Przesyłanie reklamacji z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłek

Jeśli przesyłka z Shopify Shipping zaginęła lub została uszkodzona, możesz złożyć reklamację. Sposób składania reklamacji zależy od usługi wysyłkowej, która została użyta w przypadku przesyłki. W niektórych przypadkach możesz przesłać reklamację bezpośrednio do Pomocy technicznej Shopify Shipping. W innych przypadkach musisz skontaktować się bezpośrednio z firmą wysyłkową.

Zapoznaj się z następującą listą usług wysyłkowych, aby ustalić, jak przesłać reklamację w przypadku brakującej lub uszkodzonej paczki za pośrednictwem Shopify Shipping.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo