Konfigurowanie odbioru w sklepie dla zamówień online

Możesz skonfigurować opcję umożliwiającą klientom odbiór zamówień online w sklepie detalicznym, na ulicy lub w dowolnej wybranej lokalizacji.

W tym celu musisz aktywować opcję odbioru w sklepie dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Stawka wysyłki dla odbioru w sklepie jest ustawiona na opcjęDarmowa i nie można jej zmienić.

Każde zamówienie z odbiorem wymaga od Ciebie lub pracownika sprawdzenia, czy wszystkie pozycje są w magazynie. Po zweryfikowaniu każdej pozycji możesz wysłać klientowi powiadomienie, że zamówienie jest gotowe. Możesz również wydrukować dowód odbioru, aby dołączyć go do zamówienia.

Gdy klient przychodzi, aby odebrać zamówienie, musisz zmienić status zamówienia w Shopify z niezrealizowanego na zrealizowane. To sygnalizuje Tobie i Twoim pracownikom, że zamówienie zostało odebrane i nie jest wymagane dalsze działanie.

Możesz dodać instrukcje dotyczące odbioru, zarządzając preferencjami odnośnie do lokalizacji odbioru. Na przykład, możesz użyć opcji odbioru, aby zaoferować odbiór na ulicy. Jeśli klient złoży zamówienie online i przyjdzie do Twojego sklepu, może zadzwonić do Ciebie i odebrać zamówiony towar na zewnątrz sklepu.

Kwalifikowalność

Jeśli Twój sklep ma wiele lokalizacji, aby użyć opcji odbioru, musisz mieć aktywowaną wysyłkę z wielu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Doświadczenie w zakresie realizacji zakupu

Po aktywacji opcji odbioru w sklepie Twoi klienci mogą wybierać pomiędzy wysyłką i odbiorem w sekcji realizacji zakupu Metoda dostawy. Jeśli wybiorą opcję Odbiór, mogą wybrać lokalizację, w której chcą odebrać swoje zamówienie.

Klient nie może wybrać, aby część pozycji jednego zamówienia została wysłana, a część odebrana. Zamiast tego klient powinien złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli korzystasz z szablonu, który obsługuje możliwość odbioru, klient może sprawdzić, czy produkt jest dostępny do odbioru, zanim doda go do koszyka.

Przed skonfigurowaniem odbioru w sklepie

Przed zaoferowaniem odbioru w sklepie musisz wykonać następujące czynności:

Domyślnie, pozwolenie lokalizacji na realizację zamówień oznacza również, że dla zamówień online bez opcji odbioru mogą być pobierane zapasy z lokalizacji odbioru lub punktów sprzedaży detalicznej. Sprawdzaj swój priorytet realizacji i w razie potrzeby modyfikuj go. Jeśli dla danego produktu wybrana jest opcja Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów, wówczas dla lokalizacji bez zapasów można składać zamówienia do odbioru lokalnego.Możesz także skonfigurować lokalizację w taki sposób, aby realizowała tylko zamówienia do odbioru w sklepie.

Konfigurowanie odbioru w sklepie

Musisz włączyć opcję odbioru w sklepie dla każdej lokalizacji, w której klienci mogą odebrać zamówienia.

Konfiguracja obejmuje aktywację odbioru w sklepie, wybór oczekiwanego czasu odbioru, który jest wyświetlany klientom przy realizacji zakupu, oraz określenie wszelkich instrukcji odbioru w powiadomieniu o zamówieniu gotowym do odbioru.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij opcję Skonfiguruj lub ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje wybierz lokalizację, dla której chcesz skonfigurować odbiór w sklepie.

 4. Wybierz opcję Ta lokalizacja oferuje odbiór w sklepie.

 5. W sekcji Oczekiwana data odbioru wybierz z menu rozwijanego czas przetwarzania w przypadku odbioru w sklepie. Ta informacja będzie wyświetlana Twoim klientom. Ta informacja będzie wyświetlana Twoim klientom.

 6. W sekcji Powiadomienia o gotowości do odbioru zamówienia wprowadź instrukcje odbioru dla swoich klientów. To pole zastępuje wszelkie dostosowania wprowadzone w email_body zmiennej w szablonie Gotowe do odbioru.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi lokalizacji odbioru w sklepie

Z każdą lokalizacją odbioru w sklepie związane są następujące ustawienia:

 • Aktywacja lub dezaktywowanie odbioru w sklepie.
 • Określanie instrukcji lub informacji dotyczących odbioru, takich jak godziny otwarcia sklepu lub przypomnienie klientowi, aby zabrał kopię potwierdzenia zamówienia. Informacje są zawarte w powiadomieniu, które wysyła się podczas przygotowywania zamówienia do odbioru.
 • Wybór szacunkowego czasu odbioru, który pojawi się podczas realizacji zakupu przez klienta. Na przykład możesz wybrać Zwykle gotowe w ciągu 2 godzin.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz edytować.

 4. Zaktualizuj ustawienia odbioru w sklepie.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl swoim klientom możliwość odbioru

Niektóre szablony umożliwiają pokazanie klientom, czy produkt jest dostępny do odbioru w sklepie. Na każdej stronie produktu sekcja Możliwość odbioru wskazuje dostępność produktu oraz szacunkowe ramy czasowe dla odbioru.

Po aktywacji odbioru w sklepie na stronie produktu wyświetlana jest informacja, czy produkt jest dostępny do odbioru w jednej czy w kilku lokalizacjach odbioru w sklepie. Taka informacja jest wyświetlana tylko w przypadku produktów, które są przechowywane w co najmniej jednej lokalizacji odbioru, a w sekcji Wysyłka danych ich wariantu zaznaczono To jest produkt fizyczny.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

 2. Wybierz produkt.

 3. W obszarze Warianty wybierz wariant.

 4. W obszarze Wysyłka zaznacz pole To jest produkt fizyczny.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli odbiór w sklepie jest aktywowany tylko dla jednej lokalizacji, wówczas dla tej lokalizacji jest wyświetlana lokalizacja i możliwość odbioru. Klienci mogą kliknąć opcję Wyświetl informacje o sklepie, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji odbioru.

Jeśli masz aktywowany odbiór w sklepie dla więcej niż jednej lokalizacji, w sekcji Możliwość odbioru wyświetlana jest lokalizacja i możliwość odbioru dla jednego z Twoich sklepów. Klienci mogą kliknąć opcję Sprawdź dostępność w innych sklepach, aby sprawdzić dostępność produktu we wszystkich lokalizacjach, w których aktywowano odbiór.

Ta funkcja jest obecnie dostępna w szablonie Dawn i kilku płatnych szablonach w Shopify Theme Store.

Dostosuj wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi odbioru w sklepie

W ramach odbioru w sklepie do klientów wysyłane są automatycznie wiadomości e-mail ze statusem ich zamówienia.

Możesz dostosować do indywidualnych potrzeb domyślny tekst każdego powiadomienia.

Klienci, którzy zdecydują się na odbiór zamówienia, otrzymują następujące powiadomienia pocztą elektroniczną:

 • Potwierdzenie zamówienia
 • Gotowe do lokalnego odbioru
 • Odebrane przez klienta

Dostosuj powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia

Do szablonu e-maila z Potwierdzenie zamówienia możesz dodać treść związaną z odbiorem, wstawiając ją do następującej zmiennej liquid: {% if order.pickup_in_store? %}

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij Potwierdzenie zamówienia.
 3. W polu Temat e-maila wprowadź opisowy temat. In Treść e-maila wprowadź wiadomość e-mail.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj powiadomienie o gotowości do odbioru lokalnego

Możesz dostosować treść powiadomienia Zamówienie gotowe do odbioru lokalnego dla każdej lokalizacji.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Odbiór w sklepie kliknij ikonę .

 3. W sekcji Twoje lokalizacje kliknij lokalizację, którą chcesz edytować.

 4. W sekcji Powiadomienia o gotowości do odbioru zamówienia wprowadź instrukcje odbioru dla swoich klientów.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj powiadomienie o odbiorze przez klienta

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. Kliknij opcję Odebrano przez klienta.
 3. W polu Temat e-maila wprowadź opisowy temat.
 4. W polu Treść e-maila wprowadź wiadomość e-mail.
 5. Naciśnij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo