Koolstofneutrale verzending

Wanneer vervoerders goederen tussen locaties transporteren, stoten de transportmethoden broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) in de atmosfeer uit. Verzending is voor de meeste bedrijven onmisbaar voor het verzenden en ontvangen van goederen, maar de daarmee gepaard gaande CO₂-uitstoot heeft een negatief effect op de planeet en draagt bij aan klimaatverandering.

Je kunt de CO2-uitstoot van je verzendingen op meerdere manieren verminderen of stoppen:

  • door composteerbare verpakkingen te gebruiken;
  • door CO2-neutrale verzendopties te gebruiken;
  • door initiatieven te steunen die bijdragen aan de compensatie of verwijdering van CO2.

Het proces van CO₂-compensatie vermindert de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer, waardoor een toename van broeikasgassen elders een netto-effect van 0 heeft. Stel bijvoorbeeld dat een vrachtwagen 150 g CO₂ per mijl uitstoot, en dat acties om een bos te beschermen 150 g CO₂ uit de atmosfeer halen. Als jij dus voor elke mijl die een vrachtwagen aflegt, één keer CO₂-compensatie koopt waarmee bosbehoud wordt gesteund, dan blijft het niveau CO₂ in de atmosfeer gelijk.

Bij een CO2-verwijderingsproces wordt kooldioxide uit de atmosfeer afgevangen en vervolgens opgeslagen. Als een vrachtwagen of een vliegtuig die je zending bezorgt bijvoorbeeld 1 kg kooldioxide (CO2) in de atmosfeer uitstoot, en je bent geabonneerd op Planet, dan zorgt Shopify ervoor dat 1 kg CO2 ook uit de atmosfeer wordt afgevangen en wordt opgeslagen met behulp van oplossingen en technologieën in het Shopify Duurzaamheidsfonds.

Er is een hiërarchie die bepaalt welke service de compensatie of verwijdering biedt:

Hiërarchie in compensatieopties
Compensatie- of verwijderingsmethode Beschrijving Kostendekking
1. Shopify-promoties Promoties, zoals CO2-neutrale verzending tijdens BFCM, hebben prioriteit boven alle andere diensten. De kosten worden gedekt door Shopify.
3. Planet Planet berekent de koolstofemissies voor elk van je zendingen en verwijdert vervolgens kooldioxide uit de atmosfeer. Jij betaalt de kosten voor verwijdering van de uitstoot.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis