Reservefraktpriser

Hvis fraktprisene beregnes av en tredjepart, som en transportør eller en fraktapp, kan tredjeparten til tider oppleve nedetid, eller ikke være i stand til å returnere fraktpriser raskt nok. Når dette skjer vises ikke fraktprisene i kassen, og kundene kan ikke fullføre bestillingen.

Hvis det ikke returneres noen priser fra tredjeparten vil reserveprisene bli vist. Som et resultat av dette kan kundene fortsatt betale og fortsette bestillingen, i stedet for å måtte forlate bestillingen på grunn av utilgjengelige fraktpriser.

Vurderinger for reservefraktpriser

Shopify-drevne reservefraktpriser er aktivert som standard i Shopify-butikken for alle leveringsprofiler og fraktsoner som inneholder tredjepartsfraktpriser. Hvis standardreserveprisene ikke oppfyller virksomhetens behov kan du tilpasse reservefraktprisene ved hjelp av betingelser knyttet til bestillingsverdi eller varevekt. Reservefraktpriser er obligatorisk når du bruker en tredjepart til å beregne fraktpriser i kassen.

Når en bestilling bruker en reservefraktpris vil det vises et banner på bestillingens side i Shopify-administrator som indikerer at en reservepris er brukt, og hvilken tredjepart som ikke oppga fraktpriser.

Shopify-drevne reservefraktpriser

For å sikre at reserveprisene er nøyaktige og fullstendige inkluderer Shopify-drevne reservefraktpriser Shopify Shipping i tillegg til landspesifikke reservepriser.

Reservefraktpriser for Shopify Shipping

I fraktsoner der Shopify Shipping er tilgjengelig vises Shopify Shipping-priser som reservefraktpriser i kassen. Du kan beregne og forhåndsvise Shopify Shipping-priser ved å bruke Shopify Shipping-kalkulatoren. Du kan kjøpe den tilhørende etiketten gjennom Shopify Shipping.

Reservepriser støtter følgende Shopify Shipping-transportører som standard, og viser den rimeligste tjenesten som er tilgjengelig i en gitt kontekst i kassen.

Land Budfirma
USA USPS
Canada Canada Post
Australia Sendle
Storbritannia Evri
Frankrike Chronopost
Italia Poste Italiane
Spania Correos

Finn ut mer om hvordan du kjøper en Shopify Shipping-etikett.

Landspesifikke reservefraktpriser

I fraktsoner der Shopify Shipping-priser ikke er tilgjengelige vises landspesifikke priser som reservefraktpriser.

Følgende kriterier kan avgjøre hvilke reservepriser som vises i kassen:

 • oppfyllelseslokalisasjonens adresse og prioritet
 • kundens leveringsadresse
 • butikkens standardvaluta
 • varens vekt
 • den totale bestillingsverdien

Landspesifikke reservepriser er basert på historiske data med et mål om å gi nøyaktige priser i kassen.

Hvis Shopify-drevne reservepriser ikke oppfyller virksomhetens behov kan du angi tilpassede reservepriser ved hjelp av betingelser for bestillingsverdi eller varevekt.

Tilpass reservefraktpriser

En Shopify-drevet reservepris legges til hver leveringsprofil og fraktsone der en beregnet fraktpris er konfigurert. Du kan tilpasse reservepriser ved å følge disse trinnene.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil legge til reservepriser i.

 3. Innenfor fraktsonen velger du Transportør- og appriser og klikker på blyantikonet for å redigere reserveprisen.

 4. Bruk Shopifys standard reservepriser er valgt som standard. Disse prisene vil enten være Shopify Shipping-priser eller landspesifikke priser, avhengig av fraktsonen. For å tilpasse reserveprisene må du velge én av følgende og angi betingelser:

  1. Definer tilpassede reservepriser etter bestillingsverdi: angi betingelser basert på bestillingsverdi.
  2. Definer tilpassede reservepriser etter varevekt: angi betingelser basert på varevekt.
 5. Klikk på Ferdig.

 6. Klikk på Lagre for å lagre reserveprisene.

Finn logg for reservepriser

For å se en 30 dagers rullende logg av reservepriser, kan du gå til Innstillinger > Frakt og leveranse, og deretter klikke deg inn på en fraktsone. Klikk på reservepriser i en hvilken som helst leveringsprofil. Loggen for reservepriser viser antall bestillinger og innhentede salg når reserveprisene ble godtatt. Reservepriser viser ikke hvor ofte reservepriser ble vist til kundene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis