Maak je verzending CO2-neutraal met Planet

Als je je zendingen CO2-neutraal wilt maken, kun je je abonneren op Planet. Met Planet kun je het volgende doen:

 • Je zendingen CO2-neutraal maken door innovatieve bedrijven te financieren die kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer halen en deze opslaan.
 • Voeg een Planet-badge toe aan je onlinewinkel om te laten zien dat je CO2-neutraal wilt verzenden naar je klanten.
 • Krijg toegang tot gegevens zoals je ecologische voetafdruk, totale bezorgafstand of hoeveel CO2 je hebt verwijderd.

Planet kost naar schatting tussen de 0,035 en 0,15 USD per bestelling, afhankelijk van het abonnement dat je selecteert. De daadwerkelijke kosten kunnen variëren op basis van de verzendafstand, het pakketgewicht en de vervoersmethode.

Inzicht in CO2-verwijdering

Planet neutraliseert je verzenduitstoot en verwijdert CO2 uit de atmosfeer. CO2-verwijdering is een proces waarbij CO2 uit de atmosfeer wordt afgevangen en vervolgens wordt opgeslagen.

Als door een vrachtwagen of een vliegtuig waarmee je zending wordt bezorgd bijvoorbeeld 1 kg kooldioxide (CO2) in de atmosfeer vrijkomt, en je je hebt geabonneerd op Planet, dan zorgt Shopify ervoor dat die 1 kilo CO2 ook uit de atmosfeer wordt gezogen en wordt opgeslagen met behulp van oplossingen en technologieën in het Shopify Duurzaamheidsfonds.

Er is een snelgroeiende en duurzame sector met veel technologieën voor CO2-verwijdering in verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Deze technologieën omvatten op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals herbebossing en CO2-opslag in de bodem en meer high-tech oplossingen, zoals Direct Air Capture en mineralisering.

Abonnementen voor de Planet-app

Planet heeft drie abonnementen die je verzenduitstoot neutraliseren. Alle oplossingen en technologieën die je met Planet ondersteunt, komen uit het Shopify Duurzaamheidsfonds en voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard van Shopify.

Bekijk de volgende tabel voor meer informatie over de abonnementen voor Planet:

Abonnementen voor Planet
Abonnement Prijsschatting Prijs per ton CO₂ Beschrijving
Decade 0,035 USD per bestelling 35 USD per ton CO₂
 • CO2-neutrale verzending.
 • Financiert natuurlijke opties voor koolstofverwijdering, zoals herbebossing en CO2-opslag in de bodem.
 • Financiert bedrijven als DroneSeed, Grassroots Carbon en Pachama.
 • Century 0,08 USD per bestelling 80 USD per ton CO₂
 • CO2-neutrale verzending.
 • Financiert een mix van natuurlijke koolstofverwijdering en innovatieve oplossingen zoals Direct Air Capture en mineralisering.
 • Financiert bedrijven als 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide en Sustaera.
 • Millennium 0,15 USD per bestelling 150 USD per ton CO₂
 • CO2-neutrale verzending.
 • Meestal worden innovatieve oplossingen, zoals Direct Air Capture en mineralisering, en een klein deel van de natuurlijke koolstofverwijdering gefinancierd.
 • Financiert bedrijven als 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide en Sustaera.
 • De hierboven vermelde prijzen per bestelling zijn schattingen van Shopify-brede gegevens over de gemiddelde uitstoot per bestelling, maar de daadwerkelijke kosten per bestelling kunnen verschillen voor je winkel op basis van de verzendafstand, het pakketgewicht en de vervoersmethode.

  Je verzenduitstoot berekenen

  Planet combineert gegevens uit je winkel met branchegegevens en intercollegiaal getoetste modellen om in te schatten hoeveel CO2 je zendingen in het milieu uitstoten. Planet rondt alle waarden af die in de gegevensmodellen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de CO2-verzendemissies volledig teniet worden gedaan.

  Controleer de volgende tabel voor meer informatie over de gegevens die worden gebruikt om de uitstoot van verzending te bepalen:

  Berekening van verzenduitstoot
  Factor Primaire waarde Als de primaire waarde niet beschikbaar is
  Gewicht Gewicht van de zending Een gemiddeld Verzendgewicht
  Afstand Afgelegde afstand volgens de trackinggegevens Lineaire afstand tussen het herkomst- en bestemmingsadres, vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor van 1,5
  Type vervoer CO2-emissies van vrachtwagens of vliegtuigen, afhankelijk van snelheid en afstand Emissies vrachtwagen

  Om een schatting te maken van je uitstoot, gebruikt Planet besteltrackingsgegevens die zijn gekoppeld aan het trackingnummer dat aan de zending is toegewezen. Als het trackingnummer niet beschikbaar is of de vervoerder niet wordt ondersteund, vermenigvuldigt Planet de geschatte uitstoot met een uitgestoten factor van 1,5. De factor voor de afhandeling van broeikasgassen helpt ervoor te zorgen dat al je uitstoot wordt verwijderd. Als gegevens niet consistent zijn of ontbreken, gebruikt Planet in plaats daarvan een redelijke maximumwaarde.

  Stel dat je een pakket van Boston naar New York verzendt. De hemelsbrede afstand is 305,94 km, maar de kortste route over de weg is ongeveer 350 km. Als traceringsgegevens beschikbaar zijn, gebruikt Planet de exact afgelegde afstand.

  Als er echter geen traceringsgegevens worden verstrekt, wordt 305,94 km gebruikt in de basisberekening en wordt de daaruit resulterende uitstoot vermenigvuldigd met 1,5. Deze berekening is gebaseerd op variaties in de route, zoals de afstand die wordt afgelegd van pakketpunten en distributiecentra en de route die de koerier heeft genomen om het pakket bij de klant aan de deur te bezorgen.

  Inzicht in de kosten

  Nadat je Planet hebt geïnstalleerd, wordt een maandelijkse schatting van je kosten voor CO2-verwijdering weergegeven op basis van de nieuwste gegevens uit je winkel en Shopify-gemiddelden.

  Er worden kosten in rekening gebracht voor elke bestelling die wordt beschouwd als bezorgd in de afgelopen 30 dagen. Als traceringsinformatie beschikbaar is, wordt een bestelling beschouwd als bezorgd wanneer de traceringsinformatie aangeeft dat deze is bezorgd. Als er geen traceringsinformatie is, wordt een bestelling geacht 14 dagen nadat de bestelling door de klant is geplaatst, te worden bezorgd. Als een bestelling is geannuleerd vóór de fulfilment, worden er geen kosten in rekening gebracht voor die bestelling.

  Je zendingen zijn mogelijk CO2-neutraal via Shopify door andere methoden dan Planet, zoals Shop Pay of andere tijdelijke campagnes. Als de CO2-uitstoot van een bestelling wordt verwijderd met een andere service dan Shopify, worden er geen kosten in rekening gebracht via Planet.

  Als de kosten voor de verwijdering van je uitstoot voor de afgelopen 30 dagen minder dan USD 0,01 zijn, dan worden de kosten naar boven afgerond tot USD 0,01.

  Aandachtspunten voor het gebruik van de Planet-app

  Lees de volgende aandachtspunten over het gebruik van Planet:

  • De modellen en schattingen zijn niet exact, maar Planet overschat je uitstoot om ervoor te zorgen dat deze volledig is verwijderd.
  • Planet verwijdert alleen koolstof (CO2)-uitstoot die 95% van de klimaatimpact compenseert door de verbranding van fossiele brandstoffen voor transport. Andere uitstootsoorten zoals CH4, N2O en HFG worden niet verwijderd.
  • Bestellingen die over zee worden verscheept, genereren niet de gegevens die nodig zijn om de uitstoot nauwkeurig te berekenen. In plaats daarvan worden door de branche geaccepteerde alternatieve methoden gebruikt om uitstoot te berekenen.
  • Planet is momenteel gericht op het aanpakken van uitstoot van verzendingsgerelateerde transporten.

  De Planet-app installeren

  1. Ga naar de pagina van Planet in de Shopify App Store.
  2. Klik op App toevoegen.
  3. Controleer de machtigingen en klik op App installeren.

  De Planet-badge aan je onlinewinkel toevoegen

  Als je aan je klanten wil laten zien dat je bestellingen CO2-neutraal zijn, kun je de Planet-badge aan je onlinewinkel toevoegen.

  Planet-badge

  Aandachtspunten bij het toevoegen van de Planet-badge aan je onlinewinkel

  Lees de volgende aandachtspunten voordat je de Planet-badge aan je onlinewinkel toevoegt:

  • Als je de Planet-badge aan je onlinewinkel wilt toevoegen, neem je eerst een abonnement op Planet.
  • Je kunt de Planet-badge niet vertalen naar andere talen.
  • Je kunt de Planet-badge niet aanpassen.

  De Planet-badge aan een Online Store 2.0-thema toevoegen

  Als je een Online Store 2.0-thema gebruikt, kun je de Planet-badge rechtstreeks vanuit je themabewerker toevoegen aan elke pagina van je onlinewinkel.

  Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Online store.

  3. Klik op Verkoopkanaal openen.

  4. Klik op Thema's:

  5. Klik in het gedeelte Huidig thema op Aanpassen.

  6. Selecteer de pagina waarop je de Planet-badge wilt toevoegen, zoals de Homepage of Winkelwagen.

  7. Voeg de badge toe aan een bestaande of nieuwe sectie:

   • Als je de badge aan een bestaande sectie wilt toevoegen, klik je op Blok toevoegen en selecteer je Shopify Planet.
   • Als je de badge aan een nieuwe sectie wilt toevoegen, klik je op Sectie toevoegen en selecteer je Shopify Planet.
  8. Klik op Opslaan.

  De Planet-badge aan een vintage of een aangepast thema toevoegen

  Als je de Planet-badge aan een vintage thema of een aangepast thema wilt toevoegen, bewerk je de code van het thema handmatig.

  Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Planet.

  3. Klik op App openen.

  4. Klik in het gedeelte van de Planet-badgeweergave op Badge toevoegen.

  5. Kopieer het volgende codefragment:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Ga naar een van de volgende bestanden om de badge toe te voegen:

  2. Plak het codefragment op de plaats waar je de badge wilt laten zien en klik op Opslaan.

  3. Klik op Voorbeeld om te zien hoe de badge wordt weergegeven in je onlinewinkel.

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis