Konfigurere henting i butikk for nettbestillinger

Du kan konfigurere dette alternativet for å la kundene hente nettbestillingene sine i detaljhandelen, utenfor butikken eller på et hvilket som helst sted du velger.

For å gjøre dette må du aktivere alternativet for henting i butikk for hver lokalisasjon der kundene kan gå for å hente bestillingene sine.

Fraktprisen for henting i butikk er stilt inn som Gratis og kan ikke endres.

Hver hentebestilling krever at du eller et personalmedlem bekrefter at hver vare er på lager. Når du har bekreftet hver vare, kan du sende en varsling til kunden om at bestillingen er klar. Du kan også skrive ut en henteseddel som kan festes på bestillingen.

Når en kunde kommer for å hente bestillingen sin, må du endre bestillingsstatusen i Shopify fra ikke-behandlet til sluttført. Dette signaliserer til deg og personalet at bestillingen er hentet, og at ingen ytterligere handlinger er nødvendig.

Du kan legge til instruksjoner for henting og levering ved å administrere preferansene for hentestedene dine. Du kan for eksempel bruke henting til å tilby henting utenfor butikken. Når en kunde legger inn en bestilling på nett og ankommer butikken, kan du be dem ringe deg og deretter bringe bestillingen ut til dem.

Kvalifisering

Hvis butikken har flere lokalisasjoner må du ha fleropprinnelsesfrakt aktivert for å bruke hentealternativet.

Hvis du har spørsmål om kvalifikasjonskravene, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Betalingsopplevelsen

Etter at du har aktivert alternativet for henting i butikk, kan kundene dine velge mellom Send og Hent i seksjonen for Leveringsmåte i kassen. Når de velger Hent, kan de velge lokalisasjonen der de ønsker å hente bestillingen.

En kunde kan ikke velge å få noen varer sendt og noen varer hentet på samme bestilling. Kunden må i stedet legge inn to separate bestillinger. Hvis du bruker et tema som støtter hentetilgjengelighet, kan kunden se om et produkt er tilgjengelig for henting før de legger det i handlekurven.

Før du setter opp henting i butikk

Du må gjennomføre følgende oppgaver før du kan tilby henting i butikk:

Hvis du lar en lokalisasjon oppfylle nettbestillinger, vil det som standard også bety at nettbestillinger som ikke er for henting kan hente lagerbeholdning fra hente- eller detaljsalgslokalisasjoner. Sørg for at du ser gjennom oppfyllelsesprioriteten og endrer den hvis det er nødvendig. Hvis alternativet Fortsett salg ved utsolgt er valgt for et produkt, kan lokale hentebestillinger legges inn for lokalisasjoner som ikke har noen lagerbeholdning.

Du kan også angi en lokalisasjon til å bare innfri bestillinger til henting i butikk.

Konfigurer henting i butikk

Du må angi alternativet for henting i butikk for hver lokalisasjon der kundene kan hente bestillingene sine.

Oppsettet innebærer å aktivere henting i butikk, velge den forventede hentetiden som vises til kundene i kassen og oppgi eventuelle henteinstruksjoner i Bestillingen er klar for henting-varselet.

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Konfigurer i seksjonen Henting i butikk eller ikonet .

 3. I seksjonen Dine steder velger du et sted du vil konfigurere henting i butikk for.

 4. Velg Denne lokalisasjonen tilbyr henting i butikk.

 5. Velg en behandlingstid for henting i butikk fra rullegardinmenyen i seksjonen Forventet hentedato. Denne informasjonen vises til kundene.

 6. Skriv inn henteinstruksjoner for kundene i seksjonen Varsel om bestilling klar for henting. Dette feltet erstatter eventuelle tilpasninger du har i variabelen email_body i varslingsmalen Klar til henting.

 7. Klikk på Lagre.

Administrer innstillinger for et sted for henting i butikk

Hver lokalisasjon som tilbyr henting i butikk inkluderer følgende innstillinger:

 • Aktiver eller deaktiver henting i butikk.
 • Oppgi eventuelle instruksjoner eller informasjon knyttet til hentingen, for eksempel åpningstider eller en påminnelse til kunden om å ta med en kopi av bestillingsbekreftelsen. Informasjonen inkluderes i varselet som sendes når du forbereder en bestilling for henting.
 • Velg den estimerte hentetiden som skal vises til kunden i kassen. Du kan for eksempel velge Vanligvis klar på to timer.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på ikonet i seksjonen Henting i butikk.

 3. I delen Dine lokalisasjoner klikker du på en lokalisasjon du vil redigere.

 4. Oppdater innstillingene for henting i butikk.

 5. Klikk på Lagre.

Vis hentetilgjengelighet til kundene

Noen tema lar deg vise kundene hvorvidt et produkt er tilgjengelig til å hente i butikken. På hver produktside viser en seksjon for hentetilgjengelighet hvorvidt produktet er tilgjengelig, og en estimert tidsramme for henting.

Etter at henting i butikk er aktivert, viser produktsiden hvorvidt produktet er tilgjengelig for henting på én eller flere av lokalisasjonene som tilbyr henting i butikk. Denne informasjonen vises bare for produkter som lagerføres ved minst ett hentested, og som har alternativet Dette er et fysisk produkt valgt i seksjonen Frakt i produktdetaljer.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt.

 3. Velg en variant under Varianter.

 4. Kryss av for Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du har aktivert henting i butikk ved én lokalisasjon, vises lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for denne lokalisasjonen. Kundene kan klikke på Vis butikkinformasjon for å finne ut mer om hentestedet.

Hvis du har aktivert henting i butikk for mer enn én lokalisasjon, viser seksjonen for hentetilgjengelighet lokalisasjonen og hentetilgjengeligheten for én av butikkene. Kunden kan klikke på Sjekk tilgjengelighet i andre butikker for å sjekke produktets tilgjengelighet ved alle lokalisasjoner som har henting aktivert.

Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig i Dawn samt flere betalte temaer i Shopify Theme Store.

Tilpass e-postvarsler for henting i butikk

Som en del av henting i butikk sendes e-poster til kunden automatisk for å fortelle om statusen til bestillingen.

Du kan tilpasse standardteksten i hvert varsel.

Kunder som velger å hente bestillingen sin mottar følgende e-postvarsler:

 • Bestillingsbekreftelse
 • Klar for lokal henting
 • Hentet av kunden

Tilpass Bestillingsbekreftelse-varselet

For e-postmalen Bestillingsbekreftelse kan du legge til innhold som er knyttet til henting ved å pakke det inn i følgende liquid-variabel: {% if order.pickup_in_store? %}

Hvis du må tilbakestille en mal til standardinnstillingen, klikker du på Tilbakestill til standard.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Bestillingsbekreftelse.
 3. I E-postemne angir du en beskrivende emnetittel. I E-posttekst angir du selve e-postmeldingen.
 4. Klikk på Lagre.

Tilpass Klar til lokal henting-varselet

Du kan tilpasse innholdet i varselet for Klar for lokal henting for hver lokalisasjon.

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på ikonet i seksjonen Henting i butikk.

 3. I delen Dine lokalisasjoner klikker du på en lokalisasjon du vil redigere.

 4. Skriv inn henteinstruksjoner for kundene i seksjonen Varsel om bestilling klar for henting.

 5. Klikk på Lagre.

Tilpass Hentet av kunden-varselet

Hvis du må tilbakestille en mal til standardinnstillingen, klikker du på Tilbakestill til standard.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. Klikk på Hentet av kunden.
 3. Angi en beskrivende emnelinje i feltet E-postemne.
 4. Skriv inn e-postmeldingen i feltet E-postinnhold.
 5. Trykk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis