Thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến

Nếu muốn thể hiện cam kết về vận chuyển trung hòa carbon, bạn có thể thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến. Huy hiệu Planet có hai chế độ khác nhau: Chế độ Tiếp thị và chế độ Tương tác. Chế độ Tiếp thị giúp bạn diễn giải cam kết về khí hậu của mình bằng số liệu thống kê, các phép so sánh và thông tin chi tiết về các dự án bạn quyên góp tiền thông qua Planet. Chế độ Tương tác là huy hiệu tương tác cho khách hàng tùy chọn thêm khoản phí 0,25 USD vào giao dịch thanh toán của họ để trung hòa carbon cho lô hàng.

Nếu bạn đã chọn gói đăng ký Tiên phong hoặc Liên minh thì huy hiệu của bạn sẽ được mặc định đặt thành chế độ Tiếp thị. Nếu bạn đã chọn gói đăng ký Cộng đồng thì huy hiệu của bạn sẽ mặc định được đặt thành chế độ Tương tác. Bạn có thể thêm số lượng huy hiệu Planet tùy ý cũng như thay đổi chế độ cho riêng từng huy hiệu.

Những lưu ý khi thêm huy hiệu Planet

Trước khi thêm huy hiệu Planet vào cửa hàng trực tuyến, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Bạn cần cài đặt Planet.
 • Bạn phải đang đăng ký một gói đăng ký Planet.
 • Bạn chỉ có thể dùng chế độ Tương tác nếu đăng ký gói Cộng đồng hoặc Liên minh của Planet.
 • Bạn cần sử dụng chủ đề Online Store 2.0.

Ngôn ngữ sẵn có

Bạn không thể áp dụng bản dịch của riêng mình cho huy hiệu Planet. Tuy nhiên, có một danh sách ngôn ngữ sẵn có và bạn có thể thay đổi trang quản trị Shopify sang một trong các ngôn ngữ này. Để dịch huy hiệu ứng dụng Planet, bạn cần sử dụng chủ đề tương thích với tính năng bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ chủ đề mặc địnhthêm ngôn ngữ khác để khách hàng có thể chọn ngôn ngữ ưu tiên của họ.

Thêm huy hiệu Planet vào chủ đề Online Store 2.0

Nếu sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể thêm huy hiệu Planet vào bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến trực tiếp từ trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề, sau đó nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn thêm huy hiệu.
 2. Chọn trang bạn muốn thêm huy hiệu Planet, ví dụ như Trang chủ hoặc Giỏ hàng.
 3. Thêm huy hiệu vào mục hiện có hoặc mục mới:

  • Để thêm huy hiệu vào mục hiện có, nhấp vào Thêm khối rồi chọn Shopify Planet.
  • Để thêm huy hiệu vào mục mới, nhấp vào Thêm mục rồi chọn Shopify Planet.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi giữa chế độ Tiếp thị và chế độ Tương tác

Sau khi thêm huy hiệu Planet vào chủ đề, bạn có thể thay đổi chế độ ngay trong trình biên tập chủ đề. Huy hiệu chỉ có thể ở một chế độ tại một thời điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề, sau đó nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn điều chỉnh huy hiệu.
 2. Chọn trang bạn đã thêm huy hiệu Planet.
 3. Trên thanh bên của trình biên tập Cửa hàng trực tuyến, trong menu thả xuống của mục Ứng dụng, nhấp vào Shopify Planet.
 4. Trong mục Chế độ huy hiệu, chọn Tiếp thị hoặc Tương tác.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh thiết kế huy hiệu Planet

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0 thì bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện huy hiệu Planet ngay trong trình biên tập chủ đề. Dưới đây là các thuộc tính bạn có thể tùy chỉnh:

 • Màu nền và đường viền
 • Hiển thị logo Planet, mục thông tin khác, mục số liệu thống kê và mục các đổi mới được tài trợ
 • Cỡ huy hiệu, lề và kích thước bo tròn góc

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về các thuộc tính khác nhau của huy hiệu Planet mà bạn có thể tùy chỉnh:

Các thuộc tính có thể tùy chỉnh của huy hiệu Planet
Thuộc tính Mô tả Tùy chọn tùy chỉnh
Logo Planet Logo Planet được mô tả là hình tròn màu xanh lá nhạt và có hình lá cây đậm màu ở phía dưới bên phải. Tùy thuộc vào kích cỡ huy hiệu, logo sẽ hiển thị ở bên trái hoặc góc trên bên trái của huy hiệu. Có trong chế độ Tiếp thị và Tương tác. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn logo Planet.
Liên kết thông tin khác Nếu đã thiết lập Trang Ảnh hưởng thì bạn có thể hiển thị đường liên kết thông tin khác để chuyển khách hàng đến Trang Ảnh hưởng. Tùy thuộc vào kích cỡ huy hiệu, lời kêu gọi hành động xem thêm thông tin sẽ hiển thị dưới dạng liên kết Thông tin khác ở bên phải hoặc góc trên bên phải của huy hiệu. Nếu bạn chưa thiết lập Trang Ảnh hưởng thì văn bản "Do Shopify Planet cung cấp" sẽ hiển thị. Có trong chế độ Tiếp thị và Tương tác. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn mục "Thông tin khác".
Hiển thị lượng khí thải đã loại bỏ Thuộc tính Hiển thị lượng khí thải đã loại bỏ sẽ hiển thị lượng khí thải carbon theo kilogam mà bạn đã loại bỏ khỏi không khí thông qua dự án mà bạn hỗ trợ qua Planet. Thuộc tính Hiển thị lượng khí thải đã loại bỏ cũng hiển thị phép so sánh số dặm do một xe ô tô chạy xăng trung bình chạy được để khách hàng có thể liên hệ và định lượng tác động của việc vận chuyển trung hòa carbon mà bạn đã thực hiện. Có trong chế độ Tiếp thị. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn lượng khí thải đã loại bỏ.
Hiển thị các đổi mới được tài trợ Mỗi gói đăng ký đều hỗ trợ tiền cho nhiều công ty và nhiều giải pháp tân tiến. Tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn, mục Các đổi mới được tài trợ sẽ hiển thị ví dụ về các loại dự án loại bỏ khí thải cacbon mà bạn đang hỗ trợ. Có trong chế độ Tiếp thị. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn các đổi mới được tài trợ.

Tùy chỉnh huy hiệu Planet

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề, sau đó nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn điều chỉnh huy hiệu.
 2. Chọn trang bạn đã thêm huy hiệu Planet.
 3. Trên thanh bên của trình biên tập cửa hàng trực tuyến, trong menu thả xuống của mục Ứng dụng, nhấp vào Shopify Planet.
 4. Áp dụng tùy chỉnh cho huy hiệu Planet.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm trang Ảnh hưởng của Planet

Nếu muốn cung cấp cho khách hàng thêm thông tin về cam kết về khí hậu của bạn và tác động tích cực của việc vận chuyển trung hòa carbon, bạn có thể tạo trang Ảnh hưởng của Planet.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Planet.
 2. Nhấp vào Cài đặt và Công cụ.
 3. Trong mục Thêm trang Ảnh hưởng của Planet vào cửa hàng, nhấp vào Thêm trang.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm trang Ảnh hưởng của Planet mới vào huy hiệu Planet, chọn Thêm liên kết đến trang Ảnh hưởng từ huy hiệu Planet.

Chỉnh sửa trang Ảnh hưởng của Planet

Trang Ảnh hưởng của Planet sẽ tự động gồm dữ liệu, video và hình ảnh nêu rõ lợi ích của việc vận chuyển trung hòa carbon và cách thức hoạt động của quy trình này. Nếu muốn tùy chỉnh nội dung này hoặc thiết kế riêng cho phù hợp với thương hiệu, bạn có thể chỉnh sửa trang này ngay trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 2. Nhấp vào trang Cam kết về khí hậu.
 3. Thay đổi nội dung hiện có của trang.
 4. Nhấp vào Lưu. Truy cập vào trang trong cửa hàng trực tuyến để đảm bảo mọi thay đổi đều hiển thị đúng. Bạn có thể phải tải lại trình duyệt để xem những thay đổi đã lưu.
 5. Không bắt buộc: Thêm mục menu cho trang Ảnh hưởng của Planet trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến để giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm trang.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí