Sette opp fraktpriser

Du kan konfigurere gratis, faste eller beregnede fraktpriser som vises for kundene i kassen. Finn ut mer om ulike typer fraktpriser.

Før du oppretter fraktpriser må du gjøre deg kjent med fraktsoner og fraktprofiler. Fraktsoner er en gruppe med land eller områder du oppretter for fraktpriser og fraktprofiler gjør at du kan konfigurere fraktpriser for bestemte produkter og lokalisasjoner.

Opprett fastpris

Faste fraktpriser belaster et bestemt beløp for frakt i kassen. Du kan opprette fastpris for alle bestillinger i en fraktsone eller kun for bestillinger som har vekt eller pris innenfor et bestemt område. For eksempel: I en fraktsone for Europa kan du angi en fastpris på $ 10 og en annen fastpris på $ 5 for bestillinger som er over $ 50.

Når du kombinerer prisbaserte fraktpriser, kombinerer Shopify priser som gjelder for totalprisen for handlekurven. Når du kombinerer vektbaserte fraktpriser, kombinerer Shopify priser som gjelder for vekten for de enkelte produktene, med vekten for standardpakken brukt for hvert produkt. For mer informasjon, kan du se Kombinerte priser i kassen.

La oss si at du har en fraktpris som heter Discounted shipping på 5 USD i to ulike profiler. Denne prisen er tilgjengelig for bestillinger over 50 USD. Hvis en bestilling inneholder en kombinasjon av produkter fra begge profiler og har en totalsum på 55 USD, viser kassen Discounted shipping-fraktprisen til en kostnad på 10 USD.

Ta i stedet utgangspunkt i at du har en fraktpris kalt Discounted shipping i to ulike profiler, som gir lavere fraktpris på bestillinger over 5 kg. For å motta denne fraktprisen, må kundene bestille 5 kg med produkter fra den første fraktprofilen, og 5 kg med produkter fra den andre fraktprofilen for å kvalifisere til fraktprisen Discounted shipping.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen du vil legge til en fraktpris for, klikker du Administrer.

 3. Ved siden av sonen du vil legge til en pris for, klikker du Legg til pris.

 4. Angi navnet og beløpet for prisen.

 5. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller prisbaserte betingelser.

  1. Klikk Legg til betingelser.
  2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingsvekt eller -pris.
  3. Angi minimums- og maksimumsverdien for betingelsen.
 6. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Opprett beregnede fraktpriser

Beregnede fraktpriser bestemmes i kassen av en tredjeparts frakttjeneste basert på detaljene for bestillingen. Dette hjelper deg med å belaste kundene dine det nøyaktige beløpet et budfirma, for eksempel UPS eller FedEx, belaster deg når du kjøper en fraktetikett.

Budfirmaberegnede priser er tilgjengelig for butikker i følgende scenarier:

 • Hvis du er i USA og bruker Shopify shipping, kan du legge til beregnede priser fra USPS, DHL og UPS.
 • Hvis du er i Canada og bruker Shopify shipping, kan du legge til beregnede priser fra Canada Post.
 • Hvis funksjonen for transportørberegnet frakt er inkludert i butikkens Shopify-abonnement kan du legge til satser fra din egen konto hos USPS, FedEx, UPS og Canada Post, samt alle beregnede priser fra alle fraktapper. Før du kan legge til dine egne priser fra alle budfirmaer, må du legge til budfirmakontoene dine i fraktinnstillingene i Shopify. Finn ut mer om Tredjeparts transportørberegnede fraktpriser.
 • Hvis du befinner deg i Australia og bruker Shopify Shipping, kan du legge til beregnede priser fra Sendle for både innenlands og internasjonal frakt. Postnummeret og forstaden på oppfyllingslokalisasjonen må samsvare for at du skal kunne generere et tilbud. Du kan sjekke og redigere dette i Innstillinger > Lokalisasjoner.

Når du legger til budfirmaberegnede fraktpriser, må du også angi nøyaktig vekt for hver av produktene slik at du kan oppgi nøyaktige fraktpriser til kundene i kassen.

Transportørberegnede fraktpriser viser ofte forventede frakttider ved siden av fraktprisen, men de tar imidlertid ikke høyde for dine behandlingstider. Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingstider kan du se Forstå og redusere behandlingstider. For mer informasjon om hvordan du kan informere kundene om behandlingstider, kan du se Adressere behandlingstider.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen der du vil legge til en fraktpris, klikker du Administrer.

 3. Ved siden av sonen der du vil legge til en pris, klikker du Legg til pris.

 4. Velg Bruk budfirma eller app for å beregne priser.

 5. I rullegardinmenyen velger du frakttjenesten du vil legge til beregnede priser for.

 6. Velg leveringsmetodene fra den leveringstjenesten du vil gi som alternativer for kundene i kassen.

 7. Valgfritt: Velg om du vil automatisk tilby nye tjenester som frakttjenesten gjør tilgjengelig.

 8. Valgfritt: Legg til eventuelle ekspedisjonsgebyrer som du vil legge til i den beregnede prisen.

 9. Klikk på Lagre.

Øk eller rabatter beregnede priser

Du kan justere beregnede fraktpriser for å øke eller rabattere prisene som kundene ser i kassen. Hvis for eksempel prisen er for høy til å tiltrekke seg kunder, kan du rabattere den med en bestemt prosentandel for å øke salget. I motsatt tilfelle, hvis for eksempel prisen er for lav til å dekke emballasje- og ekspedisjonskostnadene, kan du øke den.

Du kan legge til et ekstra flatt gebyr på de beregnede fraktprisene, eller legge på en prosent av den totale leveringskostnaden. Hvis du justerer en beregnet fraktpris til å inneholde både et ekstra flatt gebyr og et prosentvis gebyr, vil prosenten beregnes før det flate gebyret legges til. For eksempel vil en rate på 5,00 dollar med 50 % justering og et flatt gebyr på 1,00 dollar koste kunden 8,50 dollar, ikke 9,00 dollar.

Hvis du vil tilby rabattert frakt, angir du en negativ verdi. For eksempel -5 % eller $ -2.50.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av profilen som inneholder prisen klikker du Administrer.

 3. Ved siden av prisen du vil justere, klikker du for å åpne rullegardinmenyen og deretter Rediger pris.

 4. I Ekspedisjonsgebyr-delen angir du prisjusteringene.

 5. Klikk ferdigog deretter Lagre.

Opprett gratis fraktpriser

Du kan legge til gratis fraktpriser i en hvilken som helst fraktsone, slik at kundene ikke betaler noe for frakt i kassen. Noen bedrifter tilbyr gratis frakt på alle bestillingene sine, og noen tilbyr gratis frakt på bestillinger over en bestemt verdi.

For trinn til hvordan du oppretter gratis fraktpriser basert på bestemte betingelser i butikken, kan du se Gratis fraktpriser.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Administrer.

 3. Ved siden av sonen der du vil legge til en gratis fraktpris, klikker du Legg til pris.

 4. Angi navnet på prisen.

 5. Kontroller at verdien i Pris-feltet er 0.

 6. Valgfritt: Legg til vektbaserte eller verdibaserte betingelser.

  1. Klikk Legg til betingelser.
  2. Velg hvorvidt betingelsen skal baseres på bestillingsvekt eller -verdi.
  3. Angi minimums- og maksimumsverdien for betingelsen.
 7. Klikk Ferdig, og klikk så Lagre.

Rediger en pris

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen du vil redigere en pris for, klikker du Administrer.

 3. Klikk på ...-knappen ved siden av prisen du vil redigere.

 4. I rullegardinmenyen klikker du Rediger pris.

 5. Gjør eventuelle endringer, og klikk så Ferdig.

 6. Klikk på Lagre.

Slette en pris

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Ved siden av fraktprofilen du vil slette en pris for, klikker du Administrer.

 3. Klikk på ...-knappen ved siden av prisen du vil slette.

 4. I nedtrekksmenyen klikker du Slett.

 5. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis