Đăng ký Shop Promise

Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện thì bạn có thể đăng ký Shop Promise. Bạn không thể đăng ký Shop Promise nếu không đáp ứng mọi yêu cầu về cửa hàng, bao gồm tiêu chuẩn giao hàng.

Trước khi đăng ký Shop Promise

Trước khi đăng ký Shop Promise, hãy xem xét danh sách kiểm tra này để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng cho cửa hàng của bạn. Bạn chưa thể đăng ký Shop Promise khi chưa giải quyết hết các hạng mục này.

Shop Promise hiện chỉ dành cho đơn hàng nội địa Hoa Kỳ. Đảm bảo bạn thêm ít nhất một địa điểm thực hiện tại Hoa Kỳ để cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng với giá cả phải chăng cho khách hàng Hoa Kỳ.

Đảm bảo thời gian và tốc độ giao hàng không có trong tên phí vận chuyển tùy chỉnh và tất cả phí vận chuyển tùy chỉnh đều có mô tả. Chỉnh sửa phí vận chuyển để xóa thời gian giao hàng và thêm mô tả. Ví dụ: Nếu bạn có phí vận chuyển tùy chỉnh tên là Expedited (1 ngày), bạn cần định dạng lại phí này trước khi đăng ký Shop Promise. Để giải quyết vấn đề này, hãy đổi tên phí vận chuyển tùy chỉnh Expedited và thêm mô tả không bao gồm khoảng thời gian.

Huy hiệu Shop Promise cung cấp ngày giao hàng dự kiến cho khách hàng, khiến cho mọi phí vận chuyển tùy chỉnh có thời gian giao hàng có thể xung đột với ngày theo Shop Promise. Để tránh tình huống này gây hoang mang cho khách hàng, bạn cần sửa lại những mức phí này trước khi áp dụng. Bạn cũng có thể dùng phí vận chuyển do Shopify cung cấp (Express, Standard và Economy) tự động tương thích với Shop Promise. Phí do hãng vận chuyển tính không tương thích với Shop Promise.

Phải kích hoạt Shop Pay để sử dụng Shop Promise. Kích hoạt Shop Pay nếu bạn chưa thực hiện việc này.

Có thể bạn sẽ cần nâng cấp cài đặt vận chuyển nếu cửa hàng của bạn sử dụng phiên bản cài đặt vận chuyển cũ hơn. Cập nhật cài đặt vận chuyển để sử dụng Shop Promise kèm theo một số tính năng khác.

Để đăng ký Shop Promise, trước hết cửa hàng phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ. Xem lại các yêu cầu của Shop Promise, bao gồm các tiêu chuẩn giao hàng phải đáp ứng.

Đăng ký Shop Promise

Sau khi đảm bảo cửa hàng của bạn đủ điều kiện và đã sẵn sàng, bạn có thể đăng ký kích hoạt Shop Promise trong cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Shop > Promise.
 2. Nhấp vào Đăng ký Shop Promise.
 3. Điền vào biểu mẫu đăng ký những thông tin sau:

  • Họ tên
  • Chức danh
  • Địa chỉ email
  • Xác nhận rằng bạn có đủ thẩm quyền để đăng ký Shop Promise
 4. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký.

 5. Kiểm tra email để tìm liên kết dùng để gửi chữ ký điện tử.

Sau khi bạn gửi đơn đăng ký Shop Promise, đơn đăng ký sẽ được xem xét để phê duyệt. Bạn sẽ nhận được email khi đơn đăng ký được phê duyệt, thường là trong vòng 24 giờ.

Sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, Shop Promise sẽ tự động được kích hoạt trong cửa hàng của bạn. Khi bạn nhận được thông báo trên trang quản trị Shopify rằng đơn đăng ký đã được phê duyệt, bạn cần xác nhận rằng Shop Promise hiển thị chính xác trên trang sản phẩm.

Hủy kích hoạt Shop Promise

Nếu bạn tắt Shop Promise, Shop Promise và ngày giao hàng tự động sẽ không còn hiển thị trên trang sản phẩm, trang thanh toán của cửa hàng hay trong ứng dụng Shop. Bạn có thể kích hoạt lại Shop Promise bất kỳ lúc nào, với điều kiện cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Shop > Promise.
 2. Nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Shop Promise , nhấp vào Tắt.

Bảo đảm có giới hạn

Các đơn hàng Shop Promise đủ điều kiện sẽ có một bảo đảm có giới hạn miễn phí dành cho thương nhân. Nếu lần đầu giao đơn hàng muộn hơn ngày mà Shop Promise đưa ra thì khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận 5,00 USD bằng Shop Cash. Chỉ có thể sử dụng Shop Cash trong ứng dụng Shop.

Khách hàng chỉ có thể gửi một yêu cầu bồi thường đối với mỗi đơn hàng Shop Promise. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về bảo đảm có giới hạn bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Đơn hàng được thực hiện bằng Shop Pay

Nếu khách hàng sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng và đơn hàng đến nơi sau ngày giao hàng dự kiến của Shop Promise, thì khách hàng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và yêu cầu bồi thường để nhận 5,00 USD bằng Shop Cash trong tab Đơn hàng của ứng dụng Shop. Để tìm hiểu thêm về cách nhận Shop Cash, khách hàng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Đơn hàng được thực hiện bằng các phương thức thanh toán khác

Nếu khách hàng không sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng và đơn hàng đến sau ngày giao hàng dự kiến của Shop Promise, thì khách hàng có thể sẽ đủ điều kiện để gửi yêu cầu bồi thường theo bảo đảm có giới hạn nếu đây là lần đầu tiên họ yêu cầu bồi thường.

Khách hàng không sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng thì cần có tài khoản Shop Pay và Shop đã xác minh để yêu cầu bồi thường. Sau khi khách hàng có cả hai tài khoản, trong tab Đơn hàng của ứng dụng Shop, khách hàng có thể nhận Shop Cash để sử dụng cho giao dịch mua sau này. Để tìm hiểu thêm về cách gửi yêu cầu bồi thường, khách hàng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Điều khoản về việc hiển thị với khách hàng

Các điều khoản mà Shopify đưa ra về việc hiển thị cho khách hàng bao gồm các tài liệu sau:

Hết hạn giao hàng

Trong một số trường hợp, thông báo đơn hàng hết hạn có thể hiển thị khi ngày giao hàng lùi sang một ngày mới trong vòng tối đa bốn giờ. Khách hàng sẽ nhìn thấy khoảng thời gian còn lại để họ có thể đặt hàng trước khi ngày giao hàng thay đổi. Đối với thời hạn giao hàng từ một đến bốn giờ, thời gian sẽ hiển thị bằng giờ (h) và phút (m). Đối với thời hạn giao hàng dưới một giờ, thời gian sẽ chỉ hiển thị bằng phút. Ví dụ:

 • Đặt hàng trong vòng 2 giờ 45 phút
 • Đặt hàng trong vòng 45 phút

Thời hạn đơn hàng còn được gọi là thời gian hết hạn giao hàng hoặc thời hạn giao hàng. Thông báo hiển thị không phải thông báo động, nghĩa là thời hạn giao hàng sẽ chỉ làm mới sau khi tải lại trang.

Hỗ trợ khách hàng có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến Shop Promise

 • Nếu khách hàng có thắc mắc về sản phẩm bị hỏng, lỗi, sai sản phẩm, hoặc đơn hàng không đến nơi, thì bạn phải làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm ra hướng giải quyết. Mọi thứ không liên quan đến bảo đảm có giới hạn vẫn sẽ thuộc trách nhiệm của bạn để giải quyết trực tiếp với khách hàng.
 • Nếu lần giao hàng đầu tiên muộn hơn ngày giao hàng dự kiến mà Shop Promise đưa ra thì khách hàng có thể thực hiện một trong những việc sau:
  • Nếu khách hàng đã thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay và đáp ứng mọi tiêu chí đủ điều kiện thì họ có thể nhận được Shop Cash trong ứng dụng Shop.
  • Nếu khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng bằng phương thức thanh toán khác, họ có thể gửi yêu cầu bồi thường bằng Shop Cash bằng cách tạo tài khoản Shop và Shop Pay (nếu có thể) và nhận Shop Cash trong ứng dụng Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí