Giảm tác động môi trường bằng các tùy chọn vận chuyển trung hòa carbon

Với Planet, bạn có thể điều chỉnh thương hiệu cho phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng về các phương thức bền vững liên quan đến giao hàng.

Hiểu rõ về vận chuyển trung hòa carbon

Quá trình vận chuyển sản phẩm đến khách hàng thường tạo ra một lượng khí thải carbon, góp phần làm biến đổi khí hậu. Planet giúp bạn trung hòa lượng khí thải này bằng cách trả tiền cho các công ty loại bỏ carbon để loại bỏ một lượng carbon dioxide (CO2) tương đương khỏi môi trường. Bằng cách cung cấp tùy chọn vận chuyển trung hòa carbon trên trang thanh toán, bạn có thể giảm tác động lên môi trường từ quá trình giao hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các phương thức bền vững.

Planet: 3 tùy chọn vận chuyển trung hòa carbon

Planet cung cấp 3 tùy chọn để tích hợp dịch vụ vận chuyển trung hòa carbon vào cửa hàng của bạn: Tiên phong, Cộng đồng và Liên minh. Mỗi tùy chọn mang lại lợi ích riêng, giúp bạn tùy chỉnh cách thức của mình dựa trên giá trị doanh nghiệp và mong muốn của khách hàng.

Tiên phong: Tự động chọn vận chuyển trung hòa carbon cho mọi đơn hàng

Với tùy chọn Tiên phong, bạn sẽ trả phí vận chuyển trung hòa carbon cho mọi đơn hàng. Như vậy, với mỗi đơn hàng được đặt, lượng khí thải vận chuyển liên quan sẽ được trung hòa hiệu quả. Tùy thuộc vào cài đặt Planet của bạn, chi phí trung bình cho mỗi đơn hàng sẽ dao động từ 0,035 USD đến 0,15 USD.

Cộng đồng: Khuyến khích khách hàng góp sức ngăn chặn biến đổi khí hậu

Với tùy chọn Cộng đồng, bạn có thể để khách hàng tham gia vào công cuộc ngăn chặn biến đổi khí hậu bằng cách trả 0,25 USD để vận chuyển trung hòa carbon. Số tiền thu được từ khách hàng của bạn sẽ được dùng để loại bỏ carbon, đảm bảo mỗi lần giao hàng bằng tùy chọn Cộng đồng đều được trung hòa carbon.

Liên minh: Chung tay vì hành tinh xanh hơn

Với tùy chọn Liên minh, bạn không chỉ cung cấp tùy chọn vận chuyển trung hòa carbon cho tất cả đơn hàng mà còn mời khách hàng góp sức cùng bạn để kiến tạo những tác động tích cực lên khí hậu. Tùy thuộc vào cài đặt Planet của bạn, chi phí trung bình cho mỗi đơn hàng sẽ dao động từ 0,035 USD đến 0,15 USD. Khách hàng của bạn cũng có thể thêm 0,25 USD. Phương thức mang tính cộng tác này tạo nên tinh thần cộng đồng và khuyến khích khách hàng góp phần loại bỏ khí thải carbon.

Gói đăng ký: Thế kỷ, Thập kỷ và Thiên niên kỷ

Nếu đã chọn Tiên phong hoặc Liên minh thì bạn có thể chọn một gói đăng ký để xác định mức độ đóng góp của bạn trên mỗi đơn hàng. Planet cung cấp 3 gói đăng ký: Thế kỷ, Thập kỷ và Thiên niên kỷ. Tất cả các gói đều đảm bảo 100% đơn hàng của bạn được vận chuyển trung hòa carbon.

Gói Thập kỷ

Gói Thập kỷ sẽ dùng tín dụng carbon từ các giải pháp loại bỏ carbon dựa vào thiên nhiên, ví dụ như khôi phục rừng và cô lập carbon trong đất. Gói đăng ký Thập kỷ tài trợ vốn cho các công ty như Grassroots CarbonPachama.

Ước tính giá cho gói Thập kỷ là 0,035 USD trên mỗi đơn hàng.

Gói Thế kỷ

Gói Thế kỷ kết hợp các giải pháp loại bỏ carbon dựa vào thiên nhiên với các giải pháp kỹ thuật, ví dụ như thu giữ khí trực tiếp và khoáng hóa. Gói này hỗ trợ kết hợp các giải pháp của gói Thập kỷ và Thiên niên kỷ với các công ty.

Ước tính giá cho gói Thế kỷ là 0,08 USD trên mỗi đơn hàng.

Gói Thiên niên kỷ

Gói Thiên niên kỷ chủ yếu tài trợ cho các giải pháp kỹ thuật để trung hòa carbon, ví dụ như thu giữ khí trực tiếp và khoáng hóa, đồng thời trích một phần tài trợ nhỏ hơn dành cho việc loại bỏ carbon dựa vào thiên nhiên. Những giải pháp kỹ thuật này sẽ lưu giữ carbon trong ít nhất 1.000 năm. Các công ty như 44.01, Carbofex, CarbonCure, Charm Industrial, Climeworks, Grassroots Carbon, Heirloom Carbon, Loam Bio, Mast Reforestation, Noya, Pachama, Planetary Technologies, Remora CarbonSustaera được tài trợ vốn thông qua gói đăng ký Thiên niên kỷ.

Ước tính giá cho gói Thiên niên kỷ là 0,15 USD trên mỗi đơn hàng.

Các yếu tố biến động của gói đăng ký

Giá ước tính cho các gói đăng ký Planet dựa trên lượng khí thải trung bình trên mỗi đơn hàng trên toàn bộ nền tảng Shopify. Tuy nhiên, chi phí thực tế cho mỗi đơn hàng trong cửa hàng của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quãng đường vận chuyển, trọng lượng gói hàng và phương thức vận chuyển.

Thanh toán và cước phí với Planet

Khi đăng ký Planet, bạn sẽ được lập hóa đơn tự động theo chu kỳ hằng tháng.

Nếu bạn chọn tùy chọn Cộng đồng, hóa đơn của bạn sẽ tương đương với số tiền khách hàng đã đóng góp thông qua Planet. Nếu bạn chọn tùy chọn Liên minh, hóa đơn của bạn sẽ cho biết các khoản phí để vận chuyển trung hòa carbon cũng như số tiền khách hàng đã trả thông qua Planet.

Đối với tùy chọn Tiên phong và Liên minh, nếu có thông tin theo dõi cho đơn hàng thì Planet sẽ coi đơn hàng này là đã giao khi thông tin theo dõi cho biết đơn hàng đã được giao. Như vậy, sau khi gói hàng đến nơi nhận và được xác nhận là đã giao, Planet sẽ coi gói hàng này là đã được giao.

Trong trường hợp không có thông tin theo dõi, Planet sẽ sử dụng khung thời gian mặc định để xác định thời điểm đơn hàng được xem là đã giao. Cụ thể, đơn hàng được đánh dấu là đã giao 20 ngày sau khi khách hàng đặt đơn hàng. Như vậy, gói hàng sẽ có một khoảng thời gian hợp lý để đến nơi nhận, ngay cả khi không có thông tin theo dõi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí