Shop Promise

Shop Promise giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng cách hiển thị ngày giao hàng dự kiến dựa vào chính thời điểm khách hàng đặt hàng và nơi gửi đơn hàng. Shopify sử dụng lịch sử thực hiện đơn hàng và ước tính thời gian trung chuyển đáng tin cậy để xác định ngày giao hàng dự kiến. Shop Promise sẽ mang đến sự tin cậy và an tâm cho khách hàng của bạn.

Huy hiệu Shop Promise hiển thị bên cạnh ngày giao hàng đối với những đơn giao hàng đủ điều kiện và dự kiến được gửi nội địa tại Hoa Kỳ trong tối đa năm ngày theo lịch. Nếu đơn hàng đủ điều kiện thì huy hiệu Shop Promise sẽ hiển thị trên trang sản phẩm, trong suốt trải nghiệm thanh toán của khách hàng và trong ứng dụng Shop. Shop Promise cũng có thể nêu bật các ưu đãi trong cửa hàng của bạn, nếu có, ví dụ như miễn phí vận chuyển.

Trong một số trường hợp, ngày giao hàng hiển thị với khách hàng có thể lâu hơn thời gian cần thiết thực tế để giao đơn hàng vì những lý do sau:

  • Cần vận chuyển đơn hàng qua chặng đường dài.
  • Đơn hàng đã được đặt trong thời gian bạn không có khả năng thực hiện đơn hàng.

Shop Promise mong muốn nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho bạn và khách hàng bằng cách hiển thị ngày giao hàng chính xác. Tuy nhiên, tần suất hiển thị của Shop Promise có thể thấp hơn trong những thời kỳ biến động, ví dụ như khi kéo dài thời gian trung chuyển của hãng vận chuyển hoặc các yếu tố bên ngoài vượt khỏi tầm kiểm soát của Shopify. Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Đối với những đơn hàng mà Shopify không có đủ dữ liệu để tự tin dự đoán ngày giao hàng, ngày giao hàng dự kiến sẽ không hiển thị khi thanh toán, ngay cả khi những đơn hàng này được giao nhanh hơn dự kiến. Shopify không ngừng nỗ lực để nắm bắt được kỳ vọng giao hàng chính xác hơn. Nếu bạn cho rằng ngày giao hàng dự kiến hiển thị với khách hàng lâu một cách bất thường, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí