionowanie korekty

Jeśli nieprawidłowo obciążono Cię korektą, taką jak korekta z powodu nieprawidłowej wagi przesyłki lub przesyłki ponadwymiarowej, możesz zakwestionować korektę.

Kontaktując się z Pomocą techniczną Shopify, podaj poniższe informacje:

 • numer śledzenia
 • przyczyna sporu
 • wszelkie pomocnicze dokumenty lub zdjęcia przedstawiające na przykład wymiary paczki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo