Sette opp fraktpriser

Du kan konfigurere gratis, faste eller beregnede fraktpriser som vises for kunder i kassen. Finn ut mer om ulike typer fraktpriser.

Før du kan opprette fraktpriser må du gjøre deg kjent med fraktsoner og fraktprofiler. Fraktsoner er en gruppe land eller områder du oppretter for fraktpriser, og fraktprofiler lar deg konfigurere fraktpriser for bestemte produkter og lokalisasjoner.

Opprett faste fraktpriser

Faste fraktpriser belaster et bestemt beløp for frakt i kassen. Du kan opprette fastpris for alle bestillinger i en fraktsone eller kun for bestillinger som har vekt eller pris innenfor et bestemt område. For eksempel: I en fraktsone for Europa kan du angi en fastpris på $ 10 og en annen fastpris på $ 5 for bestillinger som er over $ 50.

Når du kombinerer prisbaserte fraktpriser, kombinerer Shopify priser som gjelder for totalprisen for handlekurven. Når du kombinerer vektbaserte fraktpriser, kombinerer Shopify priser som gjelder for vekten på enkeltproduktene, med vekten på butikkens standardpakke lagt til hvert produkt. Finn ut mer om kombinerte fraktpriser.

La oss for eksempel si at du har en fraktpris med navnet Discounted shipping, på 5 USD, i to ulike profiler. Denne prisen er tilgjengelig for bestillinger over 50 USD. Hvis en bestilling inneholder en kombinasjon av produkter fra begge profiler og har en totalpris på 55 USD, vises prisen Discounted shipping i kassen til en kostnad på 10 USD.

Ta i stedet utgangspunkt i at du har en fraktpris kalt Discounted shipping i to ulike profiler, som gir lavere fraktpris på bestillinger over 5 kg. For å motta denne fraktprisen, må kundene bestille 5 kg med produkter fra den første fraktprofilen, og 5 kg med produkter fra den andre fraktprofilen for å kvalifisere til fraktprisen Discounted shipping.

Når du oppretter fraktpriser, vises en forhåndsvisning, slik at du vet nøyaktig hva som vises for kunder i kassen.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil legge til fraktpriser for.

 3. Ved siden av sonen du vil legge til en pris for, klikker du Legg til pris.

 4. Velg en transporttid, eller velg en tilpasset fastpris for å gi navn til prisen.

 5. Valgfritt: Hvis en egendefinert fastpris er valgt, må du oppgi en leveringsbeskrivelse, som for eksempel Tracked shipping eller Ships next day. For optimal visning bør leveringsbeskrivelsen være på maksimalt 25 tegn.

 6. Oppgi fraktprisen.

 7. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller prisbaserte betingelser.

 8. Se gjennom forhåndsvisningen av kassen for å sikre at fraktprisen vises som forventet.

 9. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Du kan også konfigurere prisbaserte eller vektbaserte betingelser for fraktpriser.

Opprett fraktpriser i lokale valutaer

Du kan opprette faste fraktpriser i lokale valutaer for kjøpere fra ulike markeder. Et eksempel kan være å tilby en fast fraktpris på 10 USD for kjøpere i USA, men tilby en fast fraktpris på 15 EUR for kjøpere i Europa.

For å tilby faste fraktpriser i lokal valuta, må alle land i en fraktsone dele samme valuta, og lokal valuta må være aktivert for markedet. Hvis du for eksempel har markedet Europe, som inneholder Frankrike, Tyskland og Sverige, må du ha én fraktsone som inneholder Frankrike og Tyskland (der valutaen er Euro), og en annen fraktsone som inneholder Sverige (der valutaen er svenske kroner). Du må aktivere lokal valuta i Shopify Markets-innstillingene før du kan konfigurere fraktpriser i lokal valuta.

Når du oppretter fraktpriser, vises en forhåndsvisning, slik at du vet nøyaktig hva som vises for kunder i kassen.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil legge til fraktpriser for.

 3. Klikk på Legg til pris for sonen du vil legge til en pris for.

 4. Velg en transporttid, eller velg en tilpasset fastpris for å gi navn til prisen.

 5. Valgfritt: Hvis en egendefinert fastpris er valgt, må du oppgi en leveringsbeskrivelse, som for eksempel Tracked shipping eller Ships next day. For optimal visning bør leveringsbeskrivelsen være på maksimalt 25 tegn.

 6. Angi fraktprisen, og velg deretter den lokale valutaen for landet eller området.

 7. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller prisbaserte betingelser.

 8. Se gjennom forhåndsvisningen av kassen for å sikre at fraktprisen vises som forventet.

 9. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Du kan også konfigurere prisbaserte eller vektbaserte betingelser for fraktpriser.

Opprett beregnede fraktpriser

Beregnede fraktpriser bestemmes i kassen av en tredjeparts frakttjeneste basert på detaljene for bestillingen. Dette hjelper deg med å belaste kundene dine det nøyaktige beløpet et budfirma, for eksempel UPS eller FedEx, belaster deg når du kjøper en fraktetikett.

Budfirmaberegnede priser er tilgjengelig for butikker i følgende scenarier:

 • Hvis du er i USA og bruker Shopify shipping, kan du legge til beregnede priser fra USPS, DHL og UPS.
 • Hvis du er i Canada og bruker Shopify shipping, kan du legge til beregnede priser fra Canada Post.
 • Hvis funksjonen for transportørberegnet frakt er inkludert i butikkens Shopify-abonnement kan du legge til satser fra din egen konto hos USPS, FedEx, UPS og Canada Post, samt alle beregnede priser fra alle fraktapper. Før du kan legge til dine egne priser fra alle budfirmaer, må du legge til budfirmakontoene dine i fraktinnstillingene i Shopify. Finn ut mer om Tredjeparts transportørberegnede fraktpriser.
 • Hvis du er i Australia og bruker Shopify Shipping kan du legge til beregnede priser fra Sendle for forsendelser både innenlands og internasjonalt. Postnummeret og forstaden for oppfyllelseslokalisasjonen må samsvare for at du skal kunne generere et tilbud. Du kan kontrollere og redigere dette i Innstillinger > Lokalisasjoner.

Når du legger til budfirmaberegnede fraktpriser, må du også angi nøyaktig vekt for hver av produktene slik at du kan oppgi nøyaktige fraktpriser til kundene i kassen.

Transportørberegnede fraktpriser viser ofte den forventede transporttiden ved siden av fraktprisen i kassen, men det inkluderer ikke din behandlingstid. Du kan vise leveringsdatoer i kassen som inkluderer din behandlingstid og transporttiden. For å finne ut mer kan du se Konfigurere leveringsdatoer.

Øk eller rabatter beregnede priser

Du kan justere beregnede fraktpriser for å øke eller rabattere prisene som vises for kunder i kassen. Hvis prisen for eksempel er for høy for å tiltrekke seg kunder, kan du rabattere den med en bestemt prosentandel for å øke salget. Hvis prisen derimot er for lav til å dekke kostnader til emballasje og behandling, kan du øke den.

Du kan legge til et ekstra flatt gebyr på de beregnede fraktprisene, eller legge på en prosent av den totale leveringskostnaden. Hvis du justerer en beregnet fraktpris til å inneholde både et ekstra flatt gebyr og et prosentvis gebyr, vil prosenten beregnes før det flate gebyret legges til. For eksempel vil en rate på 5,00 dollar med 50 % justering og et flatt gebyr på 1,00 dollar koste kunden 8,50 dollar, ikke 9,00 dollar.

Hvis du vil tilby rabattert frakt, angir du en negativ verdi. For eksempel -5 % eller $ -2.50.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Ved siden av prisen du vil justere, klikker du for å åpne rullegardinmenyen og deretter Rediger pris.

 4. I Ekspedisjonsgebyr-delen angir du prisjusteringene.

 5. Klikk ferdigog deretter Lagre.

Opprette gratis fraktpriser

Du kan legge til gratis fraktpriser i alle fraktsoner, slik at kundene ikke betaler noe for frakt i kassen. Du kan konfigurere gratis frakt som den eneste fraktprisen i butikken, eller tilby gratis frakt når bestemte vilkår er oppfylt. Disse kriteriene kan være basert på bestillinger over et bestemt beløp, eller på bestillinger over en bestemt vekt.

Å tilby gratis frakt er en vanlig bedrifts- og markedsføringspraksis, fordi det trygger kundene på at de ikke blir belastet en overraskende høy kostnad når de legger inn bestillinger.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. For hver fraktsone legger du til gratis fraktpris:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
 4. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Gratis frakt over en bestemt verdi

For å tilby gratis frakt på bestillinger over et bestemt beløp, for eksempel 50 USD, 75 EUR eller 8000 JPY, må du legge til en prisbasert betingelse i den gratis fraktprisen.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Legg til fraktprisen i hver fraktsone du ønsker gratis fraktpris for:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
  4. Klikk Legg til betingelser.
  5. Velg Basert på bestillingspris.
  6. Angi en minstepris.
  7. Klikk på Ferdig.
 4. Klikk på Lagre.

Gratis frakt over en bestemt vekt

For å tilby gratis frakt på bestillinger over en bestemt vekt, som 10 pund eller 50 kg, må du legge til en vektbasert betingelse i den gratis fraktprisen.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Legg til fraktprisen i hver fraktsone du ønsker gratis fraktpris for:

  1. Klikk på Legg til pris.
  2. Angi navnet på prisen.
  3. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.
  4. Klikk Legg til betingelser.
  5. Velg Basert på varevekt.
  6. Angi en minstevekt.
  7. Klikk på Ferdig.
 4. Klikk på Lagre.

Gratis frakt for bestemte produkter

Du kan legge til en gratis fraktpris som kun gjelder for bestemte produkter. Før du starter må du opprette en egendefinert fraktprofil med produkter du ønsker å tilby gratis frakt for.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Ved siden av sonen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Legg til pris.

 4. Angi navnet på prisen.

 5. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.

 6. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller verdibaserte betingelser.

  1. Klikk Legg til betingelser.
  2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingsvekt eller -verdi.
  3. Angi minimums- og maksimumsverdien for betingelsen.
 7. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Gratis frakt for bestemte kunder

Du kan tilby gratis frakt til bestemte kunder ved å opprette en gratis fraktrabatt. Kunder som er berettiget til rabatten kan angi rabattkoden i kassen, og gratis frakt vil legges til bestillingen.

Hvis du ønsker at kunden skal motta både en pengerabatt og en rabatt med gratis frakt, må du opprette et bestillingsutkast for kunden.

Rediger en pris

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Klikk på ...-knappen ved siden av prisen du vil redigere.

 4. I rullegardinmenyen klikker du Rediger pris.

 5. Gjør eventuelle endringer, og klikk så Ferdig.

 6. Klikk på Lagre.

Slett en pris

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.

 2. I seksjonen Frakt, klikk på fraktprofilen du vil redigere.

 3. Klikk på ...-knappen ved siden av prisen du vil slette.

 4. I nedtrekksmenyen klikker du Slett.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis