Kích hoạt Shop Promise

Nếu cửa hàng của bạn đã được thêm vào chương trình trải nghiệm sớm dành cho Shop Promise và Shopify có thể xác minh rằng cửa hàng của bạn đủ điều kiện, thì bạn có thể kích hoạt Shop Promise. Tìm hiểu thêm về bảo đảm có giới hạn của Shop Promise.

Kích hoạt Shop Promise

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trên trang Vận chuyển và giao hàng, chuyển tới mục Ngày giao hàng dự kiến.

 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh huy hiệu Shop Promise.

 4. Trên trang Shop Promise, nhấp vào Bật Shop Promise.

Sau khi bật Shop Promise, bạn cần xác nhận rằng Shop Promise hiển thị chính xác trên trang sản phẩm của bạn.

Hủy kích hoạt Shop Promise

Nếu bạn tắt Shop Promise, Shop Promise và ngày giao hàng tự động sẽ không còn hiển thị trên trang sản phẩm, trang thanh toán của cửa hàng hay ứng dụng Shop. Bạn có thể kích hoạt lại Shop Promise bất kỳ lúc nào.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trên trang Vận chuyển và giao hàng, chuyển tới mục Ngày giao hàng dự kiến.

 3. Nhấp vào mũi tên bên cạnh huy hiệu Shop Promise.

 4. Trong Shop Promise, nhấp vào Tắt Shop Promise.

 5. Nhấp vào Tắt Shop Promise.

Bảo đảm có giới hạn

Các đơn hàng Shop Promise đủ điều kiện sẽ có một bảo đảm có giới hạn miễn phí dành cho thương nhân. Nếu lần giao hàng đầu tiên muộn hơn ngày mà Shop Promise đưa ra thì khách hàng có thể đủ điều kiện để nhận chi phí vận chuyển liên quan đến giao dịch mua đó, hoặc một số tiền cố định bằng Shop Cash nếu được miễn phí vận chuyển. Chỉ có thể sử dụng Shop Cash trong ứng dụng Shop.

Khách hàng chỉ có thể gửi một yêu cầu bồi thường đối với mỗi đơn hàng Shop Promise. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về bảo đảm có giới hạn bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Đơn hàng được thực hiện bằng Shop Pay

Nếu khách hàng sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng và đơn hàng đến nơi sau ngày giao hàng dự kiến của Shop Promise, thì khách hàng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và yêu cầu bồi thường để nhận lại chi phí vận chuyển dưới dạng Shop Cash trong tab Đơn hàng của ứng dụng Shop. Để tìm hiểu thêm về cách nhận Shop Cash, khách hàng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Đơn hàng được thực hiện bằng các phương thức thanh toán khác

Nếu khách hàng không sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng và đơn hàng đến sau ngày giao hàng dự kiến của Shop Promise, thì khách hàng có thể sẽ đủ điều kiện để gửi yêu cầu bồi thường theo bảo đảm có giới hạn nếu đây là lần đầu tiên họ yêu cầu bồi thường.

Khách hàng không sử dụng Shop Pay để hoàn tất đơn hàng thì cần có tài khoản Shop Pay và Shop đã xác minh để yêu cầu bồi thường. Sau khi khách hàng có cả hai tài khoản, trong tab Đơn hàng của ứng dụng Shop, khách hàng có thể nhận Shop Cash để sử dụng cho giao dịch mua sau này. Để tìm hiểu thêm về cách gửi yêu cầu bồi thường, khách hàng có thể truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Điều khoản về việc hiển thị với khách hàng

Các điều khoản mà Shopify đưa ra về việc hiển thị cho khách hàng bao gồm các tài liệu sau:

Hết hạn giao hàng

Trong một số trường hợp, thông báo đơn hàng hết hạn có thể xuất hiện khi ngày giao hàng lùi sang một ngày mới trong vòng tối đa bốn giờ. Khách hàng sẽ nhìn thấy khoảng thời gian còn lại để họ có thể đặt hàng trước khi ngày giao hàng thay đổi. Đối với thời hạn giao hàng từ một đến bốn giờ, thời gian sẽ hiển thị bằng giờ (h) và phút (m). Đối với thời hạn giao hàng dưới một giờ, thời gian sẽ chỉ hiển thị bằng phút. Ví dụ:

 • Đặt hàng trong vòng 2 giờ 45 phút
 • Đặt hàng trong vòng 45 phút

Thời hạn đơn hàng còn được gọi là thời gian hết hạn giao hàng hoặc thời hạn giao hàng. Thông báo hiển thị không phải thông báo động, nghĩa là thời hạn giao hàng sẽ chỉ làm mới sau khi tải lại trang.

Hỗ trợ khách hàng có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến Shop Promise

 • Nếu lần giao hàng đầu tiên muộn hơn ngày giao hàng dự kiến mà Shop Promise đưa ra thì khách hàng có thể thực hiện một trong những việc sau:

  • Nếu khách hàng đã thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay và đáp ứng mọi tiêu chí đủ điều kiện thì họ có thể nhận được Shop Cash trong ứng dụng Shop.
  • Nếu khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng bằng phương thức thanh toán khác, họ có thể gửi yêu cầu bồi thường bằng Shop Cash bằng cách tạo tài khoản Shop và Shop Pay (nếu có thể) và nhận Shop Cash trong ứng dụng Shop.
 • Nếu khách hàng có thắc mắc về sản phẩm bị hỏng, lỗi, sai sản phẩm, hoặc đơn hàng không đến nơi, thì bạn phải làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm ra hướng giải quyết. Mọi thứ không liên quan đến bảo đảm có giới hạn vẫn sẽ thuộc trách nhiệm của bạn để giải quyết trực tiếp với khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí