Vis Shop Promise på produktsiden

Shop Promise-merket vises ved siden av leveringsdatoer og på produktsider for kvalifiserte leveranser som estimeres levert innenlands i USA på fem kalenderdager eller mindre. Dette merket viser kunden at bestillingen inkluderer rask og pålitelig leveranse.

Når søknaden din til Shop Promise godkjennes, kan du gå til produktsiden i temaredigeringsprogrammet for å kontrollere at Shop Promise-merket vises riktig.

Hvis merket ikke vises riktig må du plassere Shop Promise-modulen manuelt.

Manuell plassering av Shop Promise-modulen

Hvis du er komfortabel med å lese og redigere temakode kan du identifisere hvor du må gjøre endringer og oppdatere produktsiden.

Finn ut hvor du må gjøre endringer

Koden for Shop Promise-modulen må inkluderes i produktskjemaet på produktsiden, som skal ligne på {%- form 'product', product -%}. Shop Promise-modulen ligger på ulike steder avhengig av tema. Følgende er vanlige steder:

  • main-product.liquid
  • product-form.liquid
  • product-template.liquid
  • product.liquid

Oppdater produktsiden

Trinn:

Overstyre modultemaet for Shop Promise manuelt

Shop Promise-modulen har et mørkt og lyst tema. Modulen bruker automatisk det temaet som har det høyeste kontrastforholdet i forhold til produktsidens bakgrunnsfarge.

Hvis du er komfortabel med å lese og redigere temakoder, kan du overstyre det valgte temaet i modulen ved å legge til et dataattributt i ankerelementet som brukes til å plassere Shop Promise-modulen manuelt.

Før du gjør endringer må du duplisere temaet og redigere det dupliserte temaet slik at du enkelt kan gjenopprette eventuelle endringer.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis