Visa Shop Promise på din produktsida

Shop Promise-märket visas bredvid leveransdatum och på produktsidor för leveranser som beräknas levereras till USA inom max fem kalenderdagar. Detta märke gör att kunderna vet att deras ordrar inkluderar snabb och pålitlig leverans.

När din ansökan om Shop Promise är godkänd bör du navigera till produktsidan med hjälp av din temaredigerare för att bekräfta att Shop Promise-märket visas korrekt.

Om märket inte visas korrekt måste du manuellt lägga till Shop Promise-modulen.

Lägg till Shop Promise-modulen manuellt

Om du är van vid att läsa och redigera temakod kan du identifiera var du ska göra ändringar och själv uppdatera produktsidan.

Identifiera var du ska göra ändringar

Koden för Shop Promise-modulen måste ingå i produktformuläret på produktsidan, som kommer se ut ungefär som {%- form 'product', product -%}. Shop Promise-modulen kan ha olika placering beroende på ditt tema. Följande är vanliga placeringar:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Uppdatera produktsidan

Steg:

Åsidosätt manuellt temat Shop Promise-modul

Shop Promise-modul har ett mörkt och ljust tema. Modulenheten använder automatiskt det tema som har det högsta kontrastförhållandet jämfört med produktsidans bakgrundsfärg.

Om du är bekväm med att läsa och redigera temakod kan du åsidosätta det valda temat för modulen genom att lägga till ett dataattribut till ankarelementet som används för att manuellt placera Shop Promise-modulen.

Duplicera ditt tema och redigera det duplicerade temat innan du gör några ändringar, så att du enkelt kan återställa eventuella ändringar.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis