Wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Środki transportu wykorzystywane przez firmy spedycyjne do przewożenia towarów między różnymi lokalizacjami emitują do atmosfery gazy wywołujące efekt cieplarniany, takie jak dwutlenek węgla (CO2). Dla większości firm transport jest kluczowym aspektem działalności, jednakże emisja dwutlenku węgla związana z transportem ma negatywny wpływ na naszą planetę i przyczynia się do zmian klimatycznych.

Emisje dwutlenku węgla związane z wysyłaniem przesyłek można ograniczyć lub wyeliminować na wiele sposobów:

  • używając opakowań kompostowalnych
  • korzystając z opcji wysyłki neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla
  • wspierając inicjatywy związane z kompensacją lub eliminacją emisji dwutlenku węgla

Proces kompensacji emisji dwutlenku węgla redukuje ilość CO2 w atmosferze, dzięki czemu zwiększona ilość gazów cieplarnianych w innym miejscu ma zerowy wpływ na środowisko. Na przykład ciężarówka może uwalniać 1 kg CO2 na jeden kilometr, a działania na rzecz ochrony lasów powodują wyeliminowanie 1 kg CO2 z atmosfery. Jeśli za każdy kilometr przejechany przez ciężarówkę kupisz jedną kompensację emisji dwutlenku węgla, która pomaga chronić lasy, poziom CO2 w atmosferze pozostanie taki sam.

Proces usuwania dwutlenku węgla polega na wychwytywaniu go z atmosfery, a następnie jego magazynowaniu. Na przykład, jeśli ciężarówka lub samolot dostarczający przesyłkę uwolni do atmosfery 1 kg dwutlenku węgla (CO2) , a Ty posiadasz subskrypcję aplikacji Planet, Shopify zapewnia pobranie z atmosfery również 1 kg CO2 i zmagazynowanie go przy użyciu rozwiązań i technologii dostępnych w ramach Funduszu Zrównoważonego Rozwoju Shopify.

W celu określenia, która usługa zapewnia kompensację lub usunięcie, stosuje się poniższą hierarchię:

Hierarchia kompensacji
Metoda kompensacji lub usuwania Opis Pokrycie kosztów
1. Promocje Shopify Promocje, takie jak wysyłka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla podczas BFCM, mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi usługami. Koszty pokrywa Shopify.
3. Aplikacja Planet Aplikacja Planet oblicza emisję dwutlenku węgla dla każdej przesyłki, a następnie usuwa dwutlenek węgla z atmosfery. Koszty usunięcia emisji są pokrywane przez Ciebie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo