Vận chuyển trung hòa cacbon bằng ứng dụng Planet

Nếu muốn vận chuyển trung hòa cacbon lô hàng, bạn có thể đăng ký ứng dụng Planet. Ứng dụng này giúp bạn:

 • Vận chuyển trung hòa cacbon lô hàng bằng cách quyên góp cho các công ty tân tiến rút khí cacbon (CO2) khỏi bầu khí quyển và lưu trữ.
 • Thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến để thể hiện cam kết vận chuyển trung hòa cacbon đến khách hàng.
 • Truy cập các phân tích như dấu vết cacbon, tổng quãng đường giao hàng hoặc khối lượng cacbon bạn đã loại bỏ.

Theo ước tính, ứng dụng Planet có chi phí từ 0,035 USD đến 0,15 USD trên mỗi đơn hàng tùy thuộc vào gói đăng ký bạn chọn. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo khoảng cách vận chuyển, trọng lượng gói hàng và phương thức vận chuyển.

Tìm hiểu về loại bỏ cacbon

Ứng dụng Planet trung hòa khí thải từ quá trình vận chuyển và loại bỏ lượng cacbon điôxít trong bầu khí quyển. Loại bỏ cacbon là quá trình thu gom khí cacbon điôxít từ bầu khí quyển rồi lưu trữ.

Ví dụ: Nếu xe tải hoặc máy bay giao lô hàng của bạn thải ra 1 kg cacbon điôxít (CO2) vào bầu khí quyển và bạn đăng ký ứng dụng Planet, Shopify sẽ đảm bảo hút lại 1kg khí CO2 khỏi bầu khí quyển và lưu trữ nhờ áp dụng các giải pháp và công nghệ trong Quỹ phát triển bền vững của Shopify.

Có một ngành phát triển nhanh chóng và liên tục cải tiến với nhiều công nghệ loại bỏ cacbon trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Những công nghệ này bao gồm các giải pháp dựa trên thiên nhiên, ví dụ như khôi phục rừng, cô lập cacbon trong đất và các giải pháp công nghệ cao khác như thu hồi và khoáng hóa không khí trực tiếp.

Gói đăng ký ứng dụng Planet

Ứng dụng Planet có ba gói đăng ký để trung hòa khí thải từ quá trình vận chuyển. Tất cả các giải pháp và công nghệ bạn hỗ trợ qua ứng dụng Planet đều đến từ Quỹ Phát triển bền vững của Shopify và đáp ứng thanh đánh giá chất lượng cao của Shopify.

Đọc kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về các gói đăng ký ứng dụng Planet:

Gói đăng ký đăng ký ứng dụng Planet
Gói Dự tính giá Giá mỗi tấn CO₂ Mô tả
Thập kỷ 0,035 USD mỗi đơn hàng 35 USD mỗi tấn CO₂
 • Vận chuyển trung hòa cacbon.
 • Quyên góp cho các giải pháp loại bỏ cacbon dựa trên thiên nhiên như khôi phục rừng và cô lập cacbon trong đất.
 • Quyên góp cho các công ty như DroneSeed, Grassroots Carbon và Pachama.
 • Thế kỷ 0,08 USD mỗi đơn hàng 80 USD mỗi tấn CO₂
 • Vận chuyển trung hòa cacbon.
 • Quyên góp cho các giải pháp loại bỏ cacbon tân tiến và dựa trên thiên nhiên như thu hồi và khoáng hóa không khí trực tiếp.
 • Quyên góp cho các công ty như 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grass Base Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide và Sustaera.
 • Thiên niên kỷ 0,15 USD mỗi đơn hàng 150 USD mỗi tấn CO₂
 • Vận chuyển trung hòa cacbon.
 • Chủ yếu quyên góp cho các giải pháp tân tiến như thu hồi và khoáng hóa không khí trực tiếp và một phần nhỏ cho các phương án loại bỏ cacbon dựa trên thiên nhiên.
 • Quyên góp cho các công ty như 44.01, Carbofex, CarbonBuilt, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, DroneSeed, Grass Base Carbon, Heirloom Carbon, Loam, Noya, Pachama, Planetary, Remora, Running Tide và Sustaera.
 • Giá trên mỗi đơn hàng được liệt kê ở trên là giá ước tính từ dữ liệu trên toàn Shopify về mức khí thải trung bình trên mỗi đơn hàng, nhưng chi phí thực tế trên mỗi đơn hàng đối với cửa hàng có thể thay đổi tùy theo khoảng cách vận chuyển, trọng lượng gói hàng và phương thức vận chuyển.

  Tính toán lượng khí thải từ quá trình vận chuyển

  Ứng dụng Planet kết hợp dữ liệu từ cửa hàng với dữ liệu ngành và mô hình bình duyệt để ước tính lượng CO2 mà lô hàng của bạn thải ra môi trường. Để đảm bảo khí thải CO2 trong quá trình vận chuyển bị loại bỏ hoàn toàn, ứng dụng Planet làm tròn lên tất cả giá trị được dùng trong mô hình dữ liệu.

  Đọc kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về dữ liệu được dùng để xác định lượng khí thải từ quá trình vận chuyển:

  Tính toán lượng khí thải từ quá trình vận chuyển
  Yếu tố Giá trị sơ cấp Nếu không có giá trị sơ cấp
  Trọng lượng Trọng lượng lô hàng Trọng lượng trung bình của lô hàng
  Khoảng cách Khoảng cách di chuyển theo dữ liệu theo dõi Khoảng cách theo đường thẳng giữa địa chỉ nơi gửi và địa chỉ nơi nhận, nhân với hệ số không chắc chắn 1,5
  Loại phương tiện vận chuyển Lượng khí thải cacbon của xe tải hoặc máy bay, được tính bằng tốc độ và khoảng cách Lượng khí thải của xe tải

  Để ước tính lượng khí thải, ứng dụng Planet sử dụng dữ liệu theo dõi đơn hàng liên quan đến mã theo dõi được chỉ định cho lô hàng. Nếu không có mã theo dõi hoặc hãng vận chuyển không được hỗ trợ, ứng dụng Planet sẽ nhân lượng khí thải ước tính với hệ số không chắc chắn là 1,5. Hệ số không chắc chắn giúp đảm bảo loại bỏ toàn bộ lượng khí thải. Nếu có bất kỳ dữ liệu nào không nhất quán hoặc bị thiếu, ứng dụng Planet sẽ sử dụng giá trị tối đa hợp lý để thay thế.

  Ví dụ: Giả sử bạn vận chuyển một gói hàng từ Boston đến New York. Khoảng cách đường thẳng là 305,94 km, nhưng lộ trình ngắn nhất là khoảng 350 km. Nếu có dữ liệu theo dõi, ứng dụng Planet sẽ sử dụng quãng đường di chuyển thực tế.

  Tuy nhiên, nếu không có dữ liệu theo dõi, khoảng cách 305,94 km sẽ được dùng để tính toán cơ sở và lượng khí thải sau khi tính sẽ được nhân với 1,5. Kết quả này tính đến sự khác nhau về tuyến đường, chẳng hạn như khoảng cách di chuyển từ bưu điện, trung tâm phân phối và tuyến đường hãng chuyển phát giao gói hàng đến tận nhà khách hàng.

  Hiểu rõ các khoản phí

  Sau khi cài đặt ứng dụng Planet, bạn sẽ thấy dự tính chi phí loại bỏ cacbon hàng tháng dựa trên dữ liệu mới nhất từ cửa hàng và mức trung bình của Shopify.

  Bạn bị tính phí cho mọi đơn hàng được coi là đã giao trong vòng 30 ngày qua. Nếu có thông tin theo dõi, đơn hàng được coi là đã giao khi thông tin theo dõi hiển thị đơn hàng đã được giao. Nếu không có thông tin theo dõi, đơn hàng được coi là đã giao 20 ngày sau khi khách đặt hàng. Nếu đơn hàng bị hủy trước khi thực hiện, bạn sẽ không bị tính phí cho đơn hàng đó.

  Lô hàng của bạn có thể được vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify bằng các phương thức khác ngoài ứng dụng Planet, ví dụ như Shop Pay hoặc các chiến dịch theo mùa khác. Nếu loại bỏ khí thải cacbon của đơn hàng bằng dịch vụ khác ngoài Shopify, bạn sẽ không bị tính phí qua ứng dụng Planet.

  Nếu chi phí loại bỏ lượng khí thải trong 30 ngày qua dưới 0,01 USD, khoản phí sẽ được làm tròn lên 0,01 USD.

  Những điều cần cân nhắc khi sử dụng ứng dụng Planet

  Xem lại những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng ứng dụng Planet:

  • Mô hình và ước tính không chính xác tuyệt đối, nhưng ứng dụng Planet dự tính lượng khí thải cao lên để đảm bảo chúng hoàn toàn bị loại bỏ.
  • Ứng dụng Planet chỉ loại bỏ khí thải cacbon (CO2) đóng góp 95% tác động lên khí hậu từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch để vận chuyển. Các khí thải khác như CH4, N2O và GHG không bị loại bỏ.
  • Đơn hàng được vận chuyển bằng đường biển không tạo ra dữ liệu cần thiết để tính toán chính xác lượng khí thải. Thay vào đó, các phương thức thay thế được chấp nhận trong ngành sẽ được áp dụng để tính toán lượng khí thải.
  • Ứng dụng Planet hiện tập trung vào giải quyết lượng khí thải từ phương tiện vận chuyển liên quan đến gửi hàng.

  Cài đặt ứng dụng Planet

  1. Vào trang ứng dụng Planet trên Cửa hàng ứng dụng Shopify.
  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
  3. Xem lại quyền truy cập ứng dụng, rồi nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

  Thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến

  Nếu muốn cho khách hàng biết rằng đơn hàng được vận chuyển trung hòa cacbon, bạn có thể thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến.

  Huy hiệu ứng dụng Planet

  Những lưu ý khi thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến

  Trước khi thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến, hãy cân nhắc những điều sau:

  • Bạn cần đăng ký ứng dụng Planet để thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến.
  • Bạn không thể dịch huy hiệu Planet sang ngôn ngữ khác.
  • Bạn không thể tùy chỉnh huy hiệu Planet.

  Thêm huy hiệu Planet vào chủ đề Online Store 2.0

  Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể thêm huy hiệu Planet vào bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến trực tiếp từ trình biên tập chủ đề.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Online store.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Chủ đề.

  5. Trong mục Chủ đề hiện tại , nhấp vào Tùy chỉnh.

  6. Chọn trang bạn muốn thêm huy hiệu Planet, ví dụ như Trang chủ hoặc Giỏ hàng.

  7. Thêm huy hiệu vào mục hiện có hoặc mục mới:

   • Để thêm huy hiệu vào mục hiện có, nhấp vào Thêm khối rồi chọn Shopify Planet.
   • Để thêm huy hiệu vào mục mới, nhấp vào Thêm mục rồi chọn Shopify Planet.
  8. Nhấp vào Save (Lưu).

  Thêm huy hiệu Planet vào chủ đề cổ điển hoặc chủ đề tùy chỉnh

  Để thêm huy hiệu Planet vào chủ đề cổ điển hoặc chủ đề tùy chỉnh, bạn cần chỉnh sửa mã chủ đề theo cách thủ công.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Planet.

  3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

  4. Trong mục Hiển thị huy hiệu Planet , nhấp vào Thêm huy hiệu.

  5. Sao chép đoạn mã sau:

  <!-- Start of Shopify Planet code snippet --> <link href="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> {%- assign CURRENT_DATE = "now" | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {%- assign ACTIVE_UNTIL = shop.metafields.shopify-planet.active-until | date: "%Y-%m-%dT%H:%MZ" -%} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL and shop.metafields.shopify-planet.experiment %} <script> window.shopifyPlanet = { shopId: {{ shop.id }}, experiment: "{% if shop.metafields.shopify-planet.experiment == 1 %}planet_app_badge_aa_test{% else %}planet_app_badge_ab_test{% endif %}", } </script> <script src="https://cdn.shopify.com/shopifycloud/shopify-planet/bundles/latest/snippet.js" async></script> {% endif %} {% if CURRENT_DATE < ACTIVE_UNTIL or request.design_mode %} <div class="shopify-planet-banner" {% if shop.metafields.shopify-planet.experiment and request.design_mode != true %}style="display: none;" {% endif %}> <img src="https://cdn.shopify.com/extensions/77a33867-106a-4608-bb7c-98fa40ed256a/0.25.0/assets/logo.png" width="34" height="30" loading="lazy"> <div class="shopify-planet-banner-title-container"> <div class="shopify-planet-banner-title">All deliveries are carbon neutral</div> <div class="shopify-planet-banner-subtitle">Powered by Shopify Planet</div> </div> </div> {% endif %} <!-- End of Shopify Planet code snippet -->
  1. Truy cập một trong những tệp sau để thêm huy hiệu:

  2. Dán đoạn mã vào vị trí bạn muốn hiển thị huy hiệu, sau đó nhấp vào Lưu.

  3. Nhấp vào Xem trước để xem lại giao diện hiển thị huy hiệu trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí