Składanie wniosku o aktywację usługi Shop Promise

Jeśli Twój sklep spełnia kryteria, możesz ubiegać się o Shop Promise. Warunkiem ubiegania się o aktywację usługi Shop Promise jest spełnienie wszystkich wymagań sklepu, w tym standardów dostaw.

Zanim złożysz wniosek o aktywację Shop Promise

Przed złożeniem wniosku o aktywację usługi Shop Promise zapoznaj się z poniższą listą kontrolną, aby upewnić się, że Twój sklep spełnia wszystkie kryteria. Nie możesz ubiegać się o korzystanie z usługi Shop Promise, dopóki te czynności nie zostaną zrealizowane.

Usługa Shop Promise jest obecnie dostępna tylko dla zamówień krajowych w Stanach Zjednoczonych. Dodaj co najmniej jedną lokalizację realizacji w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić klientom w Stanach Zjednoczonych szybką i niedrogą dostawę.

Zadbaj, by nazwy niestandardowych stawek wysyłki w Twoim sklepie nie zawierały informacji o czasie i szybkości dostawy oraz by wszystkie niestandardowe stawki wysyłki miały opis. Edytuj stawki wysyłki, aby usunąć informacje o czasie dostawy i dodać opisy. Na przykład, jeśli masz niestandardową stawkę wysyłki o nazwie Przyspieszona (1 dzień), zanim złożysz wniosek o usługę Shop Promise, ta stawka musi zostać ponownie sformatowana. W tym celu zmień nazwę niestandardowej stawki wysyłki Przyśpieszona i dodaj opis, który nie zawiera przedziału czasu.

Znaczek Shop Promise informuje klientów o przewidywanej dacie dostawy, co może powodować, że niestandardowa stawka wysyłki z czasem dostawy będzie kolidować z datą Shop Promise. Aby uniknąć dezorientacji klientów, musisz skorygować te stawki przed złożeniem wniosku. Możesz również użyć stawek wysyłki określonych przez Shopify (Express, Standard i Economy), które są automatycznie zgodne z Shop Promise. Stawki obliczone przez przewoźnika nie są zgodne z Shop Promise.

Warunkiem korzystania z usługi Shop Promise jest włączenie usługi Shop Pay. Aktywuj Shop Pay, jeśli ta usługa nie jest jeszcze włączona.

Uaktualnienie ustawień wysyłki może być konieczne, jeśli Twój sklep używa starszej wersji ustawień wysyłki. Zaktualizuj ustawienia wysyłki, aby korzystać z Shop Promise oraz kilku innych funkcji.

Wniosek o aktywację usługi Shop Promise możesz złożyć tylko wtedy, jeśli Twój sklep spełnia wymagania kwalifikacyjne. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Shop Promise, w tym wymaganymi standardami dostawy.

Złóż wniosek o Shop Promise

Po upewnieniu się, że Twój sklep spełnia kryteria i jest przygotowany, możesz ubiegać się o aktywację Shop Promise w Twoim sklepie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Shop > Promise.
 2. Kliknij opcję Złóż wniosek o Shop Promise.
 3. W formularzu wniosku wprowadź następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Stanowisko
  • Adres e-mail
  • Potwierdzenie, że jesteś osobą upoważnioną do ubiegania się o Shop Promise
 4. Kliknij opcję Wyślij aplikację.

 5. Sprawdź, czy na Twój adres e-mail przyszedł link umożliwiający złożenie podpisu elektronicznego.

Złożony wniosek o aktywację usługi Shop Promise musi przejść proces weryfikacji. Po zatwierdzeniu wniosku (zazwyczaj w ciągu 24 godzin) otrzymasz wiadomość e-mail.

Po zatwierdzeniu wniosku usługa Shop Promise zostanie automatycznie aktywowana w Twoim sklepie. Po otrzymaniu w panelu administracyjnym Shopify powiadomienia o zatwierdzeniu wniosku musisz potwierdzić, że usługa Shop Promise wyświetla się poprawnie na stronie produktu.

Dezaktywuj Shop Promise

Wyłączenie Shop Promise spowoduje, że znaczek Shop Promise i automatyczne daty dostawy nie będą już wyświetlane na stronach produktów w sklepie, na stronie realizacji zakupu ani w aplikacji Shop. Możesz w każdej chwili ponownie aktywować usługę Shop Promise, o ile Twój sklep spełnia wymagania.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Shop > Promise.
 2. Kliknij Zarządzaj.
 3. W sekcji Shop Promise kliknij opcję Wyłącz.

Ograniczona gwarancja

W przypadku kwalifikujących się zamówień Shop Promise sprzedawcy mają ograniczoną gwarancję, która jest wliczona w cenę. Jeśli pierwsza próba dostarczenia zamówienia była późniejsza niż termin podany przez Shop Promise, Twój klient może być uprawniony do otrzymania 5,00 USD w Shop Cash. Shop Cash może być używany tylko w aplikacji Shop.

Klienci mogą złożyć tylko jedną reklamację w przypadku każdego zamówienia Shop Promise. Twoi klienci mogą dowiedzieć się więcej o ograniczonej gwarancji, odwiedzając Centrum pomocy Shop.

Zamówienia złożone za pomocą Shop Pay

Jeśli klient skorzystał z usługi Shop Pay w celu realizacji zamówienia, które dotarło po przewidywanym przez Shop Promise terminie dostawy, może on skorzystać ze swojego prawa i złożyć reklamację z roszczeniem zwrotu kosztów wysyłki w formie 5 USD w Shop Cash na karcie Zamówienia w aplikacji Shop. Aby dowiedzieć się więcej o prawie do Shop Cash, klienci mogą odwiedzić Centrum pomocy Shop.

Zamówienia złożone z użyciem innych metod płatności

Jeżeli klient nie skorzystał z usługi Shop Pay w celu realizacji zamówienia, a zamówienie dotarło do niego po upływie oczekiwanego terminu dostawy Shop Promise, klient może być uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu ograniczonej gwarancji, jeżeli jest to jego pierwsza reklamacja.

Klienci, którzy nie skorzystali z Shop Pay do finalizacji zamówienia, muszą mieć zweryfikowane konto Shop oraz Shop Pay, aby złożyć reklamację. Gdy klient ma już założone oba konta, na karcie Zamówienia w aplikacji Shop, może zgłosić reklamację z roszczeniem Shop Cash do wykorzystania podczas kolejnych zakupów. Aby dowiedzieć się więcej o składaniu reklamacji, klienci mogą odwiedzić Centrum Pomocy aplikacji Shop.

Warunki dotyczące klienta

Warunki, które Shopify oferuje klientom, obejmują następujące informacje:

Wygaśnięcie terminu dostawy

W niektórych przypadkach komunikat o wygaśnięciu zamówienia może wyświetlić się, gdy termin dostawy zmieni się na nowy, późniejszy termin w ciągu maksymalnie czterech godzin. Klient widzi pozostały czas, w ciągu którego musi złożyć zamówienie, zanim data dostawy się zmieni. Jeśli wygaśnięcie terminu może nastąpić za minimalnie godzinę a maksymalnie cztery godziny, czas jest wyświetlany w godzinach (godz.) i minutach (min.). Jeżeli wygaśnięcie terminu ma nastąpić w czasie krótszym niż godzina, czas ten jest wyświetlany tylko w minutach. Przykład:

 • Zamów w ciągu 2 godzin 45 minut
 • Zamów w ciągu 45 minut

Wygaśnięcie zamówienia jest również określane jako licznik czasu wygaśnięcia dostawy lub wygaśnięcie terminu. Pojawiające się komunikaty nie są dynamiczne, co oznacza, że wygaśnięcie terminu jest odświeżane dopiero po przeładowaniu strony.

Pomóż klientom, którzy mają pytania lub problem związany z Shop Promise

 • Jeśli klient ma pytania dotyczące uszkodzonego, nieprawidłowego lub wadliwego produktu bądź zamówienia, które nie dotarło, musisz skontaktować się z nim bezpośrednio, aby wypracować rozwiązanie. Do Twoich obowiązków należy załatwianie bezpośrednio z klientem wszelkich spraw, które nie są związane z ograniczoną gwarancją.
 • Jeśli pierwsza próba dostawy jest późniejsza niż podana przewidywana data dostawy Shop Promise, klienci mogą postąpić następująco:
  • Jeśli klient zapłacił za swoje zamówienie za pomocą Shop Pay i spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności, może zgłosić reklamację z roszczeniem Shop Cash w aplikacji Shop.
  • Jeśli klient opłacił zamówienie za pomocą innej metody płatności, może zgłosić reklamację z roszczeniem Shop Cash po założeniu konta Shop i Shop Pay (w zależności od przypadku) w celu otrzymania Shop Cash w ramach aplikacji Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo