Ansöka om Shop Promise

Om din butik är berättigad så kan du ansöka om Shop Promise. Du kan inte ansöka om Shop Promise om du inte uppfyller alla butikskrav, inklusive leveransstandarder.

Innan du ansöker om Shop Promise

Innan du ansöker om Shop Promise ska du granska den här checklistan för att säkerställa att din butik är förberedd. Du kan inte ansöka om Shop Promise förrän dessa artiklar har åtgärdats.

Shop Promise är för närvarande endast tillgängligt för inhemska ordrar i USA. Se till att du lägger till minst en distributionsplats i USA för att tillhandahålla snabb och prisvärd leverans för kunder i USA.

Säkerställ att leveranstider och hastigheter inte ingår i dina anpassade fraktkostnadsnamn och att alla anpassade fraktkostnader har en beskrivning. Redigera dina fraktkostnader för att radera leveranstider och lägga till beskrivningar. Om du till exempel har en anpassad fraktkostnad som heter Snabb (1 dag) måste den här kostnaden formateras om innan du ansöker om Shop Promise. Lös detta genom att byta namn på din anpassade fraktkostnad Snabb och lägga till en beskrivning som inte innehåller ett tidsspann.

Shop Promise-märket ger dina kunder ett förväntat leveransdatum, vilket gör att eventuella anpassade fraktkostnader med leveranstider kan strida mot Shop Promise-datumet. Du måste korrigera dessa priser innan du ansöker, för att undvika denna potentiellt förvirrande upplevelse för kunderna. Du kan även använda de fraktkostnader som Shopify tillhandahåller (Express, Standard och Ekonomi), som automatiskt är kompatibla med Shop Promise. Transportörsberäknade priser är inte kompatibla med Shop Promise.

Shop Pay måste vara aktivt för att kunna använda Shop Promise. Aktivera Shop Pay om du inte redan har gjort det.

Du kan behöva uppgradera dina leveransinställningar om din butik använder en äldre version av leveransinställningarna. Uppdatera dina leveransinställningar för att använda Shop Promise, utöver flera andra funktioner.

Din butik måste först uppfylla behörighetskraven för att du ska kunna ansöka om Shop Promise. Granska kraven för Shop Promise, inklusive de nödvändiga leveransstandarderna.

Ansök om Shop Promise

Efter att ha säkerställt att din butik är berättigad och förberedd kan du ansöka om att aktivera Shop Promise i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Shop > Promise.
 2. Klicka på Ansök om Shop Promise.
 3. Fyll i ansökningsformuläret med följande information:

  • För- och efternamn
  • Jobbtitel
  • E-postadress
  • En bekräftelse på att du har behörighet att ansöka om Shop Promise
 4. Klicka på Skicka ansökan.

 5. Kontrollera din e-postadress och titta efter en länk för att skicka in din elektroniska underskrift.

När du har skickat in din ansökan om Shop Promise så granskas den för godkännande. Du får ett e-postmeddelande när din ansökan godkänns, vanligtvis inom 24 timmar.

När din ansökan har godkänts aktiveras Shop Promise automatiskt i butiken. När du får en avisering i Shopfy-admin om att din ansökan är godkänd så bör du kontrollera att Shop Promise visas på rätt sätt på produktsidan.

Inaktivera Shop Promise

Om du stänger av Shop Promise så visas inte längre Shop Promise eller automatiska leveransdatum på din butiks produktsidor, på butikens betalningssida eller i Shop-appen. Du kan när som helst återaktivera Shop Promise, så länge din butik uppfyller kraven.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Shop > Promise.
 2. Klicka på Hantera.
 3. Klicka på Stäng av i avsnittet Shop Promise.

Begränsad garanti

När det gäller berättigade Shop Promise-ordrar så finns det en begränsad garanti som inkluderas utan kostnad för handlare. Om det första försöket att leverera ordern inträffade senare än det datum som angavs av Shop Promise så kan kunden vara berättigad till att få 5,00 USD i Shop Cash. Shop Cash kan endast användas i Shop-appen.

Kunder kan endast skicka in ett anspråk per Shop Promise-order. Dina kunder kan få mer information om den begränsade garantin genom att besöka Shop Hjälpcenter.

Ordrar som görs med hjälp av Shop Pay

Om kunden använde Shop Pay för att slutföra sin order och den anländer efter det beräknade leveransdatumet i Shop Promise, så kan kunden hitta sitt berättigande och göra en fordran för att få 5,00 $ som Shop Cash under fliken Ordrar i Shop-appen. Kunderna kan besöka Shop-hjälpcentret för mer information om att göra anspråk på Shop Cash.

Ordrar gjorda med andra betalningsmetoder

Om din kund inte använder Shop Pay för att slutföra sin order och den anländer efter det beräknade leveransdatumet för Shop Promise, kan kunden vara berättigad att skicka in en fordran enligt den begränsade garantin om det är kundens första fordran.

Kunder som inte använder Shop Pay för att slutföra sin order måste ha ett verifierat Shop- och Shop Pay-konto för att göra ett anspråk.När din kund har båda kontona kan går det att, från Order-fliken i Shop-appen, göra anspråk på Shop Cash för användning vid ett framtida köp.För mer information om att lämna in en anspråk kan dina kunder besöka Shop-hjälpcenter.

Villkor för kund

De villkor för kunden som Shopify tillhandahåller innehåller följande hänvisningar:

Förfallodatum för leverans

I vissa fall kan ett utgångsmeddelande för order visas när leveransdatumet ändras till ett nytt senare datum inom fyra timmar eller mindre. Återstående tid inom vilken kunden måste beställa innan leveransdatumet ändras, visas för din kund. När det gäller datum som löper ut inom mellan en och fyra timmar så är den tid som visas i timmar (h) och minuter (min). När det gäller ett datum som löper ut innan det har gått en timme så visas tiden endast i minuter. Till exempel:

 • Lägg order inom 2 timmar 45 minuter
 • Lägg order inom 45 minuter

Förfallodag för order kallas även för leveransupphörandetid eller förfallodatum. Meddelanden som visas är inte dynamiska, vilket innebär att förfallodatumet endast uppdateras efter det att sidan har laddats om.

Hjälp kunder som har en fråga eller ett problem relaterat till Shop Promise

 • Om en kund har frågor om en skadad, fel eller felaktig produkt, eller en order som inte kommit fram, måste du lösa det direkt med din kund. Allt som inte är relaterat till den begränsade garantin är fortfarande ditt ansvar att kommunicera direkt med din kund.
 • Dina kunder kan göra något av följande om det första leveransförsöket är senare än det förväntade Shop Promise-leveransdatumet:
  • Om din kund betalar för sin order med hjälp Shop Pay och kunden uppfyller alla berättigandekriterier, kan kunden göra anspråk på sin Shop Cash i Shop-appen.
  • Om din kund betalar för sin order med en annan betalningsmetod kan kunden skicka in ett anspråk avseende Shop Cash genom att skapa ett Shop- och Shop Pay-konto (om tillämpligt) där anspråk sedan kan göras via Shop Cash i Shop-appen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis