Thiết lập phí vận chuyển

Bạn có thể thiết lập phí giao hàng miễn phí, cố định hoặc thực tính hiển thị trên trang thanh toán đối với khách hàng. Tìm hiểu thêm về các loại phí vận chuyển khác nhau.

Trước khi tạo bất kỳ mức phí vận chuyển nào, hãy đảm bảo bạn đã nắm rõ khu vực vận chuyểnhồ sơ vận chuyển. Khu vực vận chuyển là nhóm các quốc gia hoặc vùng bạn tạo cho phí vận chuyển và hồ sơ vận chuyển cho phép bạn thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm và địa điểm cụ thể.

Tạo phí vận chuyển cố định

Phí vận chuyển cố định thu phí một khoản tiền vận chuyển cụ thể khi thanh toán. Bạn có thể tạo phí vận chuyển cố định đối với tất cả đơn hàng trong khu vực vận chuyển, hoặc chỉ đối với đơn hàng có trọng lượng hay giá trong một phạm vi cụ thể. Ví dụ: Trong khu vực vận chuyển Châu Âu, bạn có thể đặt mức cố định là 200.000 đồng và mức cố định khác là 100.000 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng.

Khi gộp phí vận chuyển theo giá, Shopify sẽ gộp các mức phí áp dụng cho tổng giá của giỏ hàng. Khi gộp phí vận chuyển theo trọng lượng, Shopify sẽ gộp các mức phí áp dụng cho trọng lượng của từng sản phẩm, đã cộng trọng lượng bao bì mặc định của cửa hàng vào từng sản phẩm. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển gộp.

Ví dụ: Giả sử bạn có phí vận chuyển được gọi là Discounted shipping bằng 5 USD trong hai hồ sơ khác nhau. Phí này áp dụng cho đơn hàng trên 50 USD. Nếu đơn hàng chứa tổ hợp sản phẩm từ cả hai hồ sơ và có tổng trị giá 55 USD, phí Discounted shipping ở trang thanh toán sẽ hiển thị bằng 10 USD.

Thay vào đó, giả sử bạn có phí vận chuyển được gọi là Discounted shipping trong hai hồ sơ khác nhau, trong đó phí vận chuyển được giảm cho đơn hàng hơn 5 kg. Để nhận được mức phí này, khách hàng cần đặt 5 kg sản phẩm trong hồ sơ vận chuyển thứ nhất và 5 kg sản phẩm trong hồ sơ vận chuyển thứ hai để đủ điều kiện hưởng phí Discounted shipping.

Khi bạn tạo phí vận chuyển, hệ thống sẽ cung cấp bản xem trước để bạn biết chính xác nội dung hiển thị với khách hàng tại trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển.

 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm phí, nhấp vào Add rate (Thêm phí).

 4. Chọn thời gian trung chuyển hoặc chọn mức cố định tùy chỉnh để đặt tên mức phí.

 5. Không bắt buộc: Nếu chọn mức cố định tùy chỉnh, hãy nhập mô tả giao hàng như Tracked shipping hoặc Ships next day. Để có khả năng hiển thị tối ưu, sử dụng 25 ký tự trở xuống cho mô tả giao hàng.

 6. Nhập phí vận chuyển.

 7. Không bắt buộc: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá.

 8. Xem lại bản xem trước trang thanh toán để đảm bảo phí vận chuyển hiển thị như dự kiến.

 9. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể đặt điều kiện theo giá hoặc theo trọng lượng cho phí vận chuyển.

Tạo phí vận chuyển bằng đơn vị tiền tệ địa phương

Bạn có thể tạo phí vận chuyển cố định bằng đơn vị tiền tệ địa phương cho khách hàng tại các thị trường khác nhau. Ví dụ: Cung cấp phí vận chuyển với mức cố định là 10 USD cho khách hàng tại Hoa Kỳ, nhưng cung cấp phí vận chuyển với mức cố định là 15 EUR cho khách hàng tại châu Âu.

Để cung cấp phí vận chuyển cố định bằng đơn vị tiền tệ địa phương, tất cả quốc gia trong một khu vực vận chuyển phải có chung đơn vị tiền tệ và bạn phải kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường của các quốc gia đó. Ví dụ: Nếu có thị trường Europe bao gồm Pháp, Đức và Thụy Điển, bạn nên có một khu vực vận chuyển bao gồm Pháp và Đức (nơi có đơn vị tiền tệ là đồng Euro) và một khu vực vận chuyển khác bao gồm Thụy Điển (nơi có đơn vị tiền tệ là đồng Krona Thụy Điển). Để có thể thiết lập phí vận chuyển bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn cần kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương trong cài đặt Shopify Markets.

Khi bạn tạo phí vận chuyển, hệ thống sẽ cung cấp bản xem trước để bạn biết chính xác nội dung hiển thị với khách hàng tại trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển.

 3. Đối với khu vực bạn muốn thêm mức phí, nhấp vào Thêm phí.

 4. Chọn thời gian trung chuyển hoặc chọn mức cố định tùy chỉnh để đặt tên mức phí.

 5. Không bắt buộc: Nếu chọn mức cố định tùy chỉnh, hãy nhập mô tả giao hàng như Tracked shipping hoặc Ships next day. Để có khả năng hiển thị tối ưu, sử dụng 25 ký tự trở xuống cho mô tả giao hàng.

 6. Nhập phí vận chuyển, sau đó chọn đơn vị tiền tệ địa phương cho quốc gia hoặc khu vực.

 7. Không bắt buộc: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá.

 8. Xem lại bản xem trước trang thanh toán để đảm bảo phí vận chuyển hiển thị như dự kiến.

 9. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể đặt điều kiện theo giá hoặc theo trọng lượng cho phí vận chuyển.

Tạo phí giao hàng thực tính

Phí giao hàng thực tính do dịch vụ vận chuyển bên thứ ba xác định tại trang thanh toán dựa trên chi tiết của đơn hàng. Điều này giúp bạn tính phí cho khách hàng đúng số tiền hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx tính phí cho bạn khi bạn mua nhãn vận chuyển.

Cửa hàng có thể sử dụng phí thực tính của hãng vận chuyển trong những trường hợp sau:

 • Nếu bạn ở Hoa Kỳ và sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể thêm phí thực tính từ USPS, DHL và UPS.
 • Nếu bạn ở Canada và sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể thêm phí thực tính từ Canada Post.
 • Nếu gói đăng ký Shopify của cửa hàng có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển, bạn có thể thêm phí từ tài khoản riêng đăng ký với USPS, FedEx, UPS hoặc Canada Post cũng như mọi mức phí thực tính từ bất kỳ ứng dụng vận chuyển nào. Để có thể thêm phí riêng từ các hãng vận chuyển, bạn cần thêm tài khoản hãng vận chuyển vào cài đặt vận chuyển trong Shopify. Tìm hiểu về Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.
 • Nếu bạn ở Úc và sử dụng Shopify Shipping thì bạn có thể thêm phí thực tính từ Sendle cho vận chuyển nội địa và quốc tế. mã bưu chính và vùng ngoại ô của địa điểm thực hiện cần trùng khớp để tạo báo giá. Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa nội dung này trong Cài đặt > Địa điểm.

Nếu bạn thêm phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển, bạn cũng cần nhập trọng lượng chính xác đối với từng sản phẩm để có thể cung cấp mức phí vận chuyển chính xác cho khách hàng khi thanh toán.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển thường hiển thị thời gian trung chuyển dự kiến bên cạnh phí vận chuyển ở trang thanh toán, nhưng thời gian này không bao gồm thời gian xử lý. Bạn có thể hiển thị ngày giao hàng ở trang thanh toán bao gồm thời gian xử lý và thời gian trung chuyển. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Đặt ngày giao hàng.

Tăng hoặc giảm phí thực tính

Bạn có thể điều chỉnh phí giao hàng thực tính để tăng hoặc giảm phí hiển thị cho khách hàng tại trang thanh toán. Ví dụ: Nếu mức phí quá cao đến mức không thể thu hút khách hàng, bạn có thể giảm phí theo một tỷ lệ nhất định để tăng doanh số. Thay vào đó, nếu mức phí quá thấp không đủ để thanh toán chi phí gói hàng và xử lý, bạn có thể tăng phí.

Bạn có thể thêm vào phí giao hàng thực tính một khoản phí cố định bổ sung hoặc theo tỷ lệ phần trăm của tổng phí giao hàng. Nếu bạn điều chỉnh phí giao hàng thực tính để thêm cả phí cố định bổ sung và tỷ lệ phần tăng, tỷ lệ phần trăm sẽ được tính trước khi thêm phí cố định. Ví dụ: Với một khoản phí 100.000 đồng có mức tăng thêm 50% và phí cố định 20.000 đồng, khách hàng sẽ phải trả 170.000 đồng thay vì 180.000 đồng.

Nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ vận chuyển được giảm giá, hãy nhập giá trị âm. Ví dụ: -5% hoặc -2.50 đồng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bên cạnh mức phí bạn muốn điều chỉnh, nhấp vào menu thả xuống ...Edit rate (Điều chỉnh phí).

 4. Trong mục Handling fee (Phí xử lý), thiết lập điều chỉnh phí.

 5. Nhấp vào Done (Đã xong), sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Tạo miễn phí vận chuyển

Bạn có thể thêm tùy chọn miễn phí vận chuyển vào bất kỳ khu vực vận chuyển nào để khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc vận chuyển khi thanh toán. Bạn có thể thiết lập tùy chọn miễn phí vận chuyển là mức phí vận chuyển duy nhất trong cửa hàng hoặc cung cấp tùy chọn miễn phí vận chuyển khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Các tiêu chí này có thể dựa trên đơn hàng vượt quá một giá trị nhất định hoặc đơn hàng vượt quá một trọng lượng nhất định.

Miễn phí vận chuyển là một thông lệ trong kinh doanh và tiếp thị, vì điều này giúp khách hàng không bị tính phí vận chuyển cao bất ngờ khi đặt hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Với mỗi khu vực vận chuyển, thêm miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
 4. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển cho giá trị cụ thể

Để miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng vượt quá một giá trị nhất định, ví dụ 50 USD, 75 EUR hoặc 8000 JPY, bạn cần thêm một điều kiện dựa trên giá vào miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực vận chuyển bạn muốn miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
  4. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  5. Chọn Dựa trên giá đơn hàng.
  6. Nhập giá tối thiểu.
  7. Nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng đạt trọng lượng nhất định

Để miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng vượt quá một trọng lượng nhất định, ví dụ 10 lb hoặc 50 kg, bạn cần thêm một điều kiện theo trọng lượng vào miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thêm phí vận chuyển cho từng khu vực vận chuyển bạn muốn miễn phí vận chuyển:

  1. Nhấp vào Thêm phí.
  2. Nhập tên khoản phí.
  3. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.
  4. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  5. Chọn Dựa trên trọng lượng mặt hàng.
  6. Nhập trọng lượng tối thiểu.
  7. Nhấp vào Done (Đã xong).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển cho sản phẩm cụ thể

Bạn có thể thêm miễn phí vận chuyển chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh với các sản phẩm bạn muốn miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Add rate (Thêm phí).

 4. Nhập tên khoản phí.

 5. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá bằng 0.

 6. Tùy chọn: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá trị.

  1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  2. Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá trị của đơn hàng.
  3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Miễn phí vận chuyển cho khách hàng cụ thể

Bạn có thể miễn phí vận chuyển cho khách hàng cụ thể bằng cách tạo ưu đãi giảm giá miễn phí vận chuyển. Những khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá này có thể nhập mã giảm giá khi thanh toán, sau đó ưu đãi miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng cho đơn hàng của họ.

Nếu bạn muốn khách hàng được nhận cả giảm giá bằng tiền và giảm giá miễn phí vận chuyển, hãy tạo đơn hàng nháp cho khách hàng.

Chỉnh sửa phí

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bên cạnh khoản phí bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Edit rate (Chỉnh sửa phí).

 5. Thực hiện thay đổi, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa phí

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Bên cạnh khoản phí bạn muốn xóa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Delete (Xóa).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí