Søke om Shop Promise

Hvis butikken din er kvalifisert, kan du søke om Shop Promise. Du kan ikke søke om Shop Promise med mindre du oppfyller alle butikkrav, inkludert leveringsstandarder.

Før du søker om Shop Promise

Før du søker om Shop Promise, bør du gå gjennom sjekklisten for å sikre at butikken din er forberedt. Du kan ikke søke om Shop Promise før disse punktene er løst.

Shop Promise er for øyeblikket bare tilgjengelig for innenlandsbestillinger i USA. Kontroller at du har lagt til minst én oppfyllelseslokalisasjon i USA for å tilby kunder i USA raske og rimelige leveranser.

Kontroller at leveringstider og -hastigheter ikke er inkludert i navnet på egendefinerte fraktpriser, og at alle egendefinerte fraktpriser har en beskrivelse. Rediger fraktpriser for å slette leveringstider og legge til beskrivelser. Hvis du for eksempel har en egendefinert fraktpris med navnet Expedited (1 day), må denne prisen formateres om før du søker om Shop Promise. For å løse dette, må du endre navnet til Expedited, og legge til en beskrivelse som ikke inneholder et tidsintervall.

Shop Promise-merket oppgir en forventet leveringsdato til kunden, slik at egendefinerte fraktpriser med leveringstider inkludert kan skape en mulig konflikt med Shop Promise-datoen. For å unngå denne potensielt forvirrende opplevelsen for kundene, er det nødvendig at du retter disse prisene før du søker. Du kan også bruke Shopifys fraktpriser (Express, Standard og Economy), som automatisk er kompatible med Shop Promise. Fraktpriser utregnet av budfirma er ikke kompatible med Shop Promise.

Shop Pay må være aktiv for å bruke Shop Promise. Aktiver Shop Pay hvis du ikke allerede har gjort det.

Du må kanskje oppgradere fraktinnstillingene hvis butikken bruker en eldre versjon av fraktinnstillingene. Oppdater fraktinnstillingene for å bruke Shop Promise, i tillegg til flere andre funksjoner.

For å søke om Shop Promise, må butikken først oppfylle kvalifikasjonskravene. Gå gjennom kravene til Shop Promise, inkludert påkrevde leveringsstandarder.

Søk om Shop Promise

Når du har kontrollert at butikken er kvalifisert og forberedt, kan du søke om å aktivere Shop Promise i butikken.

Trinn:

 1. Gå til Shop > Promise fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Søk om Shop Promise.
 3. Fyll ut søknadsskjemaet med følgende informasjon:

  • For- og etternavn
  • Stillingstittel
  • E-postadresse
  • En bekreftelse på at du har myndighet til å søke om Shop Promise
 4. Klikk på Send søknad.

 5. Kontroller e-posten din og se etter en kobling for å registrere en elektronisk signatur.

Når du har sendt søknaden om Shop Promise, blir den gjennomgått og vurdert. Du mottar en e-postmelding når søknaden er godkjent, som vanligvis skjer innen 24 timer.

Når søknaden er godkjent, blir Shop Promise automatisk aktivert i butikken. Når du mottar et varsel i Shopify-administrator om at søknaden er godkjent, bør du kontrollere at Shop Promise vises riktig på produktsidene.

Deaktiver Shop Promise

Hvis du deaktiverer Shop Promise, vil ikke lenger Shop Promise og automatiserte leveringsdatoer vises på produktsidene og betalingssiden i butikken eller i Shop-appen. Du kan når som helst aktivere Shop Promise på nytt, så lenge butikken oppfyller kravene.

Trinn:

 1. Gå til Shop > Promise fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer.
 3. Klikk på Deaktiver i seksjonen Shop Promise.

Begrenset garanti

For kvalifiserte Shop Promise-bestillinger er det en begrenset garanti som inkluderes uten kostnad for forhandlere. Hvis det første leveringsforsøket var senere enn den Shop Promise-oppgitte datoen, kan kunden være kvalifisert til å få refundert fraktomkostninger knyttet til kjøpet, eller et fast beløp når fraktomkostningene var gratis, i Shop Cash. Shop Cash kan bare brukes i Shop-appen.

Kundene kan bare sende inn ett krav per Shop Promise-bestilling. Kundene kan lese mer om den begrensede garantien ved å besøke Shop-hjelpesenter.

Bestillinger som gjøres med Shop Pay

Hvis kunden har brukt Shop Pay til å gjennomføre en bestilling og den ankommer etter den estimerte Shop Promise-leveringsdatoen, kan de sjekke kvalifisering og sende et krav for å motta fraktomkostningene som Shop Cash i Bestillinger-fanen i Shop-appen. For å finne ut mer om å gjøre krav på Shop Cash, kan kundene besøke Shops hjelpesenter.

Bestillinger som gjøres med andre betalingsmåter

Hvis kunden ikke har brukt Shop Pay til å gjennomføre en bestilling, og den ankommer etter den estimerte leveringsdatoen for Shop Promise, kan de være kvalifisert til å sende inn et krav under den begrensede garantien dersom det er deres første krav.

Kunder som ikke brukte Shop Pay til å fullføre bestillingen må ha en bekreftet butikk og Shop Pay-konto for å legge inn et krav. Når kunder har begge kontoene, kan de gjøre krav på Shop Cash for et fremtidig kjøp fra Bestillinger-fanen i Shop-appen. For å finne ut mer om å sende inn et krav kan kundene dine besøke Shop-hjelpesenteret.

Kunderettede vilkår

De kunderettede vilkårene Shopify oppgir inkluderer følgende referanser:

Utløp av leveringsdato

I noen tilfeller kan det vises en melding om bestillingsutløp, der leveringsdatoen endres til en ny og senere dato innen fire timer. Kunden vil se den gjenstående tiden de må bestille innenfor før leveringsdatoen endres. For utløpsdatoer mellom én og fire timer vises tiden i timer (t.) og minutter (min.). For datoer som utløper innen én time vises tiden bare i minutter. For eksempel:

 • Bestill innen 2 t. og 5 min.
 • Bestill innen 45 min.

Bestillingsutløp kalles også en leveringsutløpstid eller datoutløp. Meldingen som vises er ikke dynamisk, som betyr at datoutløpet først oppdateres når siden lastes inn på nytt.

Hjelp kunder som har et spørsmål eller problem knyttet til Shop Promise

 • Hvis en kunde har spørsmål om et skadet, feil eller defekt produkt, eller en bestilling ikke har ankommet, må du samarbeide direkte med kunde for å finne en løsning. Alt som ikke er knyttet til den begrensede garantien er fortsatt ditt ansvar å håndtere direkte med kunden.
 • Hvis det første leveringsforsøket er senere enn den oppgitte forventede Shop Promise-leveringsdatoen, kan kundene gjøre en av følgende:
  • Hvis kunden betalte for en bestilling med Shop Pay og oppfyller alle kvalifiseringskriterier, kan de gjøre krav på Shop Cash gjennom Shop-appen.
  • Hvis kunder har betalt for bestillingen med en annen betalingsmåte, kan de sende inn et krav om Shop Cash ved å opprette en Shop- og Shop Pay-konto (hvis det er aktuelt), der de deretter kan gjøre krav på Shop Cash i Shop-appen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis