Aktywuj wysyłkę z wielu miejsc nadania

Przed użyciem profilów wysyłki do naliczania stawek wysyłki na podstawie produktu i miejsca nadania przesyłki może być konieczna aktywacja wysyłki z wielu miejsc nadania. Jeśli wysyłka z wielu miejsc nadania nie jest aktywowana, ogólny profil wysyłki zawiera wszystkie Twoje produkty, a wszystkie stawki wysyłki używają tej samej lokalizacji nadania przesyłki.

Zanim zaczniesz

Zanim aktywujesz wysyłkę z wielu miejsc nadania, należy pamiętać o kilku kwestiach.

Aplikacje, które kontrolują i edytują stawki wysyłki w panelu administracyjnym Shopify

Niektóre aplikacje wysyłkowe oferują podobne funkcje jak profile wysyłki, takie jak stawki za wysyłkę poszczególnych produktów, łączenie stawek wysyłki lub oferowanie rabatów. Każda aplikacja wysyłkowa integruje się z profilami wysyłki w różny sposób. Skontaktuj się z programistami dowolnej aplikacji wysyłkowej, której używasz, aby dowiedzieć się, jak zintegrować aplikację z wysyłką z wielu miejsc nadania.

Wiele lokalizacji dla realizacji zamówień online

Po aktywowaniu wysyłki z wielu miejsc nadania realizacja zamówienia może zostać podzielona między lokalizacje. Jeśli masz więcej niż jedną aktywną lokalizację, która realizuje zamówienia online, Twoje zamówienia są dzielone podczas realizacji zakupu na podstawie poziomów zapasów produktów.

Jeśli produkty w zamówieniu mają różne profile wysyłki lub muszą być wysyłane z różnych lokalizacji, opłata za wysyłkę lub dostawę jest obliczana dla każdej pozycji, a następnie wszystkie opłaty za wysyłkę są sumowane. Klient widzi tylko końcowe koszty wysyłki podczas realizacji zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sumowania stawek, zapoznaj się z sekcją Stawki połączone przy realizacji zakupu.

Brak lokalizacji dla realizacji zamówienia online

Jeśli nie masz aktywnych lokalizacji realizujących zamówienia online, nie możesz włączyć wysyłki z wielu miejsc nadania. Aby zmienić możliwość realizowania zamówień online przez Twoje lokalizacje, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie lokalizacji.

Krok 1: Zdecyduj, czy aktywować wysyłkę z wielu miejsc nadania

Możesz wybrać, czy chcesz rozpocząć korzystanie z usługi wysyłania z wielu miejsc nadania dla swojego sklepu. Nie musisz jej natychmiast aktywować.

Rozważ aktywację wysyłki z wielu miejsc nadania, jeśli prowadzisz sklep w następujący sposób:

  • Masz wiele punktów sprzedaży detalicznej lub miejsc, w których realizujesz zamówienia.
  • Wysyłasz zamówienia online z jednej lub kilku lokalizacji, które mogą obejmować lokalizacje usług realizacji.

Krok 2: Aktywuj wysyłkę z wielu miejsc nadania

Jeśli zdecydujesz się aktywować wysyłkę z wielu miejsc nadania, wykonaj następujące kroki.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

  2. W sekcji Metody dostawy przy realizacji zakupu kliknij Zarządzaj stawkami.

  3. W sekcji Wysyłka z kliknij opcję Aktywuj wysyłkę z wielu miejsc nadania.

  4. Kliknij Kontynuuj.

  5. Kliknij Zapisz, aby utworzyć nowy profil wysyłki.

  6. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić aktywację wysyłki z wielu miejsc nadania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo